Ready? Study! Go! - Kierunkistudiow.pl

Transkrypt

Ready? Study! Go! - Kierunkistudiow.pl
Kierunki studiów - uczelnie - studia
Ready? Study! Go!
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Rozwój współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, wizyty, wymiany doświadczeń i wspólne programy, to
jeden z głównych celów wpisanych w Statut Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej od początku istnienia
Uczelni. Priorytetową rolę w tym procesie odrywają staże, praktyki, wizyty studyjne, organizowane z myślą o
studentach WSB. Aby studneci mogli w pełni wykorzystać możliwości międzynarodowej współpracy, Wyższa Szkoła Biznesu kładzie
duży nacisk na naukę języków obcych, umożliwiając studentom udział w lektoratach, kursach i szkoleniach
językowych prowadzonych przez wykwalifikowana kadrę (w tym nativ spekerów). Nie mniej ważna jest wymiana
myśli naukowej, wzajemna pomoc i stały kontakt jaki utrzymują pracownicy naukowi WSB z kadrą zagranicznych
uniwersytetów.
W dąbrowskim ośrodku akademickim intensywnie rozwija się także współpraca z uczelniami zza naszej wschodniej
granicy. Pracownicy naukowi i studenci z Ukrainy oraz Białorusi chętnie odwiedzają Polskę, przyglądają się
funkcjonowaniu WSB, biorą udział w spotkaniach i naukowych konferencjach. Młodzież wizytująca Uczelnię, zwykle
wraca do Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej już w charakterze jej studentów.
O tym, że obrany na początku drogi kierunek realizujemy konsekwentnie i z sukcesem, świadczą wysokie pozycje w
rankingach poziomu umiędzynarodowienia szkół wyższych, które co roku przygotowuje prestiżowy miesięcznik
edukacyjny „Perspektywy”. W ostatnim zestawieniu WSB może poszczycić się wysoką 18 pozycją. W pierwszej
dwudziestce uczelni dąbrowska szkoła jest jedyną reprezentantką województwa śląskiego.
Międzynarodowa wymiana doświadczeń, obserwacja rozwiązań stosowanych w zagranicznych ośrodkach
akademickich sprawia, że Uczelnia chętnie wykorzystuje innowacyjne rozwiązania, dopasowując swoją ofertę
edukacyjną do potrzeb studentów i rynku pracy. Aby skutecznie rozwijać się w obranym kierunku Wyższa Szkoła
Biznesu w Dąbrowie Górniczej z sukcesem siega po środki zewnętrzne.
strona 1 / 2
Kierunki studiów - uczelnie - studia
Ready? Study! Go!
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
- Jesteśmy liderem w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych na poszerzenie oferty edukacyjnej oraz rozwój
infrastruktury. Do tej pory pozyskaliśmy blisko 70 milionów złotych. W każdym roku akademickim kandydaci podejmują
u nas studia na bezpłatnych bądź dofinansowanych kierunkach – mówi prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
W tym roku akademickim, jako jedyna niepubliczna szkoła wyższa WSB otrzymała 4 mln zł na praktyczne
kształcenie. Uczelnia znalazła się na drugim miejscu listy rankingowej, tuż za Politechniką Gdańską. Dzięki
uczestnictwu w programie studenci kierunków: Fizjoterapia, Informatyka, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria
produkcji mogą liczyć nie tylko na dofinasowanie edukacji, ale przede wszystkim w ramach cyklu kształcenia
otrzymają cenione przez pracodawców certyfikaty i uprawnienia, które zwykle zdobywa się na płatnych szkoleniach.
>>Szczegółowe informacje<<
strona 2 / 2

Podobne dokumenty