Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych Oświadczam, że biorę

Transkrypt

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych Oświadczam, że biorę
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
Oświadczam,
że
biorę
pełną
odpowiedzialność
za
bezpieczeństwo i zdrowie mojego dziecka ….……………………
data urodzenia ............................ podczas II Charytatywnego
turnieju piłki nożnej halowej Miąsowa 2015 w dniu 15.02.2015
oraz wyrażam zgodę na jego udział w zawodach sportowych.
Podpis rodziców/opiekunów
…………………………….....

Podobne dokumenty