Untitled

Komentarze

Transkrypt

Untitled
Innowacje
2-17
Zobowiązania.................................................................................................................................................................. 4-5
Badania..............................................................................................................................................................................6-7
Doświadczenie................................................................................................................................................................ 8-9
Innowacje......................................................................................................................................................................10-11
Nowości 2007................................................................................................................................................................12-17
Dyscypliny
18-109
Wspinaczka skałkowa................................................................................................................................................ 20-29
Wspinaczka - wielka ściana...................................................................................................................................... 30-39
Turystyka lodowcowa................................................................................................................................................40-43
Ski alpinizm.................................................................................................................................................................44-53
Alpinizm....................................................................................................................................................................... 54-57
Alpinizm techniczny.................................................................................................................................................. 58-67
Lodospad...................................................................................................................................................................... 68-75
Wielka ściana............................................................................................................................................................... 76-81
Via ferrata..................................................................................................................................................................... 82-87
Kanion........................................................................................................................................................................... 88-95
Speleologia................................................................................................................................................................. 96-103
Latarki czołowe....................................................................................................................................................... 104-109
Sprzęt
110-145
Uprzęże...................................................................................................................................................................... 112-113
Kaski........................................................................................................................................................................... 114-115
Asekuracja / zjazd.................................................................................................................................................... 116-117
Karabinki................................................................................................................................................................... 118-119
Czekany.....................................................................................................................................................................120-123
Raki.............................................................................................................................................................................124-127
Punkty stanowiskowe.............................................................................................................................................128-129
Bloczki........................................................................................................................................................................130-131
Przyrządy zaciskowe...............................................................................................................................................132-133
Akcesoria.................................................................................................................................................................. 134-135
Latarki czołowe....................................................................................................................................................... 136-143
Koszulki, przewodniki.................................................................................................................................................. 144
www.petzl.com................................................................................................................................................................ 145
Fundacja Petzl powstała w 2006 roku. To nowy etap dla przedsiębiorstwa.
Mam nadzieję, że dzięki Fundacji, dzięki wymianie doświadczeń z ludźmi, zwiększymy nasz udział
w kształtowaniu świadomości środowiska w takich dziedzinach jak:
- wzrost bezpieczeństwa
- świadomość zagrożeń i ochrona środowiska
- eksploracja świata pionów pod kątem nowych aktywności.
Więcej informacji o Fundacji Petzl oraz o bieżących projektach można znaleźć na www.petzl.com/fondation
Paul Petzl
2-3
www.petzl.com
© Pascal Tournaire
Innowacje
Zobowiązania
4-5
www.petzl.com
© Arnaud Childeric / Kalice
© Petzl
W latach 30-stych siedemnastoletni zaledwie
Fernand Petzl odkrywa swą pasję - podziemny
świat. Kilka lat później, wraz z Pierrem
Chevalier zaczynają wspólnie zdobywać
jaskiniowe doświadczenia, by niebawem
stać się znanymi i uznanymi specjalistami
w zakresie speleologii.
Dzięki kreatywności i wyobraźni tworzą
oryginalne techniki pokonywania pionów
oraz rozwijają i udoskonalają sprzęt (maszty
wspinaczkowe, liny z nylonu). Eksplorują,
stając się autorami wielu wyczynów i ważnych
odkryć, między innymi Gouffre Berger
w masywie Vercors. Jednocześnie biorą
udział w tworzeniu stowarzyszeń i instytucji
związanych ze speleologią i ratownictwem.
W roku 1968 powstały pierwsze produkty
komercyjne, pod nazwą "Produits Fernand
Petzl". Drabinki zostały definitywnie
wyeliminowane przez liny i przyrządy
zaciskowe i zjazdowe. Te nowe techniki
dokonują przełomu w speleologii.
Minęło 30 lat. Dziś kompetencja Petzl, efekt
pasji i doświadczeń, nie ulega wątpliwości.
Zrodziła się przecież w naturalnym
środowisku jaskiń, a nie w teorii i koncepcji
przedsiębiorczych ludzi biznesu…
Wymagania, stawiane przez podziemne
środowisko, są bardzo wysokie: obecność błota, piasku, wilgoci, brak światła. Niektóre trudności
wynikają ze specyfiki eksploracji, np. pozostawianie sprzętu pod ziemią na długi okres czasu.
By zapewnić jego trwałość i wytrzymałość trzeba było nauczyć się wytwarzać produkty
o odpowiednich parametrach, bezpieczne, niezawodne i jak najbardziej wszechstronne.
Doświadczenia, nabyte podczas uprawiania speleologii, stanowiły preludium do zaangażowania
się w inne aktywności wertykalne: wspinaczkę, alpinizm, lodospady... Tkwiąc w centrum tych
wszystkich aktywności zyskaliśmy duże doświadczenie, z którego czerpie cała linia produktów
Petzl.
Dzięki bliskim kontaktom z górskim środowiskiem możemy nieustannie ulepszać nasze
produkty, wychodzić naprzeciw nowym sportom i wymyślać nowe przyrządy, przewidując
nowe, nieuniknione trendy.
Badania
6-7
www.petzl.com
Rozwój
Nasi specjaliści, kiedy już określą kierunek rozwoju nowego produktu lub ulepszenia techniki,
proponują wiele rozwiązań. Najważniejsze kryteria to prostota, sensowność i niezawodność.
Po wybraniu konkretnego rozwiązania przystępujemy do analizy zastosowań i związanego
z nimi ryzyka (pomyłki przy manipulacjach, błędy w użytkowaniu itd.). Po zatwierdzeniu
tego etapu wytwarzane są prototypy, które kontrolowane są i testowane, początkowo naszym
specjalnym sprzętem, później, stopniowo, w terenie.
Laboratorium testowe
© Guillaume Vallot
Produkty Petzl projektowane są i produkowane w taki sposób, by zapewnić najwyższy możliwy
poziom bezpieczeństwa. W tym celu przestrzegane są międzynarodowe normy.
Dodatkowy margines bezpieczeństwa zapewniają wewnętrzne normy Petzl, będące rezultatem
naszego doświadczenia i eksperymentów.
W 1986 roku, jako pierwsze przedsiębiorstwo w tej branży, Petzl wybudował laboratorium
testowe. Dzięki niemu powstał nowatorski projekt - wieża testów.
Wieża testów służy do symulowania, w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistych,
sprzętu, nad którym pracujemy. To unikalne narzędzie pozwala na precyzyjne sprawdzanie
zachowań sprzętu zgodnie z rygorystycznymi normami i naszymi własnym wymaganiami.
Wszystkie testy prowadzone są w taki sposób, by zweryfikować wytrzymałość sprzętu oraz
ewentualne zjawiska zużycia i deformacji w najbardziej ekstremalnych sytuacjach.
Doświadczenie
8-9
www.petzl.com
Aby sprostać wymaganiom terenu, niezbędna
jest znajomość materiałów i procesów
produkcji, szczególnie w zakresie tekstyliów,
metali i plastików.
Metale
Tekstylia
Jakość
Wzrost bezpieczeństwa i poprawa parametrów
sprzętu zależy od doboru materiałów oraz
od określenia obciążeń mechanicznych,
którym poddany będzie sprzęt – w kontekście
możliwości środków produkcji.
Wybór i połączenie
Kontrole
Aluminium
Stosowanie aluminium, ze względu
na jego niewielki ciężar, jest bardzo
rozpowszechnione. Stwarza jednak wiele
problemów - zwłaszcza, jeśli jest używane
w postaci blachy. Uzyskanie odpowiedniej
skuteczności i trwałości wyrobów wymaga
rozległej wiedzy i wielu obliczeń.
Petzl, w ciągu wielu lat prób i doświadczeń,
doskonale opanował technologie wycinania,
gięcia i wytłaczania aluminium. Dzięki temu
przyrządy będące aktualnie w użyciu są
niezawodne i nie zaskakują użytkowników
nieprzewidzianymi defektami.
© Arnaud Petit
Stal
Dzięki swej znakomitej wytrzymałości stal
jest niezastąpiona w produkcji niektórych
elementów sprzętu: ostrza czekanów, raków...
Rodzaj obróbki stali wynika z zadanych
parametrów mechanicznych oraz kształtu
produkowanych elementów. Stosuje się
wycinanie z arkuszy blachy lub formowanie
z odlewów. Ta druga technologia jest
niezwykle precyzyjna, bo służy do uzyskania
ostatecznej, skomplikowanej formy
(np. TIBLOC). W większości przypadków
elementy ze stali podlegają specyficznej
obróbce (kucie, hartowanie), co polepsza
ich początkowe parametry. Mogą też zostać
uszlachetnione indywidualną obróbką,
np. chromowaniem, dla zapewnienia
maksymalnej żywotności i wysokiej jakości
wykończenia. Stal używana do produkcji
czekanów i raków Petzl dobierana jest
według szczególnych założeń technicznych,
ze specyficznymi parametrami wytopu.
Założenia techniczne są tak rygorystyczne, że
nasi dostawcy nazwali tę stal "stalą Charleta".
Tekstylia Petzl są podstawowym składnikiem
uprzęży, absorberów energii, ekspresów, pętli
i innych akcesoriów. Jakościowe kryteria
wyboru są bardzo precyzyjnie (wytrzymałość
na ścieranie, zużycie, elastyczność, starzenie
się itd.). Równie ważne - dla bezpieczeństwa
użytkowników i trwałości sprzętu - jest
doświadczenie w zakresie łączenia/zszywania
różnego rodzaju elementów.
Testy uprzęży
Laboratorium testowe pozwala na precyzyjne
odtworzenie warunków użytkowania uprzęży,
w wielokrotnie powtarzanych próbach
dynamicznych odpadnięć. Symulowane
są różne intensywności i nieprzewidziane
lub ekstremalne sytuacje. Testy, pokazujące
zachowanie się połączeń (szwów)
i pozostałych elementów, są szczególnie
wymagające dla materiału. Procedury testów
pozwalają na zatwierdzanie nowych sposobów
połączeń oraz weryfikację parametrów
prototypów w produkcji przedseryjnej.
Plastiki
Materiały plastikowe pozwalają na ciekawe
rozwiązania w zakresie designu, zachowań
podczas uderzeń, ergonomii, wykończenia...
Plastiki są używane głównie w kaskach
i latarkach czołowych. Dzięki
doświadczeniom w zakresie zachowania
się materiałów w różnych środowiskach,
dzięki opanowaniu technik wtrysku, Petzl
rozszerzył zakres zastosowań. Obecnie plastiki
stosowane są do niektórych elementów,
które kiedyś były metalowe (np. bezpiecznik
w ASCENSION) lub w nowych i nowatorskich
produktach (rękojeść czekana NOMIC).
Petzl wprowadził taki system testów i kontroli, by sprawdzać jakość wyrobów podczas
całego procesu produkcji. Pozwala to na wyeliminowanie z linii produkcyjnych
elementów lub produktów niezgodnych ze standardami Petzl.
Pierwsze kontrole obejmują elementy dostarczane z zewnątrz. Jest to pierwsza eliminacja
materiałów o parametrach poniżej założonego standardu. Kolejne kontrole prowadzone
są podczas montowania poszczególnych elementów i pozwalają w sposób ciągły
nadzorować jakość produkcji seryjnej.
Poszczególne etapy produkcji zostały opracowane w taki sposób by uniemożliwić użycie
wadliwych części lub by wyeliminować błędy montażu: narzędzia wyposażone w systemy
chroniące przed pomyłkami, kamery kontrolujące obecność części itd.
Po zakończeniu produkcji wyroby podlegają kontroli finalnej. Wiele z nich jest
testowanych indywidualnie.
Kontrole niszczące
Cześć produktów, losowo wybranych z linii produkcyjnych, poddawana jest testom
przekraczającym ich wytrzymałość. Ta metoda pozwala na skontrolowanie ostatecznej
jakości produktów Petzl i pomiar żywotności niektórych elementów (diody, żarówki,
klamry uprzęży itd.).
Certyfikacja
Od roku 1995 Petzl posiada certyfikat ISO 9001.
Certyfikat ten potwierdza właściwą organizację i skuteczność przedsiębiorstwa oraz
gwarantuje jakość jego produktów. Jest nim objęte całe przedsiębiorstwo:
od projektowania do posprzedażnej obsługi klientów.
Oznaczenie CE
Znak CE, znajdujący się na produktach Petzl, gwarantuje zgodność z zasadniczymi
wymaganiami dyrektyw europejskich dotyczących sprzętu zabezpieczającego, zdrowia,
środowiska i ochrony klienta.
Sprzedaż i serwis posprzedażny.
Produkty Petzl mają międzynarodową, 3-letnią gwarancję.
W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych Petzl zapewnia naprawę lub
wymianę produktów. Cała działalność serwisu jest drobiazgowo rejestrowana (niezależnie
od tego czy produkty są objęte gwarancją czy nie). Dane te są przekazywane do biura
projektów i mają wpływ na ulepszanie naszych produktów.
