Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli

Transkrypt

Generuj PDF - Komenda Powiatowa Policji w Zduńskiej Woli
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZDUŃSKIEJ WOLI
Źródło: http://www.zdunska-wola.policja.gov.pl/?serwis=ezd&dzial=informacje&id=5337&drukuj=html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 14:22
Strona znajduje się w archiwum.
KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE
Na początku września w województwie łódzkim ruszy program „Krajowa mapa zagrożeń
bezpieczeństwa w Polsce”. Zduńskowolscy policjanci chcąc jak najszerzej zaprezentować to nowe
narzędzie omówili ideę jego działania podczas posiedzenia Komisji ds. zmian organizacji ruchu i
oznakowania dróg.
Obecny na posiedzeniu Komisji Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli podinsp. Jarosław Tokarski
przybliżył oraz zaprezentował członkom komisji możliwości i rozwiązania jakie daje Krajowa Mapa Zagrożenia
Bezpieczeństwa w Polsce, która w najbliższym czasie będzie również dostępna dla mieszkańców powiatu zduńskowolskiego.
Narządzie to stanie się także kanałem informacyjnym, dzięki któremu mieszkańcy będą mieli możliwość wskazywać Policji
również miejsca, gdzie oznakowanie dróg i infrastruktura drogowa wymagają zmian i poprawy.
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty