Zadania z fizyki dla I roku chemii medycznej Zestaw 6 1. Bagaż o

Transkrypt

Zadania z fizyki dla I roku chemii medycznej Zestaw 6 1. Bagaż o
Zadania z fizyki dla I roku chemii medycznej
Zestaw 6
1. Bagaż o masie 10 kg na lotnisku może być transportowany na dwa sposoby:
podnoszony bezpośrednio do góry lub transportowany pasem o nachyleniu
α = 30◦ . Wyznacz dla tych dwóch sytuacji pracę oraz moc potrzebną do
przesunięcia bagażu na wysokość h = 20 m w czasie t = 2 s.
2. Ile czasu musi pracować pompa napędzana silnikiem elektrycznym o mocy
P = 50 kW, aby z kopalni o głębokości h = 200 m wypompować wodę o masie
m = 500000 kg?
3. Kamień curlingowy ważący m = 44 funty zostaje wprawiony w ruch siłą F =
25 N na odcinku l1 = 50 stóp. Po wypuszczeniu kamienia dzieli go od celu
(zwanego domem) l2 = 100 stóp. Współczynnik tarcia lodu wynosi µ = 0.02.
Wyznacz:
(a) pracę wykonaną przez gracza wprawiającego kamień w ruch podczas przebycia drogi do celu,
(b) pracę wykonaną przez siły tarcia,
(c) energię kinetyczną kamienia w chwili wypuszczenia przez gracza,
(d) prędkość kamienia gdy mija dom.
4. Kulka o masie m = 50 g i promieniu r = 10 cm stacza się bez poślizgu z
równi pochyłej o wysokości h = 50 cm. Jaka będzie energia kinetyczna ruchu
obrotowego a jaka energia kinetyczna ruchu postępowego kulki na dole równi?
Moment bezwładności kuli względem jej średnicy wynosi I = 52 mr2 .
5. Z jakiej wysokości należy upuścić przedmiot o masie 5 kg by w momencie
zderzenia z Ziemią miał energię kinetyczną równą 2000 J? Jaką pracę wykonała
siła oporu powietrza? Przyjmij stałą wartość siły oporu powietrza Fop = 1N .
6. Blok o masie m = 2 kg znajduje się na górze równi o wysokości h = 8 m.
Zostaje nadana mu prędkość v = 2 ms i zsuwa się z równi bez tarcia. Następnie
dociera do poziomej chropowatej powierzchni (µ = 0.4) po której sunie aż
do momentu zatrzymania. Wyznacz odległość l jaką przebędzie na poziomej
powierzchni.
1