Innowacje
10-11
www.petzl.com
Jedyną ambicją Petzl jest znalezienie takich rozwiązań, które zapewnią
bezpieczeństwo i sprostają wszelkim wymaganiom użytkowników,
niezależnie od uprawianej przez nich aktywności (jaskinie, wspinaczka
skałkowa, lodowa, alpinizm). Oto parę przykładów:
1
2
3
Przyrząd zaciskowy z uchwytem (1)
ASCENSION
Przyrządy zaciskowe z uchwytem pozwalają na pewne funkcjonowanie
w każdych okolicznościach (speleologia, alpinizm, wielkie ściany...)
i warunkach (zabłocona, zalodzona lina...).
Geometria i rozmieszczenie ząbków zostały opracowane w taki sposób,
by zaciskały się na linie w momencie obciążenia uchwytu. Mechanizm
ten, uzupełniony szczeliną do usuwania zanieczyszczeń, gwarantuje
bezpieczeństwo i skuteczność niezależne od warunków, ograniczając
jednocześnie zużycie liny. Do wychodzenia w nieskończoność…
Bezpieczna klamra uprzęży (2)
DoubleBack
Klamra DOUBLEBACK została tak skonstruowana, by ułatwić
zakładanie uprzęży oraz ograniczyć ryzyko niedociągnięcia lub
odwrotnego założenia taśmy. Inspiracją była podwójna klamra,
używana w taśmach raków. Zasada działania klamry pozwala na
precyzyjne i szybkie dopasowanie długości taśmy, a jednocześnie
automatyczne jej zablokowanie, bez konieczności przewlekania.
Patent ten zapewnia uprzężom Petzl oraz innym akcesoriom z taśmy
ergonomię i wyjątkowy komfort oraz wysoki poziom bezpieczeństwa.
Niezahaczający zamek karabinka (3)
Keylock
4
Popularyzowany przez Petzl system Keylock* zapobiega
przypadkowemu zahaczaniu o plakietki, taśmy, linę podczas wpinania
i wypinania karabinka. Łagodnie, obło zakończone ramię blokuje się
skuteczniej, niż stosowany dawniej, powszechnie, haczykowaty zaczep.
* Stworzony przez Jean-Paul Fréchin, Chamonix.
Osłona stabilizująca karabinek (4)
STRING
© Sam Bié
5
6
Ten pomysł Petzl zapobiega ruchom karabinka w ekspresie, ułatwiając
wpinanie liny. STRING, mocowany na taśmie ekspresu od strony
liny, stabilizuje karabinek, a równocześnie ustawia go w prawidłowej
pozycji. STRING chroni również taśmę przed przecieraniem.
Akcesorium, które umożliwia skoncentrowanie się na najważniejszym
- wspinaczce!
Przyrząd asekuracyjny z ruchomą krzywką (5)
GRIGRI
Klasyczna sekwencja ruchów, ułatwiona asekuracja, zwiększony
poziom bezpieczeństwa - to wymagania stawiane idealnemu
przyrządowi asekuracyjnemu. W odpowiedzi na te założenia,
w 1991, powstało GRIGRI. Ruchoma krzywka blokująca jest niejako
przedłużeniem ręki asekurującego, zawsze skuteczna i niezawodna.
Czekan do wspinaczki w lodzie, bez pętli nadgarstkowej (6)
NOMIC
Swoboda ruchów, płynność wspinaczki, skrzydła u ramion…
coś zupełnie nowego - w lodzie!
Specyficzne czekany bezpętlowe: QUARK ERGO, a następnie NOMIC,
Petzl opracował wspólnie z wieloma ekspertami. Szczególna geometria
i ergonomia regulowanej rękojeści tych czekanów zapewniają
pewny, naturalny uchwyt. Zlikwidowane zostało skrępowanie
ruchów, związane ze stosowaniem pętli nadgarstkowych, znosząc
dotychczasowe ograniczenia wspinaczki w lodzie... gdzie wola, tam
droga?
Nowości 2007
12-13
www.petzl.com
Uprzęże
Uprzęże wspinaczkowe i alpinistyczne
Frame Construction (1) new
Na brzegach pasa biodrowego i pasów udowych znajduje się bardzo
wytrzymała, ukośnie tkana taśma, która zapewnia równomierny
rozkład obciążeń na całej powierzchni pomiędzy taśmami.
Dzięki temu uprząż jest niezwykle wygodna i bardzo dobrze
wentylowana.
HIRUNDOS
1
5
Zielona, łatwa do identyfikacji, pętla centralna (2) new
Zielony kolor oraz piktogramy pokazują, gdzie powinien być
wpięty przyrząd asekuracyjny albo zjazdowy. Pętla jest najbardziej
wytrzymałym elementem uprzęży.
Wzmocnione punkty wiązania się (2) new
Ultralekka uprząż do wspinaczki skałkowej.
Wykorzystana do maksimum technologia
Frame Construction: maksymalna wentylacja
i swoboda ruchów w uprzęży ważącej
zaledwie 300 g. Przypomina o sobie dopiero
w razie upadku…
Cztery uchwyty sprzętowe i szlufki na
uchwyty CARITOOL pozwolą wyruszyć
nawet na wielką ścianę.
Miejsca te są szczególnie narażone na tarcie liny podczas wspinaczki,
odpadnięcia lub wiszenia. Dzięki wzmocnieniu zmniejsza się zużycie
uprzęży.
HIRUNDOS
Klamry DoubleBack (3)
Klamra DoubleBack została wymyślona i opatentowana przez Petzl.
Nie wymaga wyciągania i przewlekania taśmy, która tkwi w niej
na stałe. Regulacji można dokonać jedną ręką. Klamra blokuje się
automatycznie. W razie potrzeby (np. zakładanie uprzęży z nartami na
nogach) można ją całkiem rozpiąć.
2
6
SAMA / SELENA
Sztywne, przednie uchwyty sprzętowe (4)
Wszechstronna uprząż wspinaczkowa
z elastycznymi taśmami udowymi.
Technologia Frame Construction zapewnia
lekkość i dobrą wentylację. Elastyczne
taśmy udowe nie zsuwają się i nie uwierają,
umożliwiając pełną swobodę ruchów.
SELENA - uprząż przeznaczona dla kobiet:
profil pasa przystosowany jest do kobiecej
budowy ciała. Wydłużony łącznik między
pasem biodrowym i taśmami udowymi,
obwód pasa mniejszy niż w uprzężach
przeznaczonych dla mężczyzn.
Odsuwają ekspresy od ciała. Dzięki nachyleniu, karabinki
automatycznie przesuwają się po nich do przodu.
Miękkie, tylne uchwyty sprzętowe (5)
Nie uwierają przy noszeniu plecaka.
Szlufki na uchwyty CARITOOL (6)
Pas jest wyposażony w szlufki, do których można wpiąć uchwyty
sprzętowe CARITOOL.
3
7
Tylna pętla do mocowania linki pomocniczej (7) new
Tylna pętla umożliwia prowadzącemu ciągnięcie za sobą liny
pomocniczej. Może służyć także do mocowania woreczka na magnezję.
SAMA
Tylne, elastyczne łączniki, z możliwością odpinania (8)
Możliwość częściowego odłączenia taśm udowych, bez ściągania
uprzęży.
4
8
SELENA
Nowości 2007
14-15
www.petzl.com
Uprzęże, kaski, lonże na via ferrata
Uprzęże wspinaczkowe i alpinistyczne
ADJAMA
LUNA
ADJAMA / LUNA
ELIOS
Uprzęże wspinaczkowe, z regulowanymi
taśmami udowymi - dla amatorów alpinizmu
i długich dróg wysokogórskich.
Dzięki technologii Frame Construction
są zwarte i oddychające. Prosta i szybka
regulacja ułatwia dopasowanie uprzęży
do różnych warstw ubrania. Klamry można
całkiem rozpiąć, by założyć uprząż z rakami
lub nartami na nogach.
LUNA to uprząż przeznaczona dla kobiet:
profil pasa przystosowany jest do kobiecej
budowy ciała. Wydłużony łącznik między
pasem biodrowym i taśmami udowymi,
obwód pasa mniejszy niż w uprzężach
przeznaczonych dla mężczyzn.
Uniwersalny kask wspinaczkowy.
Najlepszy kompromis pomiędzy wytrzymałością a niewielkim ciężarem. Zmodyfikowana
opaska na głowę (z pokrętłem regulującym) oraz wewnętrzna wykładzina z pianki zapewniają
stabilność i wygodę. Niezwykle odporna skorupa z poliwęglanu. Dziesięć otworów
wentylacyjnych rozmieszczonych wokół głowy. Aktualnie dostępny w pięciu kolorach:
biały, pomarańczowy, niebieski, zielony i antracytowy.
CORAX
SCORPIO EASHOOK
Uniwersalna, wygodna, całkowicie
regulowana uprząż do wszelkich zastosowań:
od via ferrata do alpinizmu.
Dwie klamry regulujące, umieszczone
symetrycznie na pasie, umożliwiają
wycentrowanie punktu wiązania się i rozkładu
"szpeja".
Lonża z absorberem energii, na via ferrata.
Elastyczne taśmy rurowe nie zajmują dużo
miejsca oraz zwiększają wygodę użytkowania.
Karabinki EASHOOK, odblokowywane
dwoma prostymi ruchami, są łatwe
w obsłudze. Ułatwiają szybkie przepinanie się.
CORAX
Nowości 2007
Oświetlenie awaryjne
e+LITE
Ultralekka i ultrakompaktowa latarka
czołowa.
Może być przechowywana z bateriami,
niezależnie od warunków, z 10 letnią
gwarancją.
3 diody zapewniają oświetlenie wydajne,
białe i jednorodne (do 19 metrów), o długim
czasie świecenia: do 45 godzin - co odpowiada
oświetleniu przez 4 noce.
Dioda czerwona: światło przyćmione,
dyskretne. Latarka awaryjna, nieodzowny
element pakietu pierwszej pomocy...
16-17
www.petzl.com
18-19
www.petzl.com
© Klaus Fengler
Dyscypliny
Wspinaczka skałkowa
20-21
www.petzl.com
Kalymnos - Grecja
© Sam Bié
Kiedy iść dalej? Oto jest pytanie...
Drogi z miejscami na odpoczynek
są trudne, ta na której jestem ma co najmniej
cztery miejsca, w których można puścić obie
dłonie. Na dole tłum, który mnie obserwuje,
czeka, zachęca. Skurczyłem się w sobie, trwając
w pozycji chwilowej równowagi. Zlany zimnym
potem próbuję zyskać na czasie, by wzmocnić
się psychicznie. To jest Najtrudniejsza Droga,
więc wymaga szacunku. Istotny jest każdy
gram energii, którym dysponuję. Mam tylko
jedną szansę. Pośpiech będzie równoznaczny
z porażką. Każda mijająca sekunda pozwala
umysłowi i palcom przygotować się do walki,
ale coraz trudniej jest stać w niewygodnej
pozycji. Ciało powoli odmawia posłuszeństwa.
To jest to, trzeba iść dalej…
Steve McClure
Kalymnos - Grecja
Kalymnos to wyjątkowa wyspa, prawdziwy raj
wspinaczkowy w sercu Morza Śródziemnego.
Jesienią 2006 odbył się tam Roc Trip - wydarzenie,
które gromadzi wspinaczy z całego świata. W grocie
Sikati, osiągalnej drogą morską albo godzinnym
marszem, najlepsi z najlepszych próbowali zmierzyć
się z ekstremalną Najtrudniejszą Drogą, około 8c,
specjalnie otwartą na tę okazję. Tylko trzech ukończyło
drogę: Dani Andrada, Chris Sharma i Steve McClure.
Gratulacje!
Wspinaczka skałkowa
22-23
www.petzl.com
Wybór sprzętu
GRIGRI®
HIRUNDOS
CODALIX
ATTACHE SCREW-LOCK
SPIRIT EXPRESS
© Sam Bié
Wspinaczkowa podróż
Podróż wspinaczkowa to przede wszystkim spotkanie
z własnymi towarzyszami podróży. Później, na miejscu,
z lokalnymi wspinaczami, mieszkańcami - ludźmi,
którzy tam żyją. Wymiana opinii, punktów widzenia
i doświadczeń: to nie tylko słowa - inaczej nikt więcej
nie podróżowałby - by się wspinać. Daleko od domu
każdy uczy się wspinaczki w nowy sposób. Trzeba tylko
uświadomić sobie prawdę: podróżujecie by się wspinać,
czy na odwrót?
GRIGRI Przyrząd asekuracyjny z automatyczną blokadą. Umożliwia pewne zatrzymanie odpadnięcia. Nadaje się do asekuracji dolnej i na wędkę.
HIRUNDOS Ultralekka uprząż (300 g dla rozmiaru M), konstrukcja (wentylacja, komfort) przystosowane do potrzeb wspinaczki skałkowej. Elastyczne taśmy
udowe nie krępują ruchów. Dwa sztywne uchwyty sprzętowe tak wyprofilowane, by karabinki samoczynnie przesuwały się ku przodowi.
CODALIX Ergonomiczny woreczek z zamkiem błyskawicznym. Pluszowe wnętrze zapewnia dobre rozprowadzenie magnezji. Regulowany pasek.
