Krzysztof Sikorski. Hotelarstwo i gastronomia

Transkrypt

Krzysztof Sikorski. Hotelarstwo i gastronomia
Wyniki Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2012
Krzysztof Sikorski. Sektor: hotelarstwo i gastronomia
1. Potencjał konkurencyjny
Firma reprezentująca gastronomię i hotelarstwo cechowała się niskim poziomem
posiadanych środków pieniężnych, niską zdolnością kredytową, posiadała umiarkowany
poziom zobowiązań. To niezbyt dobry fakt dla pracującego w niej Krzysztofa Sikorskiego.
Jedyną pozytywną dla niego cechą jest to, że jego firma osiągała zysk z prowadzonej
działalności gospodarczej.
W firmie Krzysztofa bazy danych w niskim stopniu wypierają tradycyjne
dokumenty, a wiedza firmy o sobie samej gromadzona jest w papierowej, chaotycznej
postaci.
Jeśli chodzi o innowacyjność to w przypadku badanej firmy sytuacja jest bardzo
zróżnicowana. Z jednej strony pracownicy, tacy jak Krzysztof Sikorski, w ogóle nie mogą
podejmować samodzielnych działań, aby usprawnić pracę. Z drugiej strony w firmie
omawia się projekty zakończone sukcesem i pozwala ludziom rozwijać się w sferze
pozazawodowej. Krzysztof musi dobrze dokumentować działania, jakie prowadzi firma.
Krzysztof Sikorski uznał, że w firmie pracują osoby z dużym doświadczeniem
zawodowym, ale firma nie finansuje dalszego rozwoju poprzez studia podyplomowe. W
zakresie systemu wynagrodzeń Krzysztof może liczyć na: płacę zasadniczą, dodatki za
pracę zmianową i za nadgodziny.
Firma
zorganizowana
jest
funkcjonalnie,
czy
podzielona
jest
na
działy.
Kompletność opisu stanowiska jest średnia, a Krzysztof ma dużą swobodę w wyborze
sposobu wykonania zadania.
Badana firma posiada obecnie dość zużyte wyposażenie, ale opracowała strategię
inwestycyjną na najbliższy czas.
2. Strategia konkurencji
W zakresie strategii konkurencji Krzysztof Sikorski, jako przedstawiciel firmy
zadeklarował, że aktywnie projektuje się nowe sposoby (techniki) działania, kładzie się
nacisk na rozwój umiejętności marketingowych przeprowadzając przy tym systematyczne
badania rynkowe.
Jednocześnie menedżerowie starają się w jak największym stopniu wykorzystać
czas pracy swoich podwładnych, stosują rozbudowany system controllingu. Ma to
znaczące konsekwencje w pracy Krzysztofa.
Firma próbuje wejść w nowe nisze rynkowe, a działania marketingowe dobiera do
danej grupy klientów.
1
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Olaf Flak, Grzegorz Głód.
www.konkurencyjniprzetrwaja.pl
Wyniki Barometru Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2012
3. Przewaga konkurencyjna
Celem strategii cenowej firmy Krzysztofa jest obecnie maksymalizacja udziału w
sektorze rynku. Klienci dość często mogą negocjować cenę, choć takie działania jedynie
w sposób umiarkowany wpływają na wielkość sprzedaży.
Krzysztof Sikorski uznał, że mocną stroną jest system dystrybucji, który cechuje
się terminowością, dogodnym miejscem dystrybucji usług (co w tym konkretnym
przypadku oznacza dobrym położeniem geograficznym) oraz dogodnym czasem otwarcia
dla klienta.
Tylko czasami klient może przetestować usługi firmy przed zakupem, a firma w
umiarkowanym stopniu podejmuje działania proekologiczne.
W zakresie promotion-mix firma stosuje głównie reklamę. Nikt z klientów nie jest
objęty programem lojalnościowym! Firma też dość rzadko zaprasza klientów do tworzenia
swojej oferty usługowej.
2
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © Olaf Flak, Grzegorz Głód.
www.konkurencyjniprzetrwaja.pl

Podobne dokumenty