Instrukcja obsługi termostatu pokojowego Legalett bez

Transkrypt

Instrukcja obsługi termostatu pokojowego Legalett bez
Instrukcja obsługi termostatu pokojowego Legalett bez programatora.
Zasada działania:
Termostat pokojowy bez programatora jest najprostszym regulatorem instalacji centralnego ogrzewania. Zadana
temperatura nastawiana jest przez użytkownika na pokrętle termostatu.
Termostat działa jak tradycyjny włącznik elektryczny w trybie włącz-wyłącz, umożliwiając pracę wymiennika ciepła
Legalett przez czas potrzebny do ogrzania pomieszczeń. Wbudowany w termostat czujnik temperatury daje impuls
do włączenia wymiennika ciepła Legalett, gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej nastawionej wartości i
wyłączenie go, gdy temperatura osiągnie zadaną wartość. Regulator ten nie będzie, zatem sterował temperaturą
wody wychodzącej z kotła.
Aby nastawić temperaturę w danym pomieszczeniu należy przekręcić
pokrętłem termostatu w prawo, do momentu aż wartość żądanej temperatury
na pokrętle termostatu pokryje się ze strzałką na termostacie.
Suwak z boku termostatu powinien znajdować się w pozycji ☼
Zapalenie się czerwonej lampki na termostacie oznacza, że system grzewczy
pracuje. Lampka gaśnie, gdy w pomieszczeniu zostanie osiągnięta zadana
temperatura.
Gdzie montować:
Aby regulacja mogła przebiegać prawidłowo, regulator musi być dobrze zlokalizowany w budynku. Zwykle
umieszcza się go w pokoju dziennym, bo tam domownicy spędzają najwięcej czasu. Najlepiej zamontować go na
ścianie wewnętrznej na wysokości 0,8 ÷ 1,5 metra od podłogi. Aby mógł mierzyć rzeczywistą temperaturę
powinien się znajdować w miejscu nienasłonecznionym, z dala od grzejników, okien i drzwi.
Dane techniczne:
Zasilanie:
Wyjście:
Napięcie wyjściowe:
Pobór mocy przez regulator:
Temperatura pracy:
Zakres regulacji temperatury:
Dokładność regulacji temperatury:
230V Ac ± 10%
Styk przekaźnikowy
max 10A
<4W
0 – 50˚C
5 - 30˚C
1˚C
LEGALETT POLSKA Sp. z o.o. ul. Beniowskiego 78, 80-355 Gdańsk; Telefon/Fax (058) 554 21 88; [email protected]
www.legalett.com.pl
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000131089; NIP: 946-00-04-292; REGON: 430405209,
Kapitał zakładowy: 300 000 PLN

Podobne dokumenty