Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Warszawa, dnia 14 września 2016 roku
Wszyscy wykonawcy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informuję, iż w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego na "Przygotowanie i
przeprowadzenie kursu języka angielskiego dla pracowników CPPC" za ofertę
najkorzystniejszą została uznana oferta wykonawcy LINGUA NOVA Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie na ul. Wspólna 41, 00-519 Warszawa.
Wykaz ofert, które wpłynęły w postępowaniu:
Nr
oferty
Nazwa Wykonawcy
Termin złożenia
1
LINGUA NOVA Sp. z o.o.
06.09.2016
2
EDUKACJA PLUS s.c. M. Słomski P. Zagrajek M.
Jóźwik
07.09.2016
Oferta wykonawcy EDUKACJA PLUS s.c. M. Słomski P. Zagrajek M. Jóźwik wpłynęła po
terminie składania ofert i została odrzucona zgodnie z pkt. V.3 zapytania ofertowego.