Aktualności - Praca.siedlce.pl

Transkrypt

Aktualności - Praca.siedlce.pl
http://www.praca.siedlce.pl//aktualnosci/aktualnosci_lista/aktualnosci/aktualnosci_lista/idn:566.html
Aktualności
Rozpoczynamy nabór wniosków
2016-01-05
Siedlce, 5 stycznia 2016 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach informuje, że od 18.01.2016 r. przyjmowane będą wnioski pracodawców o zorganizowanie prac
interwencyjnych oraz wnioski o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.
Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w zakładkach dotyczących ww. form wsparcia.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe zasady realizacji form wsparcia zostaną opublikowane 15.01.2016 r.
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Siedlcach
/-/ Ewa Marchel
wszystkie wiadomości

Podobne dokumenty