Jak zamienić konflikt w sukces?

Transkrypt

Jak zamienić konflikt w sukces?
Akademia Młodego Ekonomisty
Jak zamienić konflikt w sukces?
Dr Marcin Gołembski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
9 października 2014r.
Czym jest konflikt?
 Czy konflikt = kłótnia?
 Czy konflikty są potrzebne?
 Czy są jakieś pozytywne strony
konfliktu?
Definicja konfliktu
 Słowo „konflikt” pochodzi od łacińskiego wyrazu conflictus
oznaczającego „zderzenie”.
 Oznacza ono sprzeczność dążeń, niezgodność interesów, poglądów i
wartości, spór.
Konflikt – prawdy i mity
Sposoby postrzegania konfliktu
TRADYCYJNE UJĘCIE KONFLIKTU
WSPÓŁCZESNE UJĘCIE KONFLIKTU
 Konflikt jest złem i szkodą
 Konfliktu można uniknąć
 Konflikt wynika z błędu ludzi
 Konflikty niszczą organizację
 Normalne zjawisko
 Jest nieunikniony
 Źródła są wielostronne
 Pomaga organizacji w rozwoju
 Konfliktem trzeba zarządzać
Przyczyny konfliktów
 wadliwa koordynacja zespołami projektowymi (komórkami
organizacyjnymi), różnice celów (indywidualnych, grupowych,
instytucjonalnych)
 słabości w koordynacji poziomej między równorzędnymi komórkami
organizacyjnymi (realizującymi inne podcele)
 niesprawiedliwe dzielenie zasobów
 zderzenie przeciwstawnych osobowości i temperamentów
 różnice w interpretacji przydzielania awansów, nagród i innych bodźców
motywujących do działania
 różnice wartości i światopoglądów
 niejasna odpowiedzialność
 różnice w płci, wieku, wykształceniu, płacy, cechach, osiągnięciach itp.
Rodzaje konfliktów
 wewnętrzny konflikt danej osoby (konflikt introwertyczny)
 konflikt między grupami
 konflikt między jednostką a grupą
 konflikt między pojedynczymi osobami
 konflikt między organizacjami (spółkami)
 źle pojmowana konkurencja (walka, przeszkadzanie drugiej stronie w osiągnięciu celu)
Rodzaje konfliktów według Christophera
Moore’a
• Konflikt danych
• Konflikt strukturalny
• Konflikt interesów
• Konflikt wartości
• Konflikt relacji
Jak skutecznie zarządzać konfliktem
1.
2.
3.
Przewiduj co się może wydarzyć zanim problem się pojawi
Zacznij od wykazywania dobrej woli
Nie oskarżaj!
Kiedy rozmawiasz z kimś kto Ciebie denerwuje łatwo pochopnie oskarżyć go o pomyłkę. Na przykład, "To
nie jest prawda", "Mylisz się", "Jesteś irytujący". To wyzwala automatyczną kontrreakcję, "To ja mam
rację! Ty się mylisz! To Ty jesteś irytujący!" Lepiej odwołaj się do swoich uczuć. Nikt nie może ich
negować. Powiedz zatem, "Nie rozumiem do czego zmierzasz. Czuję się zdenerwowany".
4. Spróbuj spojrzeć na sytuację z boku tak jak inni to widzą.
5. Oddziel człowieka od problemu
6. Podkreślaj wspólne interesy częściej różnice zdań
7. Bież pod uwagę co mówisz i JAK mówisz

Podobne dokumenty