ATTACHE SCREW-LOCK Nieduży karabinek zakręcany ręcznie, idealny do przyrządu podczas asekuracji na "wędkę" - umożliwia dodatkowe hamowanie
(szeroki profil) bez potrzeby wypinania karabinka z uprzęży. SPIRIT EXPRESS Ekspres przyjazny w użyciu: doskonały uchwyt i łatwe wpinanie karabinków.
Wytrzymałość karabinka z otwartym zamkiem - 9,5 kN. Wyposażony w STRING, który ustawia karabinek w osi jego największej wytrzymałości oraz chroni
taśmę przed przetarciem.
Dodatkowo: kask METEOR III, karabinek FREINO, kompletna uprząż dla dzieci OUISTITI, oświetlenie awaryjne e+LITE.
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Wspinaczka skałkowa
24-25
www.petzl.com
Porady techniczne
B_Techniki asekuracyjne
A_Wiązanie się
B_Techniki asekuracyjne
C_Pozycja karabinka w przyrządzie asekuracyjnym
D_Pozycje i zachowania asekurującego
E_Wpinanie liny do przelotu
F_Odpadnięcie
G_Przepinanie się do zjazdu
H_Opuszczanie
I_Zmniejszenie zużycia liny
Wydawanie luzu.
C_Pozycja karabinka
w przyrządzie asekuracyjnym
Zatrzymanie
odpadnięcia.
Wybieranie luzu.
A_Wiązanie się
Węzeł "ósemka".
1
2
3
4
1
Wiązanie liny do uprzęży.
2
© Sam Bié
3
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Wspinaczka skałkowa
26-27
www.petzl.com
Porady techniczne
D_Pozycje i zachowania asekurującego
E_Wpinanie liny do przelotu
Stać w linii pierwszego (za pierwszym przelotem) odcinka asekuracji.
Dobrać odpowiednią długość ekspresu.
Dodać taśmę, jeśli karabinek stanowiskowy źle pracuje.
Autoasekuracja na stanowisku:
- w przypadku różnicy wagi
Przebieg liny w ekspresie.
- pod okapem.
© Sam Bié
Sposoby wpinania liny.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Wspinaczka skałkowa
28-29
www.petzl.com
Porady techniczne
F_Odpadnięcie
G_Przepinanie się do zjazdu
I_Zmniejszenie zużycia liny
Uwaga na linę między nogami.
1
2
3
4
Wiązać się naprzemiennie do obu końców, używać
worka na linę.
1
2
3
4
H_Opuszczanie
Uwaga na zbyt krótką linę, na końcu zawsze węzeł.
6
7
© Sam Bié
5
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Wspinaczka - wielka ściana
30-31
www.petzl.com
Salto Angel - Wenezuela
© Evrard Wendenbaum
Nie wiedzieliśmy, tak naprawdę, co
to jest wspinaczka na tym poziomie
trudności. Anglicy, którzy przeszli drogę
w tamtym roku opowiadali o kiepskiej skale,
prawdziwej przygodzie, dżungli, krokodylach,
tarantulach... W końcu to jest to, co nas pociągało
– kiedy wybieraliśmy cel. Po dwóch dniach
płynięcia pirogą docieramy do stóp ściany.
Otoczenie ma kolor morskiej wody, jest bardzo
ciemno, na głowę leci wodospad... Ściana jest
przytłaczająca. Niektóre wyciągi są naprawdę
niebezpieczne, asekuracja tylko z kości i kilku
haków. Spitów brak. Podzieliliśmy wyciągi na trzy
kategorie: eksponowane, bardzo eksponowane
i skrajnie eksponowane! Kluczowe długości
robiliśmy z Nicolą na zmianę. Było ich dziesięć
- między 7b i 7c/c+. Założyliśmy zrobienie ich
"on sight", nawet, jeśli będą miały A3 w hakówce...
Udało się przejść w ten sposób 5 wyciągów,
pozostałe wymagały jednej lub dwóch prób.
W górnej części drogi są trzy wyciągi, których
w żaden sposób nie da się zrobić wspinaczką
hakową, 7b obowiązkowe. Jeśli jest mokro, albo
nie ma się sił – można utknąć. Po dwunastu
nocach w ścianie - czas najwyższy na osiągnięcie
legendarnego "plateau" szczytowego. Nie mieliśmy
także już nic do jedzenia.
Arnaud Petit
Salto Angel - Wenezuela
15 dniowa wspinaczka w marcu 2006: Nicolas Kalisz,
Arnaud Petit, Stéphanie Bodet, Toni Arbones,
Igor Martinez i Évrard Wendenbaum. To pierwsze
powtórzenie drogi Rainbow Jambaia (900 m drogi
na 660 m deniwelacji), poprowadzonej przez Johna
Arrana w 2005 roku. Rainbow Jambaia jest wariantem
(strona E7) legendarnej drogi Salto Angel (A4/6b)
poprowadzonej w 1990 przez Jesusa Galveza i Adolfo
Medinabeitia.
Wspinaczka - wielka ściana
32-33
www.petzl.com
Wybór sprzętu
METEOR III
REVERSO®
Am’D
SAMA
SELENA
SHUNT
FIN’ANNEAU
© Evrard Wendenbaum
Kwestia doświadczenia
Wspinaczka w wielkiej ścianie wymaga o wiele
więcej niż tylko energii. Nie jest łatwo wycofać
się w połowie 700 metrowej, przewieszonej
ściany. 5 metrów nad ostatnim przelotem, kiedy
trzeba zmobilizować wszystkie siły i wspiąć się
jeszcze kilka metrów, nie czas by myśleć, czy ma
się właściwą uprząż i pewny sprzęt. Trzeba je po
prostu mieć. Można to nazwać doświadczeniem.
Chcąc je zyskać, wspinamy się, nieważne, czy na
Salto Angel czy na jakiejś lokalnej, weekendowej,
treningowej drodze.
METEOR III Ultralekki kask wspinaczkowy (235 g), z dobrą wentylacją i prostą regulacją. Po włożeniu na głowę odczuwa się tylko... jego komfort.
SAMA Uprząż z elastycznymi taśmami udowymi, które nie krępują ruchów. Wygodne wiszenie, dobra wentylacja. Cztery uchwyty sprzętowe by posegregować
sprzęt na wielką ścianę. SELENA Wersja uprzęży SAMA, przeznaczona dla kobiet: głębsze profilowanie pasa w talii, dłuższy łącznik, węższe taśmy udowe
- dopasowane do kobiecej budowy ciała. REVERSO Uniwersalny przyrząd asekuracyjno-zjazdowy: asekuracja prowadzącego, górna asekuracja z blokadą
- jednej lub dwóch osób, zjazd. 80 gramów, nierozłącznych ze wspinaczem. Am’D D-kształtny karabinek w wersji z automatyczną blokadą zamka lub zakręcany
ręcznie: przeznaczony do wpinania autoasekuracji za pomocą lonży i do wpinania REVERSO do uprzęży lub stanowiska. SHUNT Przyrząd autoasekuracyjny,
mechaniczny odpowiednik węzłów samozaciskowych. Bardzo przydatny w systemach do wyciągania lub do wychodzenia po linie. FIN’ANNEAU Pętle z taśmy
(Dyneema): lekkie, niewielkie i bardzo odporne na ścieranie. Szerokość taśmy 8 mm. Dostępne w czterech rozmiarach, do założenia przelotu lub stanowiska.
Dodatkowo: stanowiskowy, uniwersalny karabinek WILLIAM, woreczek na magnezję CHALK ROUND, latarka czołowa TIKKA XP na wszelki wypadek…
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Wspinaczka - wielka ściana
34-35
www.petzl.com
Porady techniczne
A_Wiązanie się liną podwójną
B_Stanowisko
C_Asekuracja drugiego przy pomocy REVERSO
D_Przygotowanie liny na stanowisku
E_Asekuracja prowadzącego
F_Zjazd
G_Kolejność manewrów podczas zjazdu
H_Różnice: liny pojedyncze, podwójne, bliźniacze
C_Asekuracja drugiego przy pomocy REVERSO
Pomoc drugiemu
Układ do wyciągania.
A_Wiązanie się liną podwójną
Ósemka na każdej żyle.
Opuszczanie drugiego przy jednoczesnym odblokowywaniu układu
B_Stanowisko
Łączenie punktów
stanowiskowych.
Wpinanie się za pomocą wyblinki.
© Evrard Wendenbaum
Wpływ kąta na rozkład sił.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Wspinaczka - wielka ściana
36-37
www.petzl.com
Porady techniczne
D_Przygotowanie liny na stanowisku
E_Asekuracja prowadzącego
Podczas wspinaczki ze zmiennym
prowadzeniem robić coraz krótsze pętle z liny.
Przy asekuracji z REVERSO lub ÓSEMKI
przepiąć linę przez przelot kierunkowy, założony na
stanowisku lub tuż powyżej, by zapewnić prawidłową pozycję
przyrządu w czasie zatrzymywania odpadnięcia.
F_Zjazd
Tylko półwyblinka funkcjonuje skutecznie bez
przelotu kierunkowego.
Wpinanie pętli pomocniczej.
Przygotowanie i zjazd.
1
Zakładanie zjazdu na dwóch linach połączonych
węzłem.
2
3
=
20 cm min.
Ta technika chroni linę przed zaczepianiem
o formacje skalne
© Evrard Wendenbaum
5
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
4
Wspinaczka - wielka ściana
38-39
www.petzl.com
Porady techniczne
G_Kolejność manewrów podczas zjazdu
H_Różnice: liny pojedyncze, podwójne, bliźniacze
Ciężar.
≈ 78 g/m
≈ 2 x 48 = 96 g/m ≈ 2 x 37 = 74 g/m
Długość zjazdów.
© Evrard Wendenbaum
Stopień zabezpieczania.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Turystyka lodowcowa
40-41
www.petzl.com
Wulkan Lautaro - Argentyna
© Guillaume Vallot
Choć igloo z bloków śnieżnych
budowaliśmy razem, solidnie, mimo to
obawiam się czy wytrzyma. Zdradzieckie zawieje
śnieżne miażdżą namioty, w których chronimy
się od 48 godzin. Nie wyobrażam sobie biwaku
pod gołym niebem. Nie wiem też, czy nasz sprzęt
podołałby mocniejszej burzy. Eduardo pozostał
niewzruszony: "es una tempestad normale" (to jest
zwyczajna burza). Przykład patagońskiej legendy.
Następnego dnia ekipa, cała i zdrowa, dzieli się
na mniejsze zespoły idące na różne wierzchołki
wulkanu. Burza minęła, pogoda jak kryształ. To
jest piękne. Jesteśmy nas Hielo Kontynentalnym
- widoczność po krańce horyzontu. Na wschodzie
iglice Fitz Roy i Cerro Torre. Na zachodzie zielone
kanały Pacyfiku pomiędzy górami lodowymi.
Południowy wierzchołek, który miał mieć
3200 m ma prawie 3500 m, wysokościomierz na
wierzchołku północnym wskazuje na 3665 m,
gdy na mapach było 3380 m... Z kilku fumarol
wydobywa się zapach siarki, co przypomina nam,
że jeszcze pół wieku temu ten wulkan był bardzo
aktywny.
Guillaume Vallot
Wulkan Lautaro - Argentyna
Wejście w grudniu 2005, Michel Vincent
z sześcioosobowym zespołem. Pierwsze wejście
miało miejsce w 1964 (Pedro Skvarca, Luciano
Pera). Eric Shipton dwukrotnie próbował zdobyć
ten trudno dostępny wulkan. Lautaro nie jest trudną
górą, ale wymaga cztero - pięciodniowego dojścia
przez Hielo Kontynentalne z El Chalten, trawersując
Paso Marconi.
Turystyka lodowcowa
42-43
www.petzl.com
Wybór sprzętu
IRVIS
ASPIR
LASER SONIC
MINITRAXION
SNOWSCOPIC
SNOWALKER
TIBLOC
TIKKA® XP
© Guillaume Vallot
Trawersowanie lodowca
Trawersowane lodowca nie jest wcale takie
proste. Hielo Kontynentalne stawia takie
same wymagania jak każdy inny lodowiec.
Gdy zaskoczy burza śnieżna, ta szczególna
specjalność Patagonii, człowiek zdany jest
wyłącznie na własne umiejętności. Gdy się więc
lawiruje wśród szczelin i innych niebezpieczeństw
ukrytych pod nawianym śniegiem, warto mieć
zaufanie do swego sprzętu i własnych kwalifikacji.
To oznacza, że trzeba zawczasu zdobyć
odpowiednie przeszkolenie z zakresu poruszania
się, asekuracji oraz technik ratownictwa
lodowcowego. Pośród technik podstawowych
najbardziej istotną umiejętnością jest chodzenie
w rakach. Pośród technik ratowniczych zakładanie systemu do wyciągania. Warunki
mogą być różne, czasem sprzyjające, a czasem
wręcz przeciwnie i jest to wielka niewiadoma.
Natomiast reszta zależy wyłącznie od nas – od
osiągniętej sprawności i od jakości naszego
wyposażenia. Przygotowania wyprawy na
lodowiec to wybór. Towarzyszy, obiektu, sprzętu.
