programkonferencji

Transkrypt

programkonferencji
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Organy Wrocławia - budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności.”
Wrocław, 24-25 listopada 2016 roku
Godzina
g. 8.00
PROGRAM PIERWSZEGO DNIA – CZWARTEK, 24 XI 2016 r.
Msza święta
Kościół pw. św. Macieja, plac Nankiera 17
OBRADY PLENARNE, Instytut Muzykologii UWr, ul. Szewska 36
g. 8.45
Rejestracja uczestników konferencji
g. 9.15
JM Rektor UWr
otwarcie pierwszej sesji
g. 9.10
prof. dr hab. Julian Gembalski
wystąpienie inauguracyjne
g. 9.35
mgr Jakub Maciej Łubocki
Stan badań w zakresie organów na terenie Wrocławia
Aktualny stan instrumentarium organowego Wrocławia
w świetle zagadnień statystycznych
g. 10.00 dr Marta Benk
g. 10.30
przerwa kawowa
g. 10.50 dr Marcin Dziedzic
Organmistrzowie we wrocławskich aktach metrykalnych
g. 11.15 mgr Wolfgang Brylla
Działalność Schlagów na obszarze dzisiejszego Wrocławia
g. 11.40 dr Marek Pilch
Wkład Kościoła Ewangelickiego
we współczesną kulturę organową Wrocławia
g. 12.05
prof. dr hab.
Remigiusz Pośpiech
Organiści katedry wrocławskiej od XIV do połowy XX w.
g. 12.30
przerwa obiadowa
g. 14.00 mgr Paweł Pasternak
Organy Józefa Cynara w diecezji tarnowskiej
g. 14.20 dr Andrzej Gładysz
komunikat: Organy Józefa Cynara w Białej Niżnej i
Lichwinie (diecezja tarnowska).
g. 14.35 Ks. dr Andrzej Widak
Organy Józefa Cynara w kościołach
obecnej diecezji Rzeszowskiej
g. 15.00 Piotr Matoga
Wrocławskie miscellanea organowe w Krakowie
g. 15.25 Ks. dr Franciszek Koenig
Działalności wrocławskich organmistrzów na terenie Górnego
Śląska w XIX i na początku XX wieku
g. 15.50
dyskusja plenarna, podsumowanie pierwszego dnia
g. 19.00
koncert organowy – Julian Gembalski
g. 20.30
Wieczór towarzyski - kolacja
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Organy Wrocławia - budownictwo i funkcja w aspektach historii i wyzwań współczesności.”
Wrocław, 24-25 listopada 2016 roku
Godzina
g. 8.00
PROGRAM DRUGIEGO DNIA – PIĄTEK , 25 XI 2016 r.
Msza święta
Kościół pw. św. Macieja, plac Nankiera 17
OBRADY PLENARNE, Instytut Muzykologii UWr, ul. Szewska 36
g. 09.30
Abp Metropolita Wrocławski
otwarcie drugiej sesji
g. 09.45
dr Andrzej Prasał
Wrocławski olbrzym - organy Hali Stulecia
g. 10.10
mgr Wolfgang Brylla
komunikat: Organy dla wrocławskiej filharmonii
g. 10.30
mgr Adrian Rak
Organy w kościele Uniwersyteckim we Wrocławiu
Ks. dr Piotr Dębski
komunikat dot. organów w kościele Uniwersyteckim
we Wrocławiu
g. 10.55
g. 11.10
przerwa kawowa
g. 11.30
Ks. dr Piotr Dębski
Organy firmy Gebrueder Rieger w kościele pw. Świętej Rodziny
we Wrocławiu
g. 11.55
dr Tomasz Głuchowski
Organy kolegiaty Krzyża Świętego we Wrocławiu na przestrzeni
dziejów.
g. 12.20
mgr Tomasz Kmita-Skarsgård
Organy luterańskiego kościoła Świętego Krzysztofa
we Wrocławiu – było, jest, będzie
g. 12.50
przerwa obiadowa
g. 14.00
dr Dariusz Galewski
Dekoracja i wymowa ideowa barokowych prospektów
organowych we Wrocławiu
g. 14.25
mgr Ewa Grochowska
Twórcy dekoracji malarsko-rzeźbiarskiej organów
A. H. Caspariniego w kościele św. Elżbiety we Wrocławiu
g. 14.50
dr Krzysztof Urbaniak
Koncepcja intonacji organów z warsztatów Eugenio i Adama
Horatio Casparinich w świetle przekazów źródłowych
g. 15.15
dr Bogdan Andrzej Tabisz
Miscellanea muzyczne Karla Friedricha Krigera XVIII/XIX w.
g. 15.40
dyskusja plenarna, podsumowanie konferencji
g. 18.00
Prezentacja organów Ewangelickiego Instytutu Muzyki Sakralnej we Wrocławiu
ul. Wejherowska 28.