Jak zadbać o przyszłość i bezpieczeństwo własnych dzieci, wnuków

Transkrypt

Jak zadbać o przyszłość i bezpieczeństwo własnych dzieci, wnuków
Zakres ubezpieczenia
BEZPIECZNE DZIECKO
SU=
6000,00
SU=
SU=
SU=
10000,00 13000,00 15000,00
Jak zadbać o przyszłość i bezpieczeństwo własnych dzieci,
wnuków lub swoich najbliższych ?
Zgon Ubezpieczonego
6 000,00
10000,00
13 000,00
15 000,00
Recepta jest prosta :
Zgon Ubezpieczonego w NW
(nieszczęśliwym wypadku)
12000,00
15 000,00
19 500,00
42 000,00
120,00
12000,00
200,00
20 000,00
260,00
26 000,00
300,00
30 000,00
18,00
36,00
25,00
50,00
39,00
65,00
75,00
150,00
3000,00
5000,00
6 500,00
15000,00
Poważne zachorowanie
Ubezpieczonego: nowotwór
złośliwy, zawał serca, śpiączka,
udar mózgu, niewydolność
nerek, choroba Creutzfeldta –
Jacoba, ciężkie oparzenia,
wszczepienie by–passów,
transplantacja jednego
z głównych narządów.
1 800,00
2 000,00
2 600,00
4 500,00
Składka miesięczna
10,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
„Bezpieczne Dziecko” i Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy
"Bezpieczne Dziecko"- to otwarte grupowe ubezpieczenie na życie skierowane
do dzieci i młodzieży które ma na celu ochronę życia i zdrowia. Ubezpieczonym
może być dziecko, uczeń, student w wieku od 0 do 30 lat, który w sposób ciągły i
nieprzerwany pobiera naukę. Do ubezpieczenia może przystąpić osoba
niepełnoletnia na wniosek rodzica ( przedstawiciela ustawowego)
Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, - program systematycznego
oszczędzania , do wyboru 12 zróżnicowanych funduszy, o różnym stopniu ryzyka
/ fundusze gwarantowane, zrównoważone lub agresywne /
Niska i nieodczuwalna składka inwestycyjna już od 30,00 zł pozwoli zgromadzić
w przeciągu kilku lat miły zastrzyk gotówki dla naszych najbliższych na wcześniej
upatrzony moment w ich życiu.
Trwały uszczerbek na zdrowiu
Ubezpieczonego w wyniku NW:
• za 1 % uszczerbku
• za 100 % uszczerbku
Pobyt Ubezpieczonego w
szpitalu, w tym:
• z powodu choroby
• z powodu NNW
Zgon rodziców
Ubezpieczonego w wyniku NW

Podobne dokumenty