IRVIS Lekkie, stalowe raki o dziesięciu zębach. Równie skuteczne w lodzie i w skale. Podkładki ANTISNOW chronią przed przyklejaniem się śniegu pod
rakami. SNOWSCOPIC Czekan - kijek teleskopowy do turystyki kwalifikowanej. Przydatny na długich wędrówkach po lodowcach oraz na drogach o średnich
trudnościach, z istotnym udziałem stromych podejść. Wygodny uchwyt przy podpieraniu się. SNOWALKER Lekki czekan do turystyki lodowcowej i łatwych
wycieczek wysokogórskich. Wygodny uchwyt przy podpieraniu się. Dostępny w trzech długościach - wybór w zależności od wzrostu użytkownika.
ASPIR Bardzo lekka uprząż. Dwa uchwyty sprzętowe do wpinania śrub lodowych, przyrządów itd. Regulowany pas, taśmy udowe z wyściółką - dla komfortu
wiszenia. LASER SONIC Prosta i skuteczna śruba lodowa. Dzięki zintegrowanej plakietce-uchwytowi pozwala na bardzo szybkie założenie stanowiska
(szczególnie praktyczna w sytuacjach awaryjnych). MINI TRAXION Lekki bloczek z blokadą. Tylko 165 g... umożliwia szybkie i proste zakładanie systemu do
wyciągania. TIBLOC Awaryjny, ultralekki (39 g), miniaturowy przyrząd zaciskowy. Używany wraz z MINI TRAXION, do wychodzenia po linie lub w systemie
do wyciągania. TIKKA XP Mocna, zwarta, lekka latarka czołowa. Oświetlenie dalekiego zasięgu (szukanie drogi, wykrywanie szczelin). Oświetlenie bliskiego
zasięgu, rozproszone (komfortowe "szpejenie się").
Dodatkowo: kask ELIOS, pętle z taśmy Dyneema ST’ANNEAU, bloczek OSCILLANTE, oświetlenie awaryjne e+LITE.
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Ski alpinizm
44-45
www.petzl.com
Patrouille des Glaciers - Szwajcaria
© Mario Colonel
Wystrzał z pistoletu startowego
uwalnia nas od presji oczekiwania.
Startujemy na oświetlonych, zatłoczonych ulicach
Zermatt. Jedna godzina biegu i około pięć godzin
na nartach. Szybko opada euforia i tylko latarki
czołowe stają się punktami odniesienia. 3:15
w nocy, znaleźliśmy się na lodowcu. Wyjście na
Tête Blanche jest zupełnie niezwykłe. Gra światła
czołówek stanowi ostry dysonans w samotności
i ciszy wysokich gór. Ze szczytu trzeba rozpocząć
nocny zjazd, związani liną, dwa tysiące merów
deniwelacji. Jeszcze przed wschodem słońca
mijamy Arolla, przełęcz Riedmatten, jezioro Lac
des Dix, później Rosablanche. Po ekstremalnym
zjeździe na Verbier, gdy osiągamy miasteczko,
dociera do nas, że to zwycięstwo. Opłaciły się
miesiące treningów i tydzień aklimatyzacji
u podstawy Cervin. Patrouille des Glaciers to
przygoda zespołowa, ale każdy przeżywa ją na
swój sposób.
Stéphane Brosse i Patrick Blanc
Patrouille des Glaciers - Szwajcaria
Wymyślony przez armię szwajcarską pół wieku temu,
Patrouille des Glaciers, to wyjątkowy rajd - celem
jest dotarcie z Zermatt do Verbier, w trzyosobowych
ekipach. Innymi słowy to trawers na nartach przez
Valais - 53 km i 4000 metrów deniwelacji, w wysokich
górach. Stéphane Brosse, Patrick Blanc i Guido
Giacomelli wygrali edycję 2006, ustanawiając nowy
rekord 6h 18 min i 48 sekund.
Ski alpinizm
46-47
www.petzl.com
Wybór sprzętu
IRVIS SL
SNOWRACER
PANDION
MYOBELT XP
© Adrien Pilet / PDG 2006
Powiedzieliście "narty"?
Narty to najlepszy sposób przemieszczania się
zimą w wysokich górach. Zjazd jest największą
nagrodą, ale warunki na podejściu - znacznie
trudniejsze niż latem. Często, by mieć dobry
śnieg do zjazdu, trzeba wyruszać w nocy.
Podczas rajdu takiego jak Patrouille des
Glaciers teren wymusza zjazd na nartach z lotną
asekuracją, inaczej grozi finał w szczelinie
lodowcowej. Jazda w zespole związanym liną,
w nocy, to przyjemny posmak niecodzienności.
SNOWRACER 340 g. Jak na dobry czekan - waga piórkowa: stalowe ostrze dobrze "trzyma" w lodzie, dobrze też radzi sobie ze skałą na drogach mikstowych.
IRVIS SL Lekkie, stalowe raki z niewielkim i szybkim systemem mocowania. Równie skuteczne w lodzie i w skale. Podkładki ANTISNOW chronią przed
przyklejaniem się śniegu pod rakami. PANDION Lekka, nieduża uprząż. Całkowicie rozpinana, umożliwia zakładanie z nartami na nogach. Jeden uchwyt
sprzętowy. MYOBELT XP Mocne oświetlenie (50 m w trybie maksymalnym, 65 m w trybie Boost), skuteczne w każdych warunkach. Pojemnik na baterie,
noszony pod ubraniem, chroni je przed zimnem i wilgocią, zapewniając długi czas świecenia. Zmniejsza też ciężar na głowie…
Dodatkowo: śruba lodowa LASER SONIC, bloczek z blokadą MINI TRAXION, awaryjny przyrząd zaciskowy TIBLOC, oświetlenie awaryjne e+LITE.
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Turystyka lodowcowa - Ski alpinizm
48-49
www.petzl.com
Porady techniczne
A_Wiązanie się i poruszanie
B_Upadek do szczeliny
C_Układy do wyciągania
Wiązanie się skróconą liną.
3
A_Wiązanie się i poruszanie
Odległość między związanymi partnerami.
1
Dodatkowe przepięcie liny łączącej partnerów
(dla odciążenia pętli opasujących ciało):
20 m
2
4
Zespoły trójkowe: sposób wiązania się środkowego w zespole (duża swoboda ruchów).
- dodatkowa kluczka
20 - 30 m
8 - 15 m
8 - 15 m
- zamiast kluczki - MINI TRAXION.
© Guillaume Vallot
Uwaga: nie trzymać w rękach pętli z liny.
8 - 15 m
5
8 - 15 m
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Turystyka lodowcowa - Ski alpinizm
50-51
www.petzl.com
Porady techniczne
© Guillaume Vallot
B_Upadek do szczeliny
Zatrzymanie upadku:
Przejęcie ciężaru przez stanowisko.
1
- lina wpięta na wysokości pasa, bez niepotrzebnego luzu
2
1
2
3
- pętle z liny w ręku
Różne warianty stanowisk.
W śniegu.
1
2
3
- piersiowy punkt wiązania.
mini 50 cm
W lodzie.
W twardym śniegu.
mini 50 cm
h
1
2
h > 30cm
d > 1,50m
d
3
maximum 90°
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Turystyka lodowcowa - Ski alpinizm
52-53
www.petzl.com
Porady techniczne
C_Systemy do wyciągania
Zasada ruchomego bloczka (karabinka)
Podwójny "flaszencug"
Prosty układ do wyciągania - wymaga długiej liny, ale niewielkiej ilości sprzętu. Stanowi
dobre rozwiązanie, jeśli lina asekuracyjna wcina się w krawędź szczeliny. Skuteczność
wyciągania wzrasta, jeśli poszkodowany jest w stanie współpracować z ratownikami.
System musi być zabezpieczony blokadą (węzeł lub przyrząd zaciskowy).
Stosowany, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny lub lina za krótka na układ
z ruchomym bloczkiem (karabinkiem).
Kiedy karabinek pętli pomocniczej zostanie dociągnięty
do stanowiska, trzeba przesunąć w dół przyrząd zaciskowy
i ponownie przystąpić do ciągnięcia.
© Adrien Pilet / PDG 2006
Docisnąć TIBLOC kciukiem, żeby od razu zablokował się na
ciągniętej linie.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Alpinizm
54-55
www.petzl.com
Mont Maudit - Włochy, Francja
© Mario Colonel
Moje dwie pierwsze próby przejścia
grani Küffnera skończyły się na
Tour Ronde, najbliższym, łatwym wierzchołku.
Trzecia próba była udana. W górach nie powinno
się kurczowo trzymać swoich planów - cel trzeba
dostosowywać do chwilowych predyspozycji,
humoru, warunków i kondycji. Grań Küffnera
to piękna droga, trawersująca zbocza Brenva du
Mont Blanc, niestety czasem… zbyt popularna.
Jesienią góra odzyskuje swą samotność - tak
wysoko docierają tylko nieliczni, a jeśli nawet są
jakieś ślady, to wiatr i śnieg szybko je zacierają.
Tym razem warunki na południowych zboczach
były bardzo dobre. Im wyżej tym bardziej
wchodziliśmy w zimę, choć skała była tylko lekko
zaśnieżona. Natomiast w drodze na Mont Blanc
du Tacul, pod Mont Maudit, śniegu wyraźnie
przybyło i trzeba było uważać. Na tym właśnie
polega gra, w górach, poza sezonem: przemykasz
się wśród różnych warunków, tuż po pierwszych
opadach śniegu... Szukasz dobrych zboczy, tam
gdzie słońce wykona swą pracę. Nie poszedłbym
z przypadkowym towarzyszem. Wyłącznie
z zaufanym, wypróbowanym partnerem. Jest
to też kwestia szacunku - nie zabierać kogoś,
nieważne - klienta czy przyjaciela - na ciężką
drogę.
Philippe Magnin
Mont Maudit - Włochy, Francja
Droga poprowadzona przez Küffnera i jego
przewodnika Alexandra Burgenera i J. Furrera,
w lipcu 1887, biegnie wschodnią granią Mont Maudit,
4465 m, miedzy Francją i Włochami. Przewodnicy
wysokogórscy Philippe Magnin jego brat Eric,
towarzyszyli Karine Ruby i Mario Colonel.
Grań Küffnera jest mikstową wspinaczką
o trudnościach D, o deniwelacji 600 m.
Alpinizm
56-57
www.petzl.com
Wybór sprzętu
ELIOS®
COSMIQUE
VASAK
CORAX
REVERSO®
MYO® XP
© Mario Colonel
Zasady gry
W alpinizmie zawsze obowiązywały zasady.
Na przykład wstawanie bladym świtem, jazda na
nartach wiosną, wycieczki wysokogórskie w lecie
i nic jesienią. Czasy się zmieniają.
Lata stają się coraz cieplejsze. Niektóre pory roku
stwarzają nowe, często ignorowane, możliwości.
Jeśli jesień pozwala na górską wycieczkę - czemu
z niej nie skorzystać? Lecz jedna zasada pozostaje
niezmienna: wasz wybór, z kim chcecie przeżyć
te alpinistyczne chwile.
ELIOS Uniwersalny kask, oferujący najlepszy kompromis między wytrzymałością i ciężarem. Pełna i precyzyjna regulacja. Zaczepy do montowania latarki
czołowej. COSMIQUE Czekan do alpinizmu klasycznego. Głowica kuta, całość bardzo wytrzymała. Stylisko, w dolnej części pokryte warstwą kauczuku,
gwarantuje pewny chwyt. Wygodny przy podpieraniu się. VASAK Dwunastozębne raki do alpinizmu klasycznego, umożliwiające chodzenie i wspinanie na
przednich zębach. Odporne na zużycie. Podkładki ANTISNOW chronią przed przyklejaniem się śniegu pod rakami. CORAX Wygodna uprząż, zapewniająca
maksimum swobody ruchów. Konstrukcja taśm udowych (całkowicie rozpinane, odczepiane łączniki) pozwala na zdjęcie lub założenie spodni bez wypinania
się z liny. Cztery uchwyty sprzętowe. REVERSO Asekuracja prowadzącego, górna asekuracja z blokadą - jednego lub dwóch wspinaczy, zjazd. Uniwersalny
przyrząd asekuracyjno-zjazdowy, skuteczny w każdym terenie. MYO XP Uniwersalna, doskonała latarka czołowa - bardzo mocne światło przy niewielkich
rozmiarach czołówki. Skupione oświetlenie dalekiego zasięgu (do 65 m) lub szeroka wiązka oświetlenia lokalnego. Bardzo długi czas świecenia.
Dodatkowo: pętle z taśmy ST’ANNEAU, awaryjny przyrząd zaciskowy TIBLOC, oświetlenie awaryjne e+LITE.
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Alpinizm techniczny
58-59
www.petzl.com
Aiguille Sans Nom i Grandes Jorasses - Francja
© Pascal Tournaire
Zaklinowałem głowicę czekanomłotka
w szczelinie. Zrobiłem pierwszych
pięćdziesiąt metrów i powiedziałem: najgorsze
masz za sobą. Niestety dalej było tak samo.
W skalistym bastionie Aiguille Sans Nom, przy
-20° pomysł ściągnięcia rękawiczek by wspinać
się w szczelinach 6c nie zachwycił mnie. Po
minimalistycznym biwaku w pobliżu dużego
seraka, druga część - zdumiewająca, nadal ostra,
ale już bardziej typowy mikst.
