Telecom Paris Tech_info_2016

Transkrypt

Telecom Paris Tech_info_2016
Nazwa uczelni / wydział lub inna odpowiednia jednostka org. + link
Telecom Paris Tech, Francja
http://www.telecom-paristech.fr
Research Departments:
Communications and Electronics
Computer Science and Networks
Signal and Image Processing
UWAGA: Dodatkowe dokumenty aplikacyjne wymagane przez uczelnię zagraniczną – patrz na:
http://www.telecom-paristech.fr/eng/international-studies/master-of-engineering/how-to-apply.html
Wydrukowaną kopię proszę dostarczyć wraz z formularzami aplikacyjnymi PP do koordynatora
wydziałowego.
Umowa z uczelnią jest nowa, a dostępna informacja bardzo ograniczona.
Kierunek studiów, ewentualnie specjalności + link
Master of Engineering – studia w j. francuskim
Courses and programme: http://www.telecom-paristech.fr/eng/international-studies/master-ofengineering/courses-programme.html
Entry requirements: http://www.telecom-paristech.fr/eng/international-studies/master-ofengineering/entry-requirements.html
Master of Science – studia częściowo w j. angielskim w kampusie Sophia Antipoli, odpłatne – brak
informacji o dostępności dla studentów Erasmusa (Exchange students). Wymagany dyplom BSc po 4letnich studiach 1. stopnia.
http://www.telecom-paristech.fr/eng/international-studies/master-of-science/degree-awarded.html
Organizacja roku akademickiego
Początek roku – początek września.
Program studiów, ze wskazaniem dostępnych semestrów + link
http://www.telecom-paristech.fr/eng/international-studies/master-of-engineering/coursesprogramme.html
Do kogo skierowana jest propozycja
2 studentów III, IV roku studiów inżynierskich (1. stopnia) i studiów 2. stopnia na 1 semestr.
Możliwa długość pobytu
2 studentów na 1 semestr.
Wymagania językowe, certyfikaty
Średnio zaawansowana znajomość j. francuskiego, wymagana na poziomie co najmniej A2/B1 –
większość zajęć odbywa się po francusku.
Warunki i możliwość uzyskania dyplomu
Niemożliwe podczas jednego roku studiów.
Link (na stronach partnerów) do: ECTS Information Package / Inf. for Foreign
Students itp.
Student Guidebook: http://www.telecom-paristech.fr/fileadmin/documents/pdf/International/livretaccueil-international.pdf
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Osoba odpowiedzialne za kontakt z uczelnią
Dr inż. Jan Lamperski ([email protected])

Podobne dokumenty