sursum corda - Parafia Św. Krzyża w Warszawie

Komentarze

Transkrypt

sursum corda - Parafia Św. Krzyża w Warszawie
Ogłoszenia Duszpasterskie
Spowiedź
w Bazylice:
W TYGODNIU :
00
6 -12
00
17 00 -19 30
W NIEDZIELĘ
PODCZAS
KAŻDEJ
MSZY ŚWIĘTEJ
W I PIĄTEK
MIESIĄCA :
6 00 -12 00
15 30 -19 30
DLA DZIECI
16 30
W liturgii tygodnia: we wtorek wspomnienie
św. męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy; w czwartek
wspomnienie św. Bonifacego, Biskupa i Męczennika.
W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota
miesiąca. W czwartek zapraszamy gorąco na Nowennę do św.
Jana Pawła II o godz. 17.30. Podziękowania i prośby można
składać w zakrystii lub do skarbony przy kaplicy św. Jana Pawła
II. W piątek spowiedź św. dla dzieci od godz. 16.30, o godz.
17.00 Msza św. W sobotę zapraszamy czcicieli Matki Bożej na
Mszę św. o godz. 11.00 oraz modlitwę wynagradzającą
Niepokalanemu Sercu NMP.
W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. Jest to ostatnia niedziela Wielkanocy. Na mocy
przykazania kościelnego jesteśmy zobowiązani do spowiedzi
i Komunii św. w okresie wielkanocnym, dlatego zachęcamy
wszystkich, którzy z różnych powodów nie zdążyli jeszcze
przystąpić do tych sakramentów, aby skorzystali z łask,
wysłużonych śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa.
Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Informujemy,
że uległa zmianie dotychczasowa trasa procesji centralnej,
która w nowej wersji nie obejmuje terenu naszej parafii.
W związku z tym już dzisiaj zapraszamy drogich Parafian
i wszystkich modlących się w naszej Bazylice do pomocy
w przygotowaniu oraz do uczestnictwa w naszej procesji
parafialnej, która odbędzie się po Mszy św. o godz. 16.00
i przejdzie ulicami naszej parafii.
Fundacja „Skarby Narody” oraz Instytut Pamięci
Narodowej zapraszają do dolnego kościoła naszej Bazyliki na
wystawę fotografii Piotra Życieńskiego pt. Cum tacent,
clamant (Milcząc, wołają), która jest zapisem prac
poszukiwawczych szczątków ofiar systemu komunistycznego
prowadzonych w kwaterze „Ł” na warszawskich Powązkach.
Ekspozycja czynna w niedziele w godz. 8.30 – 20.30 oraz od
wtorku do soboty w godz. 14 – 19, do 23 czerwca b.r.
Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej.
Szczególnie polecamy miesięcznik „List”, w całości poświęcony
sakramentowi spowiedzi.
Parafia p.w. Świętego Krzyża
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00–047 Warszawa
 22 826 89 10 22 203 59 93 22 203 58 41
@: [email protected],www.swkrzyz.pl
Redakcja Mszy Św. Radiowej  22 826 70 74
Nr konta: 59 1240 1024 1111 0010 0109 1158
Redakcja biuletynu: Ks. Piotr Rutkowski CM, Ks. Łukasz Patoń CM
BIULETYN ŚWIĘTOKRZYSKI
W Y D AN I E
22 / 20 1 4
SURSUM CORDA
Msze święte
w niedziele:
600
730
900
(radiowa)
10 3 0
Parafia
Świętego Krzyża
w Warszawie
Księża Misjonarze
Św. Wincentego a Paulo
(dzieci)
10 3 0
( przedszkolaki
- dolny kościół)
11 4 5
(suma)
13 0 0
16 0 0
19 0 0
19 0 0 (studenci
- dolny kościół)
Msze święte
w tygodniu:
600
700
(w Adwencie
Roraty 6 4 5 )
7 3 0 (kaplica M.B.)
800
8 3 0 (kaplica M.B.)
9 0 0 (z homilią)
16 3 0 (kaplica M.B.)
17 0 0 (kaplica M.B.)
18 0 0 (z homilią)
19 0 0 ( oprócz sobót)
WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
NIEDZIELA, 1 CZERWCA 2014
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus
im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi
słowami:
„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc
i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko,
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie
dni, aż do skończenia świata”.
Mt 28,16-20
Kancelaria
000
parafialna:
w dni powszednie
w godzinach.
1000 - 1200
oraz
1600 - 1800
w soboty
w godzinach
00
00
10 - 12
Ks. Proboszcz
Zygmunt Robert
Berdychowski CM
przyjmuje w środy
Anioł Pański
i Komunia św.
w dni powszednie:
o godz. 1200
Adoracja
Najświętszego
Sakramentu:
Kaplica
Matki Bożej
Częstochowskiej
od poniedziałku
do piątku
w godzinach
30
30
9 - 16
Ewangelia tej uroczystości opisuje ostatnią chrystofanię –
czyli ostatnie zjawienie się Zmartwychwstałego Pana uczniom.
Jak zaznacza Ewangelista Mateusz, niektórzy z nich ciągle jeszcze
wątpili, że to Zmartwychwstały Jezus. Aby rozproszyć to ich
wątpienie „Jezus zbliżył się do nich” – co oznacza nie tylko
bliskość fizyczną, ale przede wszystkim, że Pan Jezus udzielił im