Szczyt Aiguille Verte, przy zapadającym zmroku,
jest prezentem. Zjazd do schroniska Couvercle
i wyjście w kierunku Jorasses przez schronisko
Leschaux. Cel: filar Margherita. Jako aperitif cienki lód i długie odcinki ze słabą asekuracją.
Biwak na kamieniu, przymarzniętym do
podłoża, z niezapomnianym zachodem słońca na
Aiguille du Midi. Po przebudzeniu - dwadzieścia
centymetrów świeżego śniegu na śliskich,
kamiennych płytach filara: przygoda nie obyła się
bez burzy. Menu: drugi biwak, noc, zawieszeni
dziesięć metrów jeden od drugiego. Wyjście na
Pointe Young było długie, podobnie jak burza.
W schronisku Canzio czekali przyjaciele, którzy
wyszli na nasze spotkanie - podsumowanie
wielkiej przygody.
Być tam na górze, to znaczy starać się przeżyć.
To wszystko.
Christophe Dumarest
Aiguille Sans Nom i Grandes Jorasses - Francja
10 dniowa wyprawa w marcu 2006. Aymeric Clouet,
Christophe Dumarest, droga Gabarrou-Silvy na
północnej stronie Aiguille Sans Nom (w dwa dni)
i na północnej ścianie ostrogi Margherita des
Grandes Jorasses, diretissimą Gabarrou-Apertet
(prawdopodobnie drugie przejście, w trzy dni).
Alpinizm techniczny
60-61
www.petzl.com
Wybór sprzętu
LUNA
SARKEN
ADJAMA
REVERSINO
METEOR® III
AZTAREX
QUARK
MYOBELT XP
© Aymeric Clouet & Christophe Dumarest
Sztuka improwizacji
Alpinizm techniczny jest wypadkową pomiędzy
organizacją a improwizacją. Improwizacja to
przejście od wspinaczki hakowej do dry-toolingu
w butkach wspinaczkowych. To także porzucenie
przewodnika by lepiej skoncentrować się na
najbliższych piętnastu metrach, na najbliższych,
kluczowych piętnastu centymetrach. Lub, na
przykład, założenie stanowiska niezależnie od
terenu. Organizacja to oczekiwanie na dobre
warunki, na pogodę, a nawet kontrola nieba
kątem oka podczas wspinania. Jak na scenie
w teatrze: nie improwizuje się, gdy zna się tekst.
LUNA Wygodna uprząż alpinistyczna z dobrą wentylacją, wersja uprzęży ADJAMA, przeznaczona dla kobiet. Pas profilowany w talii, długi łącznik, zwężające
się taśmy udowe - dopasowane do kobiecej budowy ciała. ADJAMA Regulacja taśm udowych umożliwia stosowanie różnych zestawów odzieży. Po rozpięciu
klamer można ją założyć nie zdejmując raków. Wygodne wiszenie, dobra wentylacja. Cztery uchwyty sprzętowe. AZTAREX Bardzo lekki czekan (500 g)
do alpinizmu technicznego. Wygodny chwyt, nawet bez pętli, dzięki wspornikowi w dolnej części styliska. QUARK Czekan techniczny, idealny do mikstu
i stromych żlebów. Świetnie wyważony, skuteczny w każdej technice, doskonale leży w ręce. Wersje: czekan i czekanomłotek. SARKEN Dwunastozębne raki
do alpinizmu technicznego, umożliwiające chodzenie i wspinanie na przednich zębach. Przednie ostrza o profilu zapewniającym dobrą penetrację w lodzie
oraz pewne oparcie w twardym i w miękkim podłożu. Podkładki ANTISNOW chronią przed przyklejaniem się śniegu pod rakami. REVERSINO Asekuracja
prowadzącego, górna asekuracja z blokadą - jednego lub dwóch wspinaczy, zjazd. Uniwersalny przyrząd asekuracyjno-zjazdowy, sprawdzający się w każdym
terenie. METEOR III Ultralekki kask wspinaczkowy (235 g), z dobrą wentylacją. Pełna i precyzyjna regulacja. Zaczepy do montowania latarki czołowej. Dodatek
- osłona VIZION - chroni przed odpryskami lodu. MYOBELT XP Uniwersalna latarka czołowa - bardzo mocne światło przy niewielkich rozmiarach czołówki.
Skupione oświetlenie dalekiego zasięgu (do 65 m) lub szeroka wiązka oświetlenia lokalnego. Bardzo długi czas świecenia (do 170 h).
Dodatkowo: śruba lodowa LASER SONIC, karabinek zakręcany ATTACHE, hak ROCHER MIXTE, oświetlenie awaryjne e+LITE.
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Alpinizm - Alpinizm techniczny
62-63
www.petzl.com
Porady techniczne
B_Stawianie stóp
A_Podstawowe techniki chodzenia w rakach
B_Stawianie stóp
C_Przemieszczanie się
D_Asekuracja
E_Przebieg liny
F_Stanowiska
G_Ryzyko stosowania niezabezpieczonego przyrządu autoasekuracyjnego
A_Podstawowe techniki chodzenia w rakach
Stanie w miejscu, zatrzymywanie się.
Alpinisme
Alpinisme
Alpinisme
Podchodzenie po łagodnym lub niezbyt stromym zboczu.
Technique alpinisme
Podchodzenie po stromym lub bardzo stromym zboczu.
Descente
Technique
Technique
alpinisme
alpinisme
Descente
Descente
Używać wszystkich zębów.
Schodzenie po łagodnym lub niezbyt stromym zboczu.
Stopy szeroko.
Alpinisme
Alpinisme
Technique
Alpinismealpinisme
Technique
Descente alpinisme
Descente
Schodzenie po stromym lub bardzo stromym zboczu.
© Mario Colonel
Uważać na śnieg gromadzący się pod rakami.
Technique alpinisme
Alpinisme
alpinisme
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony,Technique
jak również instrukcje
użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Descente
De
Alpinizm - Alpinizm techniczny
64-65
www.petzl.com
C_Przemieszczanie się
Po grani.
© Aymeric Clouet & Christophe Dumarest
Porady techniczne
D_Asekuracja
Wpinana w pętle z taśmy.
Wpinanie w haki.
Transport.
Osadzanie kości.
W pionowym terenie.
Sposób na noszenie pętli z taśmy.
Skracanie lub wydłużanie przelotu.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Sposoby wykorzystania zniszczonych
punktów stanowiskowych.
Alpinizm - Alpinizm techniczny
66-67
www.petzl.com
Porady techniczne
Redukcja siły uderzenia dzięki stosowaniu ekspresów z absorberami energii.
Odpadnięcie
z absorberem i bez
absorbera energii.
Fall factor : 6/4 = 1,5
Dynamic rope
Shock load = 7 kN
E_Przebieg liny
F_Stanowiska
Lina pojedyncza.
Stanowisko asekuracyjne z trzech punktów, równo
obciążonych (kości, śruby).
3m
1m
9 kN
6m
NITRO
absorber
- 17 %
3m
1m
6m
• Zmniejszona
siła uderzenia
• Zwiększona siła
uderzenia
• Mniejsze tarcie
na przelotach
• Większe tarcie
na przelotach
Asekuracja w dół
7,5 kN
G_Ryzyko stosowania niezabezpieczonego
przyrządu autoasekuracyjnego
Lina podwójna.
Wpiąć karabinek w górne otwory przyrządu
zaciskowego tak, by obejmował linę, żeby
zabezpieczyć przyrząd przed obsuwaniem się lub
przypadkowym wypięciem.
Porównanie wykresów dla odpadnięć: bez absorbera, z 1 absorberem,
z 2 absorberami.
Fall factor : 6/4 = 1,5
kN
- 17% - 38%
9
8
7
6
4
SPIRIT EXPRESS
3
2
1x NITRO
1
• Zmniejszona
siła uderzenia
• Zwiększona siła
uderzenia
• Mniejsze
tarcie na
przelotach
• Większe tarcie
na przelotach
2x NITRO
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
t(s)
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
© Pascal Tournaire
5
Lodospad
68-69
www.petzl.com
Fiord lodowy Ilulissat - Grenlandia
© Pascal Tournaire
Najpierw musieliśmy odnaleźć
potwora. W Ilulissat, na Grenlandii,
olbrzymi fiord jest największym, możliwym
do wyobrażenia, zestawem gór lodowych.
Najtrudniej jest przekonać rybaków by
zbliżyli się do tych pływających wieżowców.
Właściwa góra lodowa nie może się zbyt szybko
przemieszczać, powiedzmy 3-4 km/h. Musi być
stabilna, lita, bez widocznych szczelin. Tylko
jedna na dwadzieścia nadaje się do wspinania.
90 % góry lodowej tkwi pod wodą, co pobudza
wyobraźnię, gdy się wspina po 40 metrowej,
pływającej ścianie. Część podwodna może
sięgać nawet 350 metrów w głąb oceanu. Lód
jest erodowany przez morskie powietrze, słońce,
a nawet sól, zawartą w powietrzu. Stanowiska
i przeloty są zawsze "delikatne", a wspinaczka
bardzo techniczna. Pomysł na wspinanie po
górach lodowych chodził mi po głowie od lat,
zresztą wielu wspinaczy o tym myśli. Cały rok
pracuję w chłodni, lód jest moim środowiskiem.
Stanąć na szczycie góry lodowej, z północnym
słońcem, które oświetla ocean wypełniony
bryłami lodu - to spełniona fantazja.
Benoît Gradelet
Fiord lodowy Ilulissat - Grenlandia
Fiord w Ilulissat znajduje się w zatoce Disko,
w zachodniej części Grenlandii. Został zaliczony
do listy światowego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego UNESCO. Lodowiec powstający na
niedalekim lądolodzie (Sermek Kujatdleq) produkuje
najwięcej lodu na półkuli północnej - 35 kilometrów
sześciennych rocznie. Lód przemieszcza się
dwadzieścia metrów dziennie i cieli się, wrzucając do
morza kolejne góry lodowe.
Lodospad
70-71
www.petzl.com
Wybór sprzętu
METEOR® III + VIZION
NOMIC
LASER SONIC
DARTWIN
NITRO 3
MULTIHOOK
© Pascal Tournaire
Gra
Wspinać się po górach lodowych. Na pływających
wyspach. Marzenie dorosłego, który zachował
w sobie trochę dziecka. Lód jest grą. Z materią,
z teksturą, strukturą: wymagającą grą, o której
się myśli przez większą część roku. Gra się
w to, gdy przychodzi tak oczekiwane zimno lub
gdy się wychodzi na spotkanie zimna - np. na
Grenlandię, jeśli trzeba. Lub gdy nie ma lodu.
Od was zależy jak gracie. Kiedy następne
wyjście?
NOMIC Czekan bezpętlowy, do wspinaczki w lodzie. Skuteczna rotacja, duża siła zamachu, precyzyjne osadzanie. Umożliwia wspinaczkę lodową równie
płynną i swobodną jak wspinaczka skalna. METEOR III Ultralekki, nieduży kask, prawie nie zwiększa objętości i wagi solidnego, zimowego wyposażenia.
Wewnątrz wygodna wykładzina z pianki. VIZION Ochrona twarzy przed odpryskami lodu - ruchoma osłona VIZION, kompatybilna również z kaskiem
ELIOS. DARTWIN Bardzo lekkie raki typu "bi-point", o asymetrycznych przednich ostrzach. Precyzyjne osadzanie i podparcie. Boczne zapięcie SIDELOCK,
eliminuje uciążliwości związane związane z uciskiem pięty. Idealne uzupełnienie czekana NOMIC. LASER SONIC Śruba lodowa ze zintegrowaną plakietką
- korbką, gotowa do natychmiastowego użycia. Śruba "chwyta" bardzo szybko - łatwe wkręcanie. Podczas wykręcania nie trzeba wypinać jej z karabinka.
NITRO 3 Ekspres - absorber energii (z taśmy). Zmniejsza siłę uderzenia działającą na punkty przelotowe i stanowiskowe. MULTIHOOK Wielofunkcyjny haczyk.
Narzędzie do zakładania stanowiska w lodzie, czyszczenia ze śniegu śruby lodowej, dokręcania spitów 8 mm.
Dodatkowo: uchwyt sprzętowy CARITOOL, haczyk do wiszenia w lodzie HANDHOOK, oświetlenie awaryjne e+LITE.
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Lodospad
72-73
www.petzl.com
Porady techniczne
B_Przemieszczanie się
A_Prawidłowe wbijanie
B_Przemieszczanie się
C_Śruby lodowe
Technika trójkąta: kolejne ruchy wyznaczają zarys trójkąta.
(3 punkty podparcia: obie stopy i jeden czekan wbity powyżej i w centrum linii stóp)
A_Prawidłowe wbijanie
Czekany
Rotacja dla zwiększenia zamachu.
Pozycje wypoczynkowe.
Raki
© Pascal Tournaire
Zamiana rąk na trawersie.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Wyjście z pionu.
