wyróżniająca zdrowotność roślin, potężny plon nasion

Transkrypt

wyróżniająca zdrowotność roślin, potężny plon nasion
9
Początek kwitnienia: średni
Termin dojrzewania: średnio późny
Wysokość roślin: średnia
Zimotrwałość: dobra
Odporność na wyleganie: bardzo dobra
Wymagania glebowe: średnie
CECHY JAKOŚCIOWE
RZEPAK OZIMY
LOHANA
Odmiana: liniowa
Plon nasion: bardzo wysoki
Zawartość tłuszczu: bardzo wysoka
MTN: średnia
Zawartość glukozynolanów: niska
bardzo wczesny
wczesny
optymalny
opóźniony
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY
WZORZEC
7%
LOHANA
2%
ZGNILIZNA
TWARDZIKOWA
WZORZEC
LOHANA
10%
8%
CZERŃ
KRZYŻOWYCH
WZORZEC
7,2
LOHANA
7,2
PHOMA
roślin porażonych
roślin porażonych
skala 9°
WYNIKI
18
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
LOHANA
50–70 szt./m²
lekko opóźniony
I – 110%
ZALETY
rewelacyjny potencjał plonotwórczy, najlepszy plon nasion wśród odmian
liniowych w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2010–2011
bardzo dobra odporność na wyleganie oraz suchą zgniliznę kapustnych
i zgniliznę twardzikową
wysoka zawartość tłuszczu
zalecana do uprawy na terenie całego kraju
NORMA WYSIEWU
Żródło danych: COBORU, 2013 r.
Rejestracja: Polska 2012, Francja 2011 Hodowla: Limagrain
WYRÓŻNIAJĄCA ZDROWOTNOŚĆ ROŚLIN,
POTĘŻNY PLON NASION
TERMIN WYSIEWU
14
II – 105%
III – 100%
IV – 104%
V – 102%
VI – 97%
WZORZEC
LOHANA
Przezimowanie odmiany Lohana, % martwych roślin po zimie,
badania rejestrowe COBORU, 2011 r.
Plonowanie odmiany Lohana w poszczególnych rejonach,
% wzorca, badania PDOiR COBORU, 2013 r.
GRUPA OSADKOWSKI | KATALOG AGROTECHNICZNY 2014
RZEPAK
PROFIL AGROTECHNICZNY
RZEPAK
8