A-11k CorelDRAW - Szkolenie Kompleksowe

Transkrypt

A-11k CorelDRAW - Szkolenie Kompleksowe
Ośrodek Szkoleniowy I Egzaminacyjny
CORELDRAW - SZKOLENIE KOMPLEKSOWE
A-11k CorelDRAW - Szkolenie Kompleksowe
Opis kursu
Kurs ten przygotowuje uczestników do samodzielnej pracy w programie CorelDRAW. Uczy tworzenia i transformacji obiektów oraz komponowania z nich
całych publikacji: ogłoszeń, ulotek, reklam itp. Po zdobyciu podstawowych informacji uczestnicy poznają zasady zaawansowanej pracy w programie
Corel Draw. Nauczą się tworzenia i transformacji obiektów 3D oraz komponowania z nich całych publikacji: ogłoszeń, ulotek, reklam oraz ich składu i
przygotowania do drukarni.
Oczekiwane przygotowanie słuchaczy
Znajomość podstawowych zagadnień obsługi komputera lub ukończenie kursu A-01 Podstawy obsługi komputera: Windows, Word, Excel
Program szkolenia
Konfiguracja programu CorelDraw;
Tworzenie i modyfikowanie obiektów zamkniętych;
Transformacje obiektów;
Porządkowanie obiektów;
Obiekty otwarte;
Tekst i jego obróbka;
Obrys i wypełnienie;
Korzystanie z gotowych obiektów graficznych;
Efekty specjalne;
Praca na warstwach;
Drukowanie. Tworzenie rozbudowanych obiektów
Skomplikowane efekty specjalne
Naświetlanie dokumentu
Praca w trzech wymiarach
tworzenie iluzji głębi za pomocą efektu perspektywy
głębia wektorowa
wytłaczanie bitmapowe
modele trójwymiarowe
Praca z obrazami cyfrowymi
edycja bitmap
filtry
Zagadnienia zaawansowane
Styl grafiki
tekst w akapitach
modele barw
projektowania układów wielostronicowych
drukowanie obrazów utworzonych w programie CorelDRAW
filtry importu i eksportu
grafika i animacja dla Internetu - Corel R.A.V.E.
konfigurowanie programu CorelDRAW
skrypty - programowanie w VBA
Czas trwania
3 dni
Cena netto + VAT
1350zł (+VAT wg obowiązującej stawki)
Autoryzowane przez

Podobne dokumenty