Lodospad
74-75
www.petzl.com
Porady techniczne
B_Przemieszczanie się
Yaniro - w stropie bez stopni.
Stanowisko z 2 śrub
lodowych.
Dry tooling.
Stanowisko z 3 śrub lodowych.
Stanowisko przesunięte w bok od
przewidywanej drogi.
C_Śruby lodowe
Osadzanie śruby.
Tymczasowa asekuracja podczas
osadzana śruby.
Przewlekanie pętli: budowa stanowiska zjazdowego.
© Pascal Tournaire
Pozycja śrub przy osadzaniu.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Wielka ściana
76-77
www.petzl.com
Cerro Murallòn - Argentyna
© Klaus Fengler
To, co pociągnęło mojego partnera
Stefana i mnie - to obietnica wielkiej
przygody w terenie prawie nieeksplorowanym,
wierzchołek zdobyty być może raz, dwadzieścia
lat temu. Od wielu dni na zewnątrz szaleje burza,
wspinanie jest niemożliwe. Ściany lodowej groty
grubości jednego metra absorbują każdy dźwięk
i każdy promień światła. Na lodowej pokrywie
burze są gwałtowniejsze niż w innych miejscach,
a do przejścia jest pięćdziesiąt kilometrów. Nie
ma jaków ani tragarzy - jak w Himalajach. To
najgorsza pogoda jaką pamiętam. Byłem tu już
dwa razy i dwa razy musiałem zrezygnować
przed zdobyciem szczytu. Teraz, poza wszelką
logiką, jestem tu po raz trzeci. W dniu, w którym
ustabilizował się barometr, w dniu, w którym
mamy się wspinać, czuję się jak pacjent po
tygodniowej, intensywnej terapii, zmuszony do
udziału w maratonie. Dwa dni wspinaczki i znów
oczekiwanie na kolejną próbę. Gdy wchodzimy
wreszcie, o dziewiątej wieczorem, na plateau
szczytowe, chmury już się strzępią. W tej chwili,
na wierzchołku, nie czujemy nic innego tylko
ulgę. Przez trzy lata miałem obsesję na punkcie
tej drogi. Góra zdeterminowała nasze życie.
Było nam dane marzenie, które udało się
zrealizować.
Robert Jasper
Cerro Murallòn - Argentyna
Pierwsze wejście w listopadzie 2005 "Autant en
emporte le vent" (7c+, M4 i A2, 1000 m), zespół:
Stefan Glowacz i Robert Jasper, północna ściana
Cerro Murallòn. Nie użyto żadnego spita. Murallòn
jest zupełnie wyizolowany, wymaga długiego dojścia
od południa przez Estancia Christina lub od północy
przez Paso Marconi. Podczas dwóch pierwszych
prób (z fotografem Klausem Fenglerem, w 2003
i 2004) alpiniści sprawdzili obie możliwości, bardziej
odpowiadał im pierwszy wariant, przez szczeliny
lodowca Upsala.
Wielka ściana
78-79
www.petzl.com
Wybór sprzętu
ASCENSION
BONGO
CALIDRIS
GRIGRI®
LIVANOS
ELIOS®
QUICKFIX
WALLSTEP
© Klaus Fengler
Zapomnieć o swoich punktach odniesienia
Upór? Cierpliwość? Trzeba ich wiele by
ekspedycja się udała. Prócz szczęścia potrzebna
jest pasja. Wyprawa to porzucenie swoich
punktów odniesienia, znanych gór, by wstąpić
w nieznane tereny, masywy, w których nie
ma służb meteorologicznych. Gdzie trzeba
zaufać partnerom, a przede wszystkim sobie.
Przewidzieć wszystkie możliwości.
I wierzyć w to z pasją.
ASCENSION Przyrząd zaciskowy do wychodzenia po długich odcinkach linowych. Równoczesne użycie wersji dla lewo i praworęcznych znacznie zwiększa
wydajność. CALIDRIS Uprząż, bardzo wygodna przy długotrwałym wiszeniu. Szeroki, podwójny pas z dwoma klamrami do symetrycznej regulacji. Cztery
uchwyty sprzętowe tak wyprofilowane, by "szpej" samoczynnie przesuwał się ku przodowi. Taśmy udowe można rozpiąć, tylne łączniki są odczepiane.
LIVANOS Hak gięty, ze stali chromowanej. Bardzo wytrzymały na deformacje, przeznaczony do granitu i twardych skał, do wąskich szczelin. Petzl proponuje
pięć rodzajów haków, o różnych długościach, dostosowanych do różnych konfiguracji spękań. BONGO Młotek skalny, nieodzowny na każdej wspinaczce - do
oczyszczenia skały, dobijania brakujących punktów lub poprawienia starych, obluzowanych haków. GRIGRI Przyrząd asekuracyjny z automatyczną blokadą,
idealny do długich sesji na portaledge'u… ELIOS Kask lekki i wytrzymały. Wyściółka z pianki zapewnia wygodę, dziesięć otworów - wentylację. Możliwość
założenia ochronnej osłony na twarz, przydatnej podczas czyszczenia ściany lub wbijania haków. QUICKFIX Bardzo przydatny element wyposażenia - pozwala
na przyjęcie stabilnej pozycji na stanowisku (w ławeczkach), na żądanej wysokości względem punktu zaczepienia. WALLSTEP Siedmiostopniowa ławeczka,
z dwoma stopniami blisko punktu zaczepienia, umożliwiającymi bardzo duże wysięgi. Wzmocnione taśmy, bardzo odporne na zużycie.
Dodatkowo: haczyki FIFI, REGLETTE, GOUTTE D’EAU oraz oświetlenie awaryjne e+LITE.
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Wielka ściana
80-81
www.petzl.com
Porady techniczne
A_Prowadzenie
B_Wychodzenie po linie: technika "dwóch jumarów"
C_Transport sprzętu za pomocą bloczka z blokadą
B_Wychodzenie po linie: technika "dwóch jumarów"
C_Transport sprzętu za pomocą bloczka
z blokadą
© Klaus Fengler
A_Prowadzenie
Patrz strona "speleologia" technika "jumar / croll"
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Via ferrata
82-83
www.petzl.com
Val d’Isère - Francja
© Jocelyn Chavy
Wielka płyta tchnie wszechobecną
pustką. Na via ferracie z początku
wszystko wydaje się łatwe: wystarczy iść
szlakiem, wystarczy iść wzdłuż stalowej poręczy.
Wystarczy uważać podczas przepinania lonży
i pamiętać, by być stale wpiętym. Im wyżej
- tym bardziej na miejscu wydaje się stosowanie
dodatkowej, linowej asekuracji. Françoise
przygotowuje niezbędnych parę metrów, reszta,
zwinięta, ląduje w plecaku. Później, w miarę
wychodzenia, przepina się linę w taki sposób,
by przechodziła co najmniej przez jeden punkt
między nami. To dobra okazja do nauki lotnej
asekuracji w ubezpieczonym terenie. Idąc na
drugiego, by uniknąć zbyt dużego luzu, trzeba
dostosowywać prędkość do lidera. Idziemy
bez odpoczynku - gdy ramiona męczą się od
przepinania karabinków, górna asekuracja daje
poczucie komfortu. Troszkę dalej od miejsca,
w którym robiłyśmy sobie zdjęcia, pomyślałam
że to koniec drogi. W rzeczywistości czekał
nas jeszcze wielki trawers pod okapami. Kiedy
wyszłyśmy ze ściany jesienne chmury zasnuły
niebo.
Solenn Patrigeon
Val d’Isère - Francja
Znajdująca się przy granicy Savoie, via ferrata
z Val d’Isère była długo uważana za jedną
z najtrudniejszych we Francji. Droga ta,
z definicji, zabezpieczona jest linami stalowymi,
stroma i przepaścista, z dużą ilości odcinków
do trawersowania. Podziękowania dla Françoise
Gendarme, wysokogórskiego przewodnika, która
związała się z Solenn.
Via ferrata
84-85
www.petzl.com
Wybór sprzętu
SCORPIO VERTIGO
ELIOS®
CORAX
VERTIGO
TIKKA® PLUS
© Jocelyn Chavy
Związać się liną
Dlaczego wiązać się liną, skoro uprzęże i lonże
z absorberami powinny zabezpieczać każde
odpadnięcie? Dlatego, że na via ferrata lub
gdziekolwiek w ścianie nie da się uniknąć
losowych przypadków. W górach, nawet na
dobrze ubezpieczonej drodze, może ogarnąć
panika, może zaskoczyć krótka chwila
nieuwagi. W takich momentach przydaje się
lina, by przeżycie drogi pozostało dobrym
wspomnieniem.
SCORPIO VERTIGO Lonża na via ferraty, z rozrywającym się absorberem. Elastyczne taśmy rurowe zwiększają wygodę użytkowania. Trzecie ramię lonży,
krótsze od dwóch pozostałych, pozwala użytkownikowi na wpinanie się "na krótko". ELIOS Uniwersalny kask, oferujący najlepszy kompromis między
wytrzymałością i ciężarem. Wewnętrzna wyściółka z pianki, dziesięć otworów wentylacyjnych. Pełna i precyzyjna regulacja kasku na głowie. Dostępny
w kolorach: białym, niebieskim, pomarańczowym, zielonym lub antracytowym. CORAX Wygodna uprząż zapewniająca maksimum swobody ruchów.
Regulowany pas i taśmy udowe. Dwie klamry na pasie do symetrycznej regulacji. VERTIGO Karabinek z automatyczna blokadą. Nakrętkę można odblokować
jednym palcem, wystarczy prosty ruch wzdłuż osi zamka. Do wszystkich ramion lonży SCORPIO. TIKKA PLUS Lekka i kompaktowa latarka czołowa.
Zapewnia jasne, jednorodne światło. Długi czas świecenia (do 150 h). Na późne powroty...
Dodatkowo: kompletna uprząż dla dzieci SIMBA, by również mogły zaznać smaku ekspozycji (zalecane wiązanie liną).
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Via ferrata
86-87
www.petzl.com
Porady techniczne
B_Przemieszczanie się z lonżą - absorberem energii
A_Absorber energii OBOWIĄZKOWY
B_Przemieszczanie się z lonżą - absorberem energii
C_Odpoczynek
D_Dodatkowa asekuracja linowa
C_Odpoczynek
A_Absorber energii OBOWIĄZKOWY
Z absorberem energii
Bez absorbera energii
SCORPIO
ZYPER-Y
Najważniejsze zasady:
- lonża zawsze wpięta do liny stalowej
- wpinać się w kolejny odcinek poręczy najszybciej jak to
możliwe
- jedna osoba na jednym odcinku liny stalowej.
© Jocelyn Chavy
D_Dodatkowa asekuracja linowa
Jeżeli nie czujecie się swobodnie na ferracie, jeżeli macie
kłopoty z przepinaniem - zwiążcie się liną.
Zespół związany liną porusza się bezpieczniej, pod
warunkiem dobrego opanowania technik linowych.
Jeżeli brak wam umiejętności, zwróćcie się do osoby
bardziej doświadczonej lub do profesjonalisty.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Kanion
88-89
www.petzl.com
Pine Creek - Zion, Utah, USA
© Steve Howe
Jesień - mój pierwszy zjazd do Pine
Creek. Nie wzięliśmy pianek, a woda,
od jakiegoś czasu stagnująca w nieckach, była
jakby oleista, wyraźnie nieświeża. Unosił się
nad nią zapach fermentacji, którą przesiąkały
ubrania. Trzeci zjazd otwiera przed nami rodzaj
wielkiej katedry, niesamowite miejsce. Woda
zimna, bardzo zimna - ale nie można zawrócić.
Zacisnęliśmy zęby, pokonując wpław, najszybciej
jak się dało, 30 metrowy pasaż. W wodzie
widoczność zero, trzeba bardzo uważać,
zwłaszcza na skały tuż pod powierzchnią.
Kanion jest ciemny, ciemniejszy, niż sobie
wyobrażaliśmy. Dużo ciasnot, spektakularne
formacje skalne. Ostatni zjazd ma w sobie więcej
ze speleologii niż z kanioningu: przez skalne
wrota pustyni wypluwa nas do szmaragdowego
basenu. Pine Creek jest innym światem, z którym
niczego nie można porównać. Przy wyjściu,
nawet pod koniec sezonu, słońce Utah nagrzewa
piaskowiec. W porównaniu z zimnem wody, na
skale jest jak w piekarniku.
John Evans
Pine Creek - Zion, Utah, USA
Pine Creek Canyon znajduje się w parku narodowym
Zion, w Utah. Wejście wymaga zezwolenia. Warunki
zależą od opadów: woda może być czysta i jasna lub
zamulona i pełna sosnowych igiełek. Zjazd zajmuje
trzy do czterech godzin, zalecane są kombinezony
neoprenowe. Stanowiska zjazdowe obite, ale niektóre
progi wymagają ostrożnego schodzenia.
