Gry i zabawy sportowe dla klas:

Transkrypt

Gry i zabawy sportowe dla klas:
Program zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2016/2017
Gry i zabawy sportowe dla klas:
1-3
Celem zajęć jest stymulowanie i wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju,
wyzwalanie aktywności ruchowej przez zabawy oparte na naturalnej potrzebie ruchu.
- harmonijny rozwój organizmu
- stymulowanie rozwoju układu ruchowego, krążeniowo-oddechowego oraz nerwowego
- wszechstronny rozwój sprawności kondycyjno-koordynacyjnych
- doskonalenie umiejętności ruchowych
- kształtowanie postaw prozdrowotnych
Zajęcia odbywają się na hali sportowej.
Program zajęć:
Gry i zabawy ruchowe:
bieżne np. lawina, gęsi i lisy, mur obronny, murarz, dzień i noc, berek itp.
tory przeszkód z elementami pełzania i czworakowania
orientacyjno-porządkowe np. pająki i muchy, reagowanie na ruch ręki i gwizdek,
policjant, piłka parzy, czaty
kopne np. podawanie piłki, gra bez ręki , kręta ścieżka, sztafeta
skocznościowe
rzutne np. podawanie piłki w kole, pięć podań, lochy
zwinnościowe
Gry i zabawy z piłką:
Lochy
Dwa ognie
- wykonywanie rzutu dowolnym sposobem z miejsca i w ruchu
- rzut do celu
- chwyt piłki
gra na uproszczonych zasadach
Mini piłka nożna
- uderzanie piłki
przyjęcie piłki
prowadzenie piłki
- gra na uproszczonych zasadach
Mini piłka ręczna:
- kozłowanie
- chwyty i rzuty oburącz i jednorącz
- zabawy z elementami piłki ręcznej
Elżbieta Kossowska
Opracowała E.Kossowska

Podobne dokumenty