Szkolny zestaw podręczników

Transkrypt

Szkolny zestaw podręczników
Szkolny zestaw podręczników -2012/2013
klasa V
Przedmiot
Język polski
Język angielski
Historia i
społeczeństwo
Przyroda
Matematyka
Muzyka
Religia
Wychowanie do
życia w rodzinie
Podręcznik
Tytuł: „Słowa na start” Podręcznik do
kształcenia literackiego i kulturowego dla
klasy piątej szkoły podstawowej
Autorzy: Marlena Derlukiewicz,
Wydawnictwo: Nowa Era
Tytuł: „Słowa na start’’ podręcznik do nauki
o języku z ćwiczeniami dla klasy V cz. 1 i 2
Autorzy: Anna Wojciechowska
Wydawnictwo: Nowa Era
Tytuł: Książka ucznia „Hot Spot 2"
Autorzy:Colin Granger, Catrine Stannett
Zeszyt ćwiczeń: „ Hot Spot 2”
Wydawnictwo: Macmillan
Tytuł: ’My i historia’’podręcznik
Autor: W.Surdych-Fertsch, B.Olszewska
Wydawnictwo Szkolne PWN
Tytuł: „Tajemnice przyrody” podręcznik
klasa 5
Autorzy: J.Ślósarczyk, R.Kozik, F.Szlajfer
Tytuł: „Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń,
klasa 5, część 1 i 2
Wydawnictwo: Nowa Era
Matematyka 2001- podręcznik dla klasy V z
płytą
Matematyka 2001- zeszyt ćwiczeń 1 i 2
Matematyka 2001- zbiór zadań
Autorzy: Anna Bazyluk, Jerzy Chodnicki
Wydawnictwo WSiP
Tytuł: Muzyczny świat podr. + ćwiczenia
część II klasy IV - VI
Autorzy: Teresa Wójcik
Wydawnictwo: MAC
Tytuł: „Obdarowani przez Boga”
(bez ćwiczeń)
Autorzy: Ks. Z. Marek SJ (red)
Wydawnictwo: WAM
Tytuł: „Wychowanie do życia w rodzinie.
Wędrując ku dorosłości. Ćwiczenia dla
uczniów klasy V Szkoły Podstawowej.”
Autorzy: Praca Zbiorowa
Wydawnictwo: Rubikon
Nr dopuszczenia podr.
57/00
35/05
218/2/2009
307/03
43/08
20/08
53/04
AZ-22-01/1-1
-

Podobne dokumenty