Kanion
90-91
www.petzl.com
Wybór sprzętu
PIRANA
ELIOS®
CANYON®
ALCANADRE
SPATHA S
© Steve Howe
Kwestia zaufania
Podczas przejścia kanionu zjazd wydaje się
najłatwiejszą czynnością, choć czasem jest
wręcz odwrotnie, zwłaszcza, gdy definitywnie
odcina się możliwość powrotu. Kanion to
specyficzna penetracja w nieznane, bo przecież
nie da się wycofać pod górę. Kolejne zjazdy
prowadzą ku nieprzewidywalnym trudnościom,
bez żadnej gwarancji, że uda się je pokonać.
Oczywiście są przewodniki. Informacje, które
się zebrało, tu i tam. Zaufanie we własne
umiejętności techniczne i zaufanie do sprzętu, do
wytrzymałości liny. Zaufanie do samego siebie.
PIRANA Przyrząd zjazdowy, wpinany w linę na trzy sposoby, różniące się siłą hamowania. Dwa punkty dodatkowego hamowania pozwalają na regulację
szybkości w czasie zjazdu. ELIOS Kask lekki i wytrzymały. Wewnątrz skorupy pianka, przystosowana do środowiska wodnego. Pełna i precyzyjna regulacja
kasku na głowie. Dostępny w kolorach: białym, niebieskim, pomarańczowym, zielonym lub antracytowym. CANYON Wygodna uprząż z wymienną osłoną na
siedzenie, odporna na ścieranie. Dwa uchwyty sprzętowe, regulacja pasa i taśm udowych za pomocą klamer DoubleBack. ALCANADRE Poręczny worek do
kanioningu. Mieści 3 kontenery 6 L. Szybki odpływ wody dzięki otworom w dnie i bocznej siatce.
SPATHA S Nóż z otworem do wpinania karabinka, konstrukcja umożliwia łatwe otwieranie, nawet w rękawiczkach. Ostrze z ząbkami do cięcia taśm i lin.
Dodatkowo: latarka czołowa SAXO AQUA na późne powroty...
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Kanion
92-93
www.petzl.com
Porady techniczne
A_Zjazd
B_Trawersy
C_Sygnalizacja
D_Ochrona liny
E_"Worowanie" liny
Blokowanie liny na stanowisku zjazdowym.
Dobrać odpowiednio długość liny.
A_Zjazd
Pozycje hamowania.
Mini
Maxi
Blokowanie liny na stanowisku, z możliwością odblokowania.
Dodatkowe tarcie
Mini
Opuszczanie partnera po zdjęciu blokady ze stanowiska.
© John Evans
Blokada przyrządu.
Maxi
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Kanion
94-95
www.petzl.com
Porady techniczne
B_Trawersy
C_Sygnalizacja
Stop.
Niebezpieczna przeszkoda.
Lina za długa - wybrać luz.
Lina za krótka - wydać luz.
Opuścić! Lina za krótka lub
człowiek zablokowany.
Komunikacja przy pomocy gwizdka.
Zrobione.
Opuścić.
E_"Worowanie" liny
© Steve Howe
D_Ochrona liny
Wolna.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Speleologia
96-97
www.petzl.com
Tsingy - Madagaskar
© Olivier Grunvald
Eksploracja jaskiń Bemaraha jest
źródłem nieustannego zachwytu
nad zmiennością zaskakujących krajobrazów.
W akrobatycznym balecie pojawiają się i nikną
nietoperze, przelatując między jedną a druga
niszą. Różnorodne kawerny są istotnym
elementem unikalnej dekoracji. Ich powstanie
można wytłumaczyć korozją spowodowaną
mieszanką moczu, wilgoci i gazów, wydzielanych
przez guano. Nadżarty w ten sposób wapień
kruszy się i odpada, kiedy nietoperze wczepiają
się w nierówności ścian. Ten manewr,
powtarzany przez tysiące nietoperzowych
pokoleń, doprowadził do utworzenia w stropie
setek nisz, z których najgłębsze mają ponad metr.
W 1993 przylecieliśmy Twin Otterem do
Ankavandra, małego miasteczka położonego
koło rzeki Manambolo, na obrzeżu tego,
co nazywa się często kamiennym lasem.
Odkryliśmy pierwsze duże jaskinie
i próbowaliśmy znaleźć sposób, by dotrzeć
głębiej, do środka labiryntu. Trzynaście lat
później, kiedy udało się odszukać drogę przez
te niesamowite, erozyjne, unikalne krajobrazy,
ilość wyeksplorowanych jaskiń przekroczyła sto
osiemdziesiąt.
David Wolozan
Tsingy - Madagaskar
Kras Bemaraha znajduje się z zachodniej strony
Madagaskaru, między rzekami Manambolo (na
północy) i Tsiribihina (na południu). Od zachodu leży
kamienny las Tsingy o długości sześciu kilometrów
i szerokości stu metrów. Eksploracja, prowadzona
w latach 1993 - 2006 przez liczne wyprawy francuskie,
zaowocowała odkryciem 181 jaskiń; pomierzono
101935 metrów galerii. W 1994 roku część tego
obszaru stała się parkiem narodowym Tsingy de
Bemaraha.
Speleologia
98-99
www.petzl.com
Wybór sprzętu
SPELIOS
CROLL
FRACTIO
PANTIN
STOP
ASCENSION
TRANSPORT
TAMTAM
© David Wolozan
Eksploracja innej planety
Wyczuć właściwe przejście. Zdobyć teren.
Na Madagaskarze przygoda zaczyna się przed
wejściem do jaskiń. W speleologii tak jest
właśnie, że eksplorację rozpoczyna sięw domu.
Marzenie staje się projektem. Później zbiera
się dostępne informacje i odpowiedni sprzęt.
Speleologia, bardziej niż inne eksploracje, jest
sztuką wyczucia. Pokonywać ciasne galerie to
część gry. Przemieszczać się na innej planecie
i zawsze znajdować przejście, także i drogę
powrotną - to jest właśnie największa sztuka.
SPELIOS Wytrzymały kask z wodoszczelnym oświetleniem elektrycznym. Oświetlenie halogenowe na duże odległości, 14 diod oświetlających lokalnie.
FRACTIO Uprząż jaskiniowa z podwójnym pasem. Wszystkie miejsca narażone na tarcie wzmocnione lub chronione: metalowe punkty wpinania, podwójne
taśmy udowe z PCV, klamry na taśmach udowych umieszczone od wewnętrznej strony ud, by nie zahaczać w zaciskach i zwężeniach. ASCENSION Przyrząd
zaciskowy do wychodzenia po linie. Szczelina do usuwania błota i innych zanieczyszczeń. Obsługa jedną ręką dla łatwości przepinania. CROLL Piersiowy
przyrząd zaciskowy, skutecznie współpracuje z ASCENSION. Prawidłowo wpięty zachowuje płaską pozycję na brzuchu. PANTIN Kostkowy przyrząd
zaciskowy. Umożliwia szybkie wychodzenie w pionowej pozycji, z odciążeniem rąk. STOP Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, do zjazdów na
pojedynczej linie. Przepinanie nie wymaga wypinania przyrządu z karabinka. TRANSPORT Duży plecak transportowy do jaskiń. Dla większej wygody
wyściełane szelki i pas biodrowy. Pojemność: 45 L.
TAMTAM Młotek przeznaczony przede wszystkim do spitowania. Rękojeść zakończona kluczem nasadowym do śrub 8 mm.
Dodatkowo: oświetlenie awaryjne e+LITE.
Cały sprzęt: strony 110 do 144
Speleologia
100-101
www.petzl.com
Porady techniczne
A_"Szpejenie się"
B_Zjazd
C_Wychodzenie
A_"Szpejenie się"
Podwójna ósemka ("uszy królika").
Uwaga na krawędzie podczas poręczowania.
Uwaga na współczynnik odpadnięcia w razie
zniszczenia punktu stanowiskowego.
B_Zjazd
Przepinanie się przez węzeł, w zjeździe.
© David Wolozan
Lonżę wpiąć z lewej strony
przyrządu CROLL, stosować
kostkowy przyrząd zaciskowy,
zamocować pętlę nożną przy
pomocy opasek gumowych i nie
zapomnieć o nakolannikach.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Speleologia
102-103
www.petzl.com
Porady techniczne
C_Wychodzenie
Wychodzenie: technika "równoległa" - najmniej męcząca.
Wychodzenie: technika
"naprzemienna" - najszybsza.
© David Wolozan
Przepinanie się przy wychodzeniu: najpierw CROLL później "małpa" nożna.
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
Latarki czołowe
104-105
www.petzl.com
Biegun Północny - koło podbiegunowe
© Mike Horn
Podczas trawersowania pierwszej
brekcji noga wpadła mi do wody.
Szczęśliwie nie głęboko, ale noga była mokra.
Nie było wyjścia - rozbiliśmy namiot
i rozpaliliśmy kuchenkę, by wysuszyć but
i ochronić palce przed odmrożeniem. Dwanaście
kilometrów dalej Børge przetrawersował kolejną
brekcję. Lód był cienki i zaczynał się łamać. Tym
razem już nic nie pomogło - między stopami
pojawiła się szczelina i wpadłem po pas w wodę.
Udało mi się mi się wydostać z powrotem na lód.
To był trzydziesty trzeci dzień przygody.
Po sześćdziesięciu dniach i pięciu godzinach,
Børge i ja, jako pierwsi ludzie, dotarliśmy do
Bieguna Północnego - w zimie i bez żadnego
wsparcia z zewnątrz. Wiedzieliśmy, że nie
będzie drugiej próby. Jesteśmy samotnymi
podróżnikami - ale tym razem stworzyliśmy
zespół, łącząc nasze atuty dla sukcesu
ekspedycji.
Mike Horn
Biegun Północny - koło podbiegunowee
22 stycznia 2006 Mike Horn i Børge Ousland wyruszyli
z Ziemi Północnej (Rosja). 23 marca osiągnęli
Biegun Północny, ciągnąc sanie ważące (na początku
wyprawy) 180 kg. Większa cześć trasy odbywała się
w całkowitych ciemnościach. Trochę słońca pokazało
się dopiero po pięćdziesięciu pięciu dniach. Zimowa
noc polarna rodzi wiele specyficznych trudności:
trawersowanie przejść z otwartą wodą, spotkania
z niedźwiedziami polarnymi, dryf pokrywy lodowej na
południe, brak widoczności, temperatury dochodzące
do -50°C.
Latarki czołowe
106-107
www.petzl.com
© Mike Horn
Porady techniczne
Zalety oświetlenia diodowego
Jakość światła i długi czas świecenia
Diody luminescencyjne (LED) zapewniają białe,
jednorodne światło.
Diody mają 10-krotnie mniejsze zużycie energii niż
żarówka ksenonowo-halogenowa*. Gdy baterie są
prawie całkowicie wyczerpane, diody jeszcze świecą
(oświetlenie awaryjne), natomiast żarówka już nie.
Żywotność diod jest praktycznie nielimitowana, nie
ma konieczności ich wymiany. Diody są nietłukące,
odporne na uderzenia i wibracje.
* Dane dotyczą żarówek Petzl.
Stały poziom oświetlenia dzięki diodom
ze stabilizacją napięcia
W większości latarek jasność oświetlenia zmniejsza
się w miarę upływu czasu i zużycia baterii.
W niektórych latarkach czołowych Petzl, dzięki
zastosowaniu układu elektronicznego, poziom
oświetlenia (diodowego) jest stały. Pozwala to
na zachowanie stałej jasności (natężenia światła)
przez większość czasu życia baterii. Jeśli baterie
bliskie są wyczerpania - włącza się automatycznie
tryb awaryjny dający bardzo słabe oświetlenie
o minimalnym zużyciu energii (zostawiające
użytkownikowi czas na zmianę baterii).
Dopasowanie oświetlenia
w zależności od potrzeb
1_Dopasowanie wiązki światła
Latarki czołowe z dwoma źródłami światła
Latarki czołowe posiadające 2 rodzaje źródeł światła
umożliwiają wybór odpowiedniego oświetlenia:
- żarówka halogenowa lub ksenonowa wytwarzająca
wiązkę o dalekim zasięgu
- diody (LED) do długotrwałego oświetlenia
bliskiego zasięgu.
Zalety latarek czołowych Petzl: dzięki oddzielnym
źródłom światła uzyskuje się jednorodność wiązki
światła halogenowego i "czystość" oświetlenia
dalekiego zasięgu.
Latarki czołowe z filtrem rozpraszającym
W latarkach czołowych typu XP zastosowane
zostały diody nowej generacji, które zapewniają
oświetlenie bardzo mocne i równocześnie
oszczędne. Unikalne rozwiązanie Petzl - filtr
rozpraszający, opuszczany lub przesuwany rozprasza światło zapewniając oświetlenie bliskiego
zasięgu.
2_Dopasowanie poziomu oświetlenia
Niektóre źródła światła diodowego umożliwiają
wybór pomiędzy 3 poziomami oświetlenia:
optymalnym, maksymalnym i ekonomicznym.
Użytkownik może dopasować natężenie światła do
potrzeb. Dodatkowa opcja - tryb pulsujący o bardzo
długim czasie świecenia - jest niezastąpiona do
sygnalizacji (ratownictwo, awarie).
3_Tryb Boost - chwilowy „dopalacz”
Dzięki nowym, mocnym diodom, latarki czołowe
XP mają opcję Boost, dającą przez 20 sekund o 50 %
więcej światła niż na poziomie maksymalnym.
