Harmonogram Akademii Know How AIG

Transkrypt

Harmonogram Akademii Know How AIG
Harmonogram Akademii Know How AIG
2016 Q2
Warszawa
Poznań
Wrocław
Toruń
Gdańsk
Katowice
2016 Q3
2016 Q4
2017 Q1
21 kwietnia
2 czerwca
22 września
2 lutego
Odpowiedzialność cywilna dlaczego właśnie My
Property Performance - nowy
wymiar ubezpieczenia
majątkowego dla klienta
korporacyjnego i rola inżyniera
Ubezpieczenia osobowe
w środowisku międzynarodowym
Ubezpieczenie OC w związku z
prowadzoną działalnością
lotniczą
Ubezpieczenie D&O
Szkody jako konsumpcja umowy
ubezpieczenia – we współpracy
z Eksperci Nemu
Platforma AIG dla Brokerów
Szkody w środowisku – analiza
wybranych decyzji RDOŚ,
omówienia działań
zapobiegawczych i naprawczych,
symulacja kosztów
21 kwietnia
22 czerwca
5 października
25 stycznia
Ubezpieczenie OC w związku z
prowadzoną działalnością lotniczą
Ubezpieczenia osobowe
w środowisku międzynarodowym
Odpowiedzialność cywilna dlaczego właśnie My
Szkody w środowisku – analiza
wybranych decyzji RDOŚ,
omówienia działań
zapobiegawczych i naprawczych,
symulacja kosztów
Property Performance - nowy
wymiar ubezpieczenia
majątkowego dla klienta
korporacyjnego i rola inżyniera
Platforma AIG dla Brokerów
Ubezpieczenie D&O
Szkody jako konsumpcja umowy
ubezpieczenia – we współpracy
z Eksperci Nemu
20 kwietnia
23 czerwca
6 października
26 stycznia
Ubezpieczenie OC w związku z
prowadzoną działalnością lotniczą
Ubezpieczenia osobowe
w środowisku międzynarodowym
Odpowiedzialność cywilna dlaczego właśnie My
Szkody w środowisku – analiza
wybranych decyzji RDOŚ,
omówienia działań
zapobiegawczych i naprawczych,
symulacja kosztów
Property Performance - nowy
wymiar ubezpieczenia
majątkowego dla klienta
korporacyjnego i rola inżyniera
Platforma AIG dla Brokerów
Ubezpieczenie D&O
Szkody jako konsumpcja umowy
ubezpieczenia – we współpracy
z Eksperci Nemu
13 kwietnia
15 czerwca
14 września
11 stycznia
Ubezpieczenia osobowe
w środowisku międzynarodowym
Property Performance - nowy
wymiar ubezpieczenia
majątkowego dla klienta
korporacyjnego i rola inżyniera
Ubezpieczenie OC w związku z
prowadzoną działalnością lotniczą
Odpowiedzialność cywilna dlaczego właśnie My
Platforma AIG dla Brokerów
Szkody jako konsumpcja umowy
ubezpieczenia – we współpracy
z Eksperci Nemu
Szkody w środowisku – analiza
wybranych decyzji RDOŚ,
omówienia działań
zapobiegawczych i naprawczych,
symulacja kosztów
Ubezpieczenie D&O
14 kwietnia
16 czerwca
15 września
12 stycznia
Ubezpieczenia osobowe
w środowisku międzynarodowym
Property Performance - nowy
wymiar ubezpieczenia
majątkowego dla klienta
korporacyjnego i rola inżyniera
Ubezpieczenie OC w związku z
prowadzoną działalnością lotniczą
Odpowiedzialność cywilna dlaczego właśnie My
Platforma AIG dla Brokerów
Szkody jako konsumpcja umowy
ubezpieczenia – we współpracy
z Eksperci Nemu
Szkody w środowisku – analiza
wybranych decyzji RDOŚ,
omówienia działań
zapobiegawczych i naprawczych,
symulacja kosztów
Ubezpieczenie D&O
7 kwietnia
19 maja
29 września
9 lutego
Property Performance - nowy
wymiar ubezpieczenia
majątkowego dla klienta
korporacyjnego i rola inżyniera
Ubezpieczenie OC w związku z
prowadzoną działalnością lotniczą
Odpowiedzialność cywilna dlaczego właśnie My
Ubezpieczenia osobowe
w środowisku międzynarodowym
Szkody w środowisku – analiza
wybranych decyzji RDOŚ,
omówienia działań
zapobiegawczych i naprawczych,
symulacja kosztów
Ubezpieczenie D&O
Platforma AIG dla Brokerów
Szkody jako konsumpcja umowy
ubezpieczenia – we współpracy
z Eksperci Nemu
AIG Europe Limited
Oddział w Polsce
ul. Marszałkowska 111
00-102 Warszawa
www.aig.com.pl
T 22 528 5100
F 22 528 5252
AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch St,
Londyn EC3M 4AB, Wielka Brytania. Kapitał zakładowy AIG Europe Limited opłacony w całości wynosi 197.118.478 GBP.
AIG Europe Limited Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st.
Warszawy, XII Wydział KRS, pod numerem KRS 0000436014, NIP 107-00-23-828 siedziba główna: ul. Marszałkowska 111,
00-102 Warszawa
Aby dowiedzieć się, jak chronimy prywatność, odwiedź stronę internetową: www.aig.com.pl/po-privacy-policy-polish