Nagrody Nobla 2012 w dziedzinie medycyny i biologii oraz w

Transkrypt

Nagrody Nobla 2012 w dziedzinie medycyny i biologii oraz w
Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Wydział Nauk Biologicznych i Wydział Nauk Medycznych
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają na Sesję Naukową
Nagrody Nobla 2012
w dziedzinie medycyny i biologii oraz w dziedzinie chemii
Sesja odbędzie się we wtorek, 18 grudnia 2012 r.
w sali posiedzeń Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (102A, I p.)
ul. Miecznikowa 1, Warszawa
Prowadzenie:
prof. dr hab. Jerzy Majkowski i prof. dr hab. Lech Zwierzchowski
PROGRAM
16:30 - Otwarcie Sesji
16:35 – Prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Zakład Cytologii,
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
“Krótka historia reprogramowania - od komórki somatycznej do indukowanej
komórki pluripotentnej”
17:20 - Prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak, Katedra i Klinika Hematologii,
Onkologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny
"Droga od odkrycia zjawiska do wdrożenia w klinice na przykładzie
komórek macierzystych"
18:05 - Dr Magdalena Markowska, Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii,
Uniwersytet Warszawski
"Białka G - wspólne odkrycie chemików i biologów"
18: 50 – Poczęstunek – kawa, herbata, wino

Podobne dokumenty