data …........................... Oświadczenie o wykonaniu usług

Transkrypt

data …........................... Oświadczenie o wykonaniu usług
Załącznik nr.1 do zgłoszenia reklamacji
Pieczątka firmowa
data
…...........................
Oświadczenie o wykonaniu usług
Oświadczam, że jesteśmy wyspecjalizowanym warsztatem samochodowym,
który w dniu.......................................... dokonał naprawy samochodu :
Dane pojazdu:
1) Marka, model i typ pojazdu............................................................................................
2) Rok produkcji.................................................................................................................
3) Nr. nadwozia/podwozia..................................................................................................
4) Pojemność/ nr silnika …................................................................................................
Naprawa polegała na ….....................................................................................................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
…........................................................................................................................................
Dane osoby upoważnionej do przedstawienia w/w informacji:
Imię i nazwisko........................................................................
Stanowisko służbowe...............................................................
Nr. telefonu ….........................................................................
….................................................
(podpis)

Podobne dokumenty