ramowy rozkład dnia w przedszkolu integracyjnym

Komentarze

Transkrypt

ramowy rozkład dnia w przedszkolu integracyjnym
Przedszkole Integracyjne „Gromadka Misia Uszatka” w Skwierzynie
RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PRZEDSZKOLU INTEGRACYJNYM
Rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera
zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia
ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela - wyzwalające
aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do
podjęcia nauki w szkole itp.
Podstawa programowa realizowana jest od 7.00 do 12.00.
6:30 – 8:00
• schodzenie się dzieci;
• indywidualne kontakty nauczyciela z dziećmi i z rodzicami;
• zabawy dowolne według wyboru i zainteresowań dzieci;
• prace porządkowo-gospodarcze i hodowlane;
• kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb
dzieci;
• praca indywidualna i w małych zespołach o
charakterze stymulacyjno - korekcyjno - kompensacyjnym (zależnie
od wieku grupy);
* MUZYCZNY PORANEK - śpiewanie piosenek i zabawy
muzyczno-ruchowe (kontakt z muzyką i tańcem oraz integracja
dzieci ze wszystkich grup).
Przedszkole Integracyjne „Gromadka Misia Uszatka” w Skwierzynie
8:00 – 8:10
• Zabiegi higieniczne
przygotowanie do śniadania
8:10 – 8:40
• Śniadanie
8:40- 9:00
• Czynności higieniczne po śniadaniu w tym mycie zębów
Przedszkole Integracyjne „Gromadka Misia Uszatka” w Skwierzynie
9:00 – 11:50
• Zajęcia wychowawczo- dydaktyczne wynikające z miesięcznego
planu pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z tygodniowym
rozkładem zajęć, z uwzględnieniem obszarów edukacyjnych
wskazanych w zatwierdzonym do realizacji programem
wychowania przedszkolnego - zajęcia organizowane, inspirowane i
prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w
różnych sferach rozwojowych;
- Zajęcia dowolne i zabawy w przedszkolu i na placu zabaw,
• zabawy oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka takie jak:
zabawy spontaniczne, zabawy spontaniczne z udziałem
nauczycielki,
zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez
dzieci;
zabawy wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka:
zabawy tematyczne,
zabawy konstrukcyjne, zabawy ruchowe, zabawy badawcze,
zabawy dydaktyczne,
zabawy twórcze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe,
obserwacje przyrodnicze,
prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, spacery itp.
zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu;
Przedszkole Integracyjne „Gromadka Misia Uszatka” w Skwierzynie
11:50 -12:00
• Czynności higieniczne przed obiadem
12:00 - 12:20
• Obiad
12:20 – 14:00
• Czynności higieniczne po obiedzie,
• czynności i zabawy o charakterze relaksowym (słuchanie muzyki,
bajek, ćwiczenia relaksacyjne, itp.)
• Zajęcia i zabawy dowolne w przedszkolu, zajęcia indywidualne,
stymulacyjne, zajęcia wychowawczo- dydaktyczne z całą grupą
o charakterze ogólnorozwojowym, utrwalającym.
Przedszkole Integracyjne „Gromadka Misia Uszatka” w Skwierzynie
14:00 - 14; 10
• Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku;
14:10 – 14;30
• Podwieczorek
14:30 -16:00
• zajęcia dodatkowe wynikające z harmonogramu;
• praca indywidualna i w małych zespołach o charakterze
stymulacyjno - korekcyjno - kompensacyjnym (zależnie od wieku
grupy);
• indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami;
• czynności i zabawy podejmowane z wyboru i inicjatywy dzieci;
• prace porządkowo- gospodarcze i hodowlane;
• zabawy w przedszkolu i na placu zabaw;
• rozchodzenie się dzieci.

Podobne dokumenty