szczególnej łaski poznania tajemnicy Swojej Boskiej Osoby: oto
On Ukrzyżowany – Zmartwychwstał i żyje! I to On, gdy będzie już
w chwale Ojca Niebieskiego, posyła teraz Swoich uczniów na cały
świat, by głosili Jego Ewangelię i udzielali chrztu w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego. Jednocześnie Zbawiciel bardzo
wyraźnie zapewnia o Swojej stałej obecności „przez wszystkie dni
aż do skończenia świata” – gdy przyjdzie powtórnie, w pełni
mocy i chwały. O podziwie tajemnicy obecności Chrystusa pośród
nas, co jest dla nas źródłem pociechy i radości, w jednym
ze swoich kazań tak mówi św. Augustyn: „Zaiste, wielka to rzecz:
Ten, który wstąpił na niebiosa, jest równocześnie blisko tych,
którzy są na ziemi. A któż jest bliskim zarówno i dalekim, jeśli nie
Ten, który w Swym miłosierdziu stał się nam bliskim?”
Jezus Chrystus, Wcielony Syn Boży, zstąpił do nas drogą
miłosiernej miłości i trzeba nam taką samą drogą miłości zdążać
do Niego.
Od minionego piątku trwa nowenna przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego, którą będziemy przeżywali w przyszłą
niedzielę – 8 czerwca. W tych dniach nowenny chcemy wiernie
naśladować
pierwszą
wspólnotę
uczniów
Chrystusa
w Jerozolimie, którzy po Wniebowstąpieniu Pana „ w sali na
górze… trwali jednomyślnie na modlitwie” (por. Dz 1, 12-14).
A jak poucza nas Święty Jan Paweł II w Encyklice o Duchu
Świętym w życiu Kościoła i świata”: „Duch Święty jest darem,
który przychodzi do serca ludzkiego wraz z modlitwą…
Jesteśmy… w naszej epoce na nowo wezwani odwieczną a zawsze
nową wiarą Kościoła, aby zbliżyć się do Ducha Świętego
ożywiciela”.
W miesiącu czerwcu uczestniczymy w nabożeństwach ku
czci Najświętszego Serca Jezusowego. Cześć dla Serca
Jezusowego wyraźnie zaznaczyła się od szczytowego okresu
średniowiecza, a nowym impulsem dla tego kultu stały się
objawienia jakich dostąpiła francuska wizytka – Święta
Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690) z klasztoru w Paray-leMonial. Znaczenie tych objawień polegało na tym, że „Chrystus
Pan ukazując w nich Serce Najświętsze chciał w niezwykły
sposób zwrócić umysły ludzkie ku kontemplacji i czci tajemnicy
miłości, którą miłosierny Bóg okazał względem rodzaju
ludzkiego” – z Encykliki „Haurietis Aquas” (O Najświętszym
Sercu Pana Jezusa) Piusa XII.
Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą modlimy Nabożeństwa
się w czasie nabożeństw czerwcowych, w bardzo charakterystyczny i Nowenny:
sposób, bo obrazowy i poetycki wyraża i sławi tajemnice Boskiej
Niedziela
Osoby Wcielonego Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, który zarazem
godz. 700
jest też prawdziwym Człowiekiem. Po raz pierwszy tę Litanię
Godzinki
publicznie odmówiono w Marsylii, w czasie panującej tam zarazy
ku czci N.M.P
w 1721 roku. W Watykanie Kongregacja Obrzędów w 1898 roku
godz. 1800
dodała 6 nowych wezwań, aby wszystkich było 33 na pamiątkę lat
Nabożeństwo
Pana Jezusa. W 1899 roku Papież Leon XIII zatwierdził tę Litanię dla
Eucharystyczne
Poniedziałek
całego Kościoła.
godz. 1830
Nabożeństwo
do św. Wincentego
a Paulo
Wtorek
godz. 1730
Nowenna
do św. Judy Tadeusza
(po nabożeństwie Msza
św. w intencji próśb i
podziękowań)
Środa
godz. 1830
Nabożeństwo
do św. Józefa
Czwartek
godz. 1830
Jeszcze dzisiaj po uroczystościach w Wilanowie,
o godz. 15.00 odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny, który
przejdzie z Placu Trzech Krzyży do Placu Zamkowego i zakończy się
Koncertem Rodzinnym.
Dzisiaj o godz. 16.30, z racji I niedzieli miesiąca, zostanie
odprawiona Msza święta w dolnym kościele dla Wspólnoty
Żywego Różańca.
O godz. 18.00,z okazji Święta Dziękczynienia, uroczyste
nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego serca Pana
Jezusa. W tygodniu będziemy je odprawiali, podobnie jak
nabożeństwo majowe, o godz. 9.30 i 18.30.
Po ostatniej Mszy św. o godz. 20.00, w ramach
24. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej, wystąpi
w naszej Bazylice Poznański Chór Chłopięcy oraz Orkiestra Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, pod dyrekcją Jacka
Sykulskiego.
Nabożeństwo
do Najświętszej
Krwi Pana Jezusa
I czwartek miesiąca –
Nowenna ku czci
Św. Jana Pawła II - 1730
Piątek
godz. 1830
Nabożeństwo do
Najświętszego Serca
Pana Jezusa
Sobota
po Mszy św.
o godz. 900
Nowenna do Matki Bożej
Niepokalanej Objawiającej
Cudowny Medalik