Zamawianie nasion - Hodowla Roślin Bartążek Sp. z oo

Transkrypt

Zamawianie nasion - Hodowla Roślin Bartążek Sp. z oo
SPRZEDAŻ NASION PERZU WYDŁUŻONEGO
BAMAR W ROKU 2015
(do wyczerpania zapasów)
Perz energetyczny odmiany Bamar (Odmiana Chroniona Krajowym Wyłącznym Prawem)
1. Termin wysiewu nasion:
a) optymalny jak termin wysiewu rzepaku ozimego w danym rejonie klimatycznym.
2. Siew:
a) zalecana norma wysiewu: 20 kg/ha,
b) rozstawa rzędów: 25 –30 cm ( np. co drugą redlicą siewnika zbożowego),
c) głębokość siewu: 1-2 cm.
3. Wschody:
a) kiełkowanie nasion 14-28 dni,
b) wschody roślin w gruncie 21 – 30dni od daty wysiewu.
4. Kierunek uprawy:
a) na biomasę – po podpisaniu umowy licencyjnej ( załącznik 1),
b) na paszę – po złożeniu stosownego oświadczenia - zobowiązania (załącznik 2).
5. Cena sprzedaży nasion: 25 zł/kg netto + cena transportu
a) nasiona pakowane są w worki o wadze 20 kg netto
b) sprzedawane nasiona posiadają zdolność kiełkowania na poziomie 65 –70%
6. Płatność:
a) sprzedaż na podstawie faktury z możliwością negocjacji terminu płatności od 14 – 30 dni,
po otrzymaniu nasion.
7. Transport – na koszt zamawiającego.
8. Zamawianie nasion:
a) zamówienia należy składać na adres e-mail: [email protected] lub fax: (89) 512 07 85 (automat)
z podaniem:
- pełnych danych firmy (nazwa, adres, nr gospodarstwa (UE), NIP, nr tel., nr fax,.),
- przewidywanej powierzchni zasiewu,
- ilości nasion.
9. Kontakt w sprawie zamówień, wysyłki oraz umów licencyjnych:
Osoba do kontaktu
Adres do korespondencji
Szwarc Katarzyna
tel. 601 289 898
(89) 512 03 27
Hodowla Roślin Bartążek Sp. z o. o. Grupa IHAR
Bartążek, ul. Warmiński Las 66, 10-687 Olsztyn
e-mail: [email protected]
Kontakt w pozostałych sprawach:
Mieczysław Sowul
tel. (89) 512 03 27, tel. 601 205 635
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty