PIERWSZY KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO www

Komentarze

Transkrypt

PIERWSZY KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO www
KOMITET HONOROWY
ARTYŚCI
ANNA DYMNA
KATARZYNA GROCHOLA
FILOZOFOWIE
PIERWSZY KONGRES ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
www.kongreszp.org.pl
„Zmieniamy polską psychiatrię”
TEATR WIELKI OPERA NARODOWA
8 MAJA 2017
ZOFIA ROSIŃSKA
ANDRZEJ KAPUSTA
10.30 – 19.00
Nr konta: Fundacja eF Kropka
13 2030 0045 1110 0000 0428 9890
Tytuł wpłaty: „na kongres”
NASZA HISTORIA
NASZA MISJA:
W listopadzie 2014 roku - wobec przedłużającego się braku realizacji reformy psychiatrycznej opieki zdrowotnej – w trakcie trwania
Koszalińskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej
powołaliśmyPorozumienie na rzecz Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego.
1. Promocja zdrowia psychicznego - zabieganie o profilaktykę
zdrowia,
W 2015 roku przetoczyła się w Polsce batalia o obronę Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP), który miał
zniknąć w procesie legislacyjnym nad Ustawą o Zdrowiu Publicznym, podpisywaliśmy petycję, odbyły się demonstracje uliczne,
na Facebooku żywo komentowano wydarzenie: „NIE CHCĘ, aby
wbito gwóźdź do trumny POLSKIEJ PSYCHIATRII”, braliśmy
udział w posiedzeniach Sejmowej Komisji Zdrowia. Udało się
powstrzymać likwidację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego!
NASZE MOTYWY
Podjęliśmy organizację tego zadania ze względu na od lat
UTRZYMUJĄCY SIĘ dramatyczny stan psychiatrycznej opieki
zdrowotnej w Polsce oraz ciągłe odkładanie realizacji jej niezbędnej
i systemowej reformy. Chorzy leczą się w warunkach uwłaczających
ludzkiej godności, a w wielu miejscach Polski właściwa pomoc jest
praktycznie niedostępna. Poprzez pokazanie determinacji wielu
środowisk chcemy mieć wpływ na reformę polskiej opieki
psychiatrycznej.
2. Zabieganie o reformę leczenia - promocja Narodowego Programu
Ochrony Zdrowia Psychicznego,
3. Rozwój współpracy humanistyki z psychiatrią, w kontekście
zdrowia psychicznego
4. Zapobieganie stygmatyzacji osób leczących się psychiatrycznie
5. Podzielenie się doświadczeniem ruchów samopomocowych,
umocnienie ich - przygotowanie i prezentacja kontaktów
środowiskowych
EFEKTY KONGRESU
1. Manifest wypracowany przez uczestników, który zostanie
przekazany do Ministerstwa Zdrowia jako rekomendacja społeczna
środowisk bezpośrednio zaangażowanych w reformę opieki
psychiatrycznej.
2. Mocny, wspólny i publiczny głos środowiska psychiatrycznego i
psychologicznego, pomocy społecznej, humanistów, pacjentów i ich
rodzin oraz innych zainteresowanych, w sprawie reformy psychiatrii
i podjęcia działań antydyskryminacyjnych odnośnie chorych
psychicznie
3. Zaistnienie w przestrzeni publicznej, wykluczanych do tej pory,
osób chorujących.

Podobne dokumenty