TSKN_plakat_021012:Layout 1

Transkrypt

TSKN_plakat_021012:Layout 1
TSKN_plakat_021012:Layout 1
3-10-12
12:27
Page 1
Dni Kultury Niemieckiej
na Śląsku Opolskim
Deutsche Kulturtage
im Oppelner Schlesien
Program / Programm
Uroczysta inauguracja / Feierliche Eröffnung
Koncert / Konzert
Koncert / Konzert
Wystawa / Ausstellung
16.30
27.10.201
19.00
19.10.2012 Bilety – 10 zł / Eintrittskarten – 10 zł
Zamek Moszna / Schloss Moschen
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20
Die Öffentliche Woiwodschaftsbibliothek in Oppeln, WuBePe Galerie
Filharmonia Opolska / Oppelner Philharmonie, Opole
Koncert Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Opolskiej pod dyrekcją
Bartosza Żurakowskiego. W programie Ferenz Liszt – poemat symfoniczny
Tasso. Lamento e trionfo, Johannes Brahms – Pieśń przeznaczenia op. 54,
Richard Strauss –II Symfonia f-moll op. 12.
Konzert des Symphonieorchesters und des Chors der Oppelner Philharmonie
unter der Leitung von Bartosz Żurakowski. Im Programm: Ferenz Liszt – Tasso.
Symphonische Dichtung. Lamento e trionfo, Johannes Brahms –
Schicksalslied op. 54, Richard Strauss – 2. Symphonie f-moll op. 12.
Wystawa / Ausstellung
Anna Lemann z Jazz Ensemble Jazz Club München
Anna Lemann und Jazz Ensemble Jazz Club München
Muzeum Diecezjalne w Opolu / Diözesanmuseum in Oppeln
ul. Kardynała Kominka 1a, Opole
17.00
Anna Lemann z Jazz Ensemble Jazz Club München
Anna Lemann und Jazz Ensemble Jazz Club München
Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. Eichendorffa w Opolu
Deutsch - Polnische J. von Eichendorff Bibliothek
ul. Szpitalna 7a, Opole
Koncert / Konzert
16.30
Dom Kultury „Koźle” / Kulturhaus „Cosel” Kędzierzyn-Koźle / ul. Skarbowa 10
Koncert zespołu Kotys & Daria – promocja płyty „Peter Schrat”
Konzert der Gruppe Kotys & Daria - Vorstellung der CD „Peter Schrat”
Wykład / Vortrag
Wystawa / Ausstellung
16.00
24.10.2012
Cykl wykładów „Niemieccy Nobliści”
Vortragsreihe „Die deutschen Nobelpreisträger”
Hertha Müller – krytyczna wobec współczesności
i bogata w doświadczenia życiowe
Referent: dr Daniel Pietrek Uniwersytet Opolski
Hertha Müller – die jüngste Nobelpreisträgerin
im deutschsprachigen Raum: Zeitkritisch und erfahrungsreich
Referent: Dr. Daniel Pietrek, Universität Oppeln
Koncert / Konzert
06.11.2012
Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. Eichendorffa w Opolu
Deutsch - Polnische J. von Eichendorff Bibliothek
ul. Szpitalna 7a, Opole
16.00
14.11.2012
04.11.2012
Wernisaż wystawy „A.C. Reck - Niemiecka odpowiedź na Picassa”
Eröffnung der Ausstellung „A.C. Reck - eine deutsche Antwort auf Picasso”
Wykład / Vortrag
Pałac Lucja Zakrzów k/Gogolina / Pałac Lucja Zakrzów k/Gogolina
17.00
20.10.2012
Otwarcie wystawy „100 lat kalendarzy adwentowych”
Eröffnung der Ausstellung „100 Jahre Adventskalender”
Koncert / Konzert
28.10.2012
17.00
08.11.2012
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu / Die Öffentliche Stadtbibliothek in Oppeln
ul. Minorytów 4
19.00
14.11.2012
Studenckie Centrum Kultury, Opole / Studenten Kulturzentrum, Oppeln
Cykl wykładów „Niemieccy Nobliści”
Vortragsreihe „Die deutschen Nobelpreisträger”
Wystawa „Inspirowane poezją T. Różyckiego i J. Goczoła”
Ausstellung „Inspiriert von T. Różycki und J. Goczoł”
Wykład / Vortrag
Gerhard Hauptmann – przed 100 laty uhonorowany Nagrodą Nobla
Referent: Prof. Dr Andrea Rudolf Uniwersytet Opolski
Gerhard Hauptmann– vor 100 Jahren mit dem Nobelpreis geehrt.
Referentin: Prof. Dr. Andrea Rudolph, Universität Oppeln
Centralna Biblioteka Polsko-Niemiecka Caritas im. Eichendorffa w Opolu
Deutsch - Polnische J. von Eichendorff Bibliothek
ul. Szpitalna 7a, Opole
10.00
Biblioteka Austriacka w Opolu / Österreich Bibliothek in Oppeln
Pl. Piłsudskiego 5
Zgłoszenia – tel. 77 47 47085
„Bardzo głodna gąsienica” Erica Carle
„Die kleine Raupe Nimmersatt” von Eric Carle
Organizator Veranstalter
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien
Współorganizator Mitveranstalter
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Marschallamt der Woiwodschaft Oppeln
16.00
07.11.2012
Warsztaty dla dzieci / Workshop für Kinder
25.10.2012
Koncert zespołu Kotys & Daria – promocja płyty „Peter Schrat”
Konzert der Gruppe Kotys & Daria – Vorstellung der CD „Peter Schrat”
Cykl wykładów „Niemieccy Nobliści”
Vortragsreihe „Die deutschen Nobelpreisträger”
Ricarda Huch – niemiecka pisarka nominowana do Nagrody Nobla
Referent: dr Gabriela Jelito-Piechulik Uniwersytet Opolski
Ricarda Huch – für den Nobelpreis nominierte deutsche Schriftstellerin
Referentin: Dr. Gabriela Jelitto-Piechulik, Universität Oppeln
Patronat honorowy Schirmherrschaft
Sponsorzy Sponsoren
Konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu
Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln
Marszałek Województwa Opolskiego
Marschall der Woiwodschaft Oppeln
Peter Eck
Józef Sebesta
Warsztaty dla dzieci / Workshop für Kinder
10.00
15.11.2012
Biblioteka Austriacka w Opolu
Österreich Bibliothek in Oppeln
Pl. Piłsudskiego 5
Zgłoszenia – tel. 77 47 47085
Kino obrazkowe – motto „Piszemy listy”
Bilderbuchkino – Motto „Briefe schreiben”
„Poczta dla tygryska” Janoscha
„Post für den Tiger” von Janosch
Wstęp wolny*.
Serdecznie zapraszamy!
Partnerzy Partner
Finansowanie Finanzierung
Konsulat der Bundesrepublik Deutschland Oppeln
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Breslau
Patronat medialny Schirmherrschaft
Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu
Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wroc∏awiu
Eintritt frei*.
Wir laden herzlich ein!
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Marschallamt der Woiwodschaft Oppeln
Polsko-Niemiecka Biblioteka Caritas
Deutsch-Polnische Joseph von Eichendorff Caritas Zentralbibliothek
* z wyjątkiem koncertu inauguracyjnego
* außer Eröffnungskonzert

Podobne dokumenty