Rekrutacja studentów do projektu Kolegium Animatorów

Transkrypt

Rekrutacja studentów do projektu Kolegium Animatorów
Rekrutacja studentów do projektu Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości
Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości
- przedsięwzięcia dla ludzi, którzy chcą wspólnie z innymi osiągać sukcesy i rozwijać swoje
kompetencje. Do udziału w projekcie zapraszamy studentów (wszystkich uczelni i kierunków)
z zacięciem do działalności społecznej i/lub biznesowej. Dzięki realizowanym wspólnie projektom
oraz spotkaniom (warsztatom, konsultacjom) z ludźmi z różnych środowisk, adepci Kolegium
zyskują unikalną wiedzę praktyczną, a także budują sieć nowych kontaktów, przydatnych w dalszej
aktywności zawodowej.
Celem Kolegium jest zachęcanie młodych ludzi, aby swoje pomysły (społeczne, biznesowe) rozwijali
i wprowadzali w życie we współpracy z innymi. Umiejętność współdziałania, przedsiębiorczość,
twórczość, odpowiedzialność – na rozwijanie tych kompetencji chcemy kłaść nacisk w Kolegium
Animatorów Przedsiębiorczości.
Osią kształcenia w I edycji Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości będzie równoległa realizacja
przez uczestników dwóch zadań: biznesowego oraz inspirującego młodzież. Projekt biznesowy adepci
będą realizowali w grupach 2-4 osobowych. Celem projektu biznesowego jest wypracowanie przez
grupę realnego pomysłu na własna firmę, zaś zwieńczeniem 3-miesięcznej współpracy będzie
prezentacja koncepcji przed inwestorami. Projekt młodzieżowy będą realizowali wspólnie wszyscy
uczestnicy Kolegium. Celem projektu młodzieżowego jest zorganizowanie w podwarszawskiej
miejscowości (Cegłowie) wydarzenia kulturalno-edukacyjnego, pobudzającego nastolatków do
wspólnego działania. Opiekunami projektów będą doświadczeni przedsiębiorcy oraz animatorzy
przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych.
Wybór uczestników I edycji Kolegium Animatorów Przedsiębiorczości zostanie dokonany na
podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz ewentualnie rozmów indywidualnych. Na
zgłoszenia studentów wszystkich uczelni i kierunków czekamy do 4 lutego. Udział jest bezpłatny. Listę
zakwalifikowanych 10-15 adeptów ogłosimy do 11 lutego.
Więcej informacji nt. programu spotkań oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie:
http://fundacja.edu.pl/kolegium

Podobne dokumenty