Tryb Boost jest dostępny niezależnie od używanego
w danym momencie trybu: wyłączenie, tryb
pulsujący czy jeden z 3 poziomów oświetlenia.
Pomiar parametrów
oświetlenia
Do oceny parametrów latarek czołowych Petzl
stosuje rygorystyczną, a jednocześnie przejrzystą
metodę pomiaru.
Pomiary te wykonywane są w laboratorium,
z wykorzystaniem precyzyjnych i wiarygodnych
wskaźników.
Zasięg światła
Zasięg światła jest to maksymalna odległość jaką osiąga wiązka światła o natężeniu nie mniejszym niż
0,25 luksa.
Na skutek wyczerpywania się baterii podczas używania latarki czołowej,
początkowy zasięg wiązki światła zmniejsza sie sukcesywnie.
W związku z tym zasięg latarki czołowej mierzymy dla:
- nowych baterii (maksymalna wydajność latarki)
- po 30 minutach (bieżące użytkowanie)
- po 10 godzinach (praca całonocna)
- po 30 godzinach (długotrwałe użycie).
Uzyskane w ten sposób, bezwzględne wartości
parametrów oświetlenia, pozwalają na porównanie
wszystkich modeli z oferty. Dzięki temu
użytkownik może łatwo dokonać wyboru
najbardziej odpowiadającego mu produktu.
Przedstawiona metoda pomiaru stosowana jest do
wszystkich latarek czołowych Petzl.
Od ponad 2 lat mierzony jest zasięg światła i czas
świecenia. W roku 2006 dodano dwa nowe kryteria
oceny jakości wiązki światła:
- strumień świetlny
- rodzaj wiązki światła
maximum
optimum
economic
t 0
32 m
23 m
15 m
t 0 h 30
25 m
20 m
14 m
t 10 h
15 m
13 m
11 m
t 30 h
5 m
6 m
9 m
0,25 lux
2m
t 0 t 0h30
Oświetlenie minimalne
Przed przystąpieniem do pomiarów zasięgu światła
i czasu świecenia należy zdefiniować minimalny
poziom oświetlenia, poniżej którego latarka czołowa
nie nadaje się do użytku. Innymi słowy - kiedy jej
światło jest niewystarczające.
Petzl przyjmuje, że poziom ten odpowiada jasności
bezchmurnej nocy w czasie pełni, czyli wartości
0,25 luksa.
t 10h
t (h)
t 30h
Latarki czołowe ze stabilizacją
W niektórych modelach latarek czołowych ze stabilizacją napięcia, przez większość czasu życia baterii lub
akumulatorów, układ elektroniczny utrzymuje zasięg światła na stałym poziomie .
Kiedy dostępna energia elektryczna jest niewystarczająca oświetlenie przełącza się automatycznie na tryb
awaryjny. Dzięki temu użytkownik ma czas na wymianę baterii.
0,25 lux
2m
t (h)przez układ
Dla latarek czołowych ze stabilizacją Petzl podaje czas, przez jaki dany zasięg jest utrzymywany
t 0 t 0h30
t 10h
t 30h
elektroniczny.
Zgodnie z powyższym założeniem wszystkie
pomiary światła latarek czołowych odnoszą się do
wartości 0,25 luksa.
maximum
28 m
2m
t 0 t 0h30
t 10h
6 h
optimum
17 m
economic
t 0
28 m
30 h
17 m 0,25 lux
t 0 h 30
28 m
17 m
t 10 h
12 m
17 m
t (h)
t 0 t 0h30
t 10h
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
75 h
14 m
14 m
14 m
0,25 lux
2m
14 m
t (h)
Latarki czołowe
108-109
www.petzl.com
Porady techniczne
Przez czas świecenia rozumiemy, jak długo
(w godzinach i minutach) zasięg światła nie jest
mniejszy niż 2 m.
W związku z tym uważamy, że jeśli w odległości
mniejszej niż 2 metry natężenie oświetlenia jest
mniejsze niż 0,25 luksa, latarka czołowa nie nadaje
się do dalszego używania (czytania, przemieszczania
się czy jakiejkolwiek innej aktywności).
Pomiar czasu świecenia
Do pomiaru czasu świecenia używa się nowych
baterii lub w pełni naładowanego akumulatora.
Po włączeniu latarki mierzy się czas do momentu,
w którym natężenie oświetlenia spadnie poniżej
0,25 luksa.
Latarki czołowe ze stabilizacją
Czas świecenia latarek czołowych ze stabilizacją
jest sumą dwóch wielkości: czasu, w którym zasięg
światła pozostaje niezmienny oraz czasu, w którym
zasięg światła o natężeniu powyżej 0,25 luksa
zmniejszy się do 2 metrów.
Strumień świetlny
Pomiar strumienia świetlnego określa całkowitą
ilość światła emitowaną przez latarkę czołową.
Jest to pomiar uzupełniający do pomiaru zasięgu
światła. Dwa źródła światła mogą świecić na tę
samą odległość, ale z mniejszym lub większym
natężeniem światła.
Strumień świetlny, podobnie jak zasięg światła,
zmniejsza się w miarę rozładowywania źródła
energii. Istnieje bezpośredni związek pomiędzy
tymi dwoma wskaźnikami: jeżeli zasięg światła po
10 godzinach świecenia zmniejszy się o połowę,
strumień świetlny zmniejszy się również o połowę.
Rodzaj wiązki światła
Kształt wiązki światła latarki czołowej zależy od
rodzaju źródła światła oraz od optyki danej latarki.
Rozróżniamy:
- wiązki szerokie, rozproszone
- wiązki wąskie, skupione.
Każda zasadnicza wiązka światła otoczona jest
rodzajem poblasku, który ją znacznie poszerza
i zwiększa wygodę użytkowania, zapewniając
większą wszechstronność latarki czołowej.
Odporność na wodę
water resistant
water resistant
-5 m
IP X8
IP X8
Czas świecenia
-5 m
waterproof
waterproof
Z tego powodu Petzl podaje maksymalną, dla
każdego modelu, wielkość strumienia światła, która
określa maksymalne możliwości oświetlenia danej
latarki.
Latarki czołowe Petzl są odporne na najgorsze warunki meteorologiczne:
Dzięki użyciu nierdzewnych styków i wodoszczelnemu lakierowi chroniącemu
wrażliwe elementy działają nawet, gdy woda dostanie się do obudowy.
Wodoszczelność
Wodoszczelne latarki czołowe Petzl są oznaczone piktogramem "waterproof ".
Piktogram ten oznacza maksymalną głębokość, do której latarka może być
bezawaryjnie używana. Latarki czołowe Petzl są testowane zgodnie z normą
IEC 60529. Test pozwala na określenie, w jakim stopniu latarka jest chroniona przed
wnikaniem do niej wody (skala 0 - 8). Jest to wskaźnik IP. Wodoszczelne latarki
czołowe mają największy wskaźnik: IP X8.
Uwaga. Zachowanie wodoszczelnych właściwości latarek czołowych wymaga
przestrzegania pewnych zasad przechowywania i konserwacji.
Pomiar strumienia świetlnego
Strumień świetlny, wyrażany w lumenach (lm),
mierzony jest w laboratorium przy pomocy
fotometru kulistego.
Podział latarek czołowych według ilości
światła
Latarki czołowe Petzl podzielone zostały na 3
kategorie - w zależności od maksymalnej ilości
światła (w lumenach), jaką mogą emitować:
Konieczność recyklingu
Petzl zwraca szczególną uwagę użytkownikom czołówek na fakt, że zużyte latarki,
baterie i akumulatory muszą zostać poddane recyklingowi. Odpadki te mogą
zawierać substancje bardzo szkodliwe dla środowiska, dlatego, zamiast wyrzucania do
standardowych pojemników na śmieci, należy je posegregować i poddać recyklingowi.
Sprawdźcie więc metody segregacji śmieci w pobliżu miejsca zamieszkania.
Należy również pamiętać, że baterie mogą zostać zastąpione akumulatorkami,
dzięki czemu można unikać wyrzucania baterii za każdym razem, gdy się wyładują.
Wszystkie latarki czołowe Petzl mogą być używane z akumulatorkami.
Wiązka szeroka
Wiązka szeroka jest światłem bliskiego zasięgu,
dostosowanym do aktywności w miejscu (camping,
biwak) oraz do marszu.
- Latarki czołowe Standard:
ilość światła < 30 lumenów
water resistant
- Latarki czołowe Power:
30 lumenów < ilość światła < 50 lumenów
Wiązka skupiona
-5 m
waterproof
Przestrzeganie biegunowości baterii, czyli umieszczenia ich zgodnie z rysunkami
wygrawerowanymi w pudełku jest obowiązkowe.
Jeśli jedna z baterii włożona jest odwrotnie, zachodzi w niej szybka reakcja chemiczna
i w ciągu kilku minut emituje wybuchowe gazy i silnie żrącą ciecz. Istnieje zatem
ryzyko eksplozji i poparzeń.
Kompatybilność elektromagnetyczna
Wszystkie latarki czołowe Petzl są zgodne z wymaganiami dyrektywy 89/336/CE
dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej. Nie mogą wywoływać zakłóceń
z żadnym innym sprzętem oznaczonym CE.
© Mike Horn
Wiązka skupiona stanowi precyzyjne oświetlenie
dalekiego zasięgu. Przydatna w intensywnej
działalności outdoorowej, ułatwia mobilność,
wyszukiwanie drogi, szlaku itp: biegi, trekking,
alpinizm...
IP X8
- Latarki czołowe High-Power:
50 lumenów < ilość światła < 100 lumenów
Przestrzeganie biegunowości baterii
Powyższe informacje nie są wyczerpujące. Przeczytajcie pozostałe strony, jak również instrukcje użytkowania i literaturę fachową. Przeszkolenie specjalistyczne jest niezbędne.
© Guillaume Vallot / Jocelyn Chavy
www.petzl.com
110-111
Sprzęt
Uprzęże
112-113
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/harnesses
Uprzęże wspinaczkowe i alpinistyczne
Nazwa produktu
HIRUNDOS
HIRUNDOS C36
new
Ultralekka uprząż do wspinaczki
skałkowej
SAMA C21
new
Męska uprząż wspinaczkowa
z elastycznymi taśmami udowymi
SELENA C55
new
Kobieca uprząż wspinaczkowa
z elastycznymi taśmami udowymi
ADJAMA C22
new
Męska uprząż do wspinaczki
skałkowej i górskiej, z regulacją taśm
udowych
LUNA C35
new
Kobieca uprząż do wspinaczki
skałkowej i górskiej, z regulacją taśm
udowych
SAMA
SELENA
new
CALIDRIS C57
CORAX C51
Bardzo wygodna uprząż regulowana
Wygodna uprząż regulowana
PANDION C29
GYM C32
Uprząż regulowana - pas, taśmy
udowe z wyściółką
Prosta uprząż regulowana,
z uchwytem sprzętowym
Prosta uprząż regulowana, dla
początkujących i do zbiorowego
użycia
Uprzęże kompletne
Kompletna uprząż dla dzieci
lżejszych niż 30 kg
Kompletna, regulowana uprząż dla
dzieci lżejszych niż 40 kg
Kompletna regulowana uprząż
dla dorosłych
Uprzęże jaskiniowe
VOLTIGE C60
Regulowana uprząż piersiowa
EASY C82
Uprząż piersiowa bez regulacji
Uprzęże do kanioningu
TORSE C26
CANYON C86
PROTECTION C86400
Uprząż jaskiniowa
z podwójnym pasem
Prosta i lekka uprząż
jaskiniowa
Szelki do przyrządu zaciskowego CROLL
Uprząż do kanioningu - pas
z wysciółką, osłona na siedzenie
Wymienna osłona na siedzenie do
uprzęży CANYON
SERPENTINE C30
Taśma do podtrzymywania przyrządu
zaciskowego CROLL
C36 XS4
XS
270 g
59 - 71 cm
43 - 48 cm
-
C36 S4
S
280 g
66 - 78 cm
47 - 52 cm
-
C36 M4
M
300 g
71 - 83 cm
52 - 57 cm
-
C36 L4
L
315 g
80 - 94 cm
57 - 62 cm
-
C21 S4
S
370 g
70 - 81 cm
47 - 57 cm
-
C21 M4
M
390 g
76 - 90 cm
52 - 62 cm
-
C21 L4
L
420 g
85 - 100 cm
57 - 67 cm
-
C21 XL4
XL
445 g
89 - 104 cm
62 - 67 cm
-
C55 XS
XS
320 g
58 - 69 cm
43 - 48 cm
-
C55 S
S
360 g
60 - 71 cm
47 - 52 cm
-
C55 M
M
385 g
67 - 81 cm
52 - 59 cm
-
74 - 89 cm
57 - 64 cm
-
420 g
70 - 81 cm
47 - 57 cm
-
C22 M4
M
435 g
76 - 90 cm
52 - 62 cm
-
C22 L4
L
460 g
85 - 100 cm
57 - 67 cm
-
C35 S
S
410 g
60 - 71 cm
47 - 57 cm
-
C35 M
M
425 g
67 - 81 cm
52 - 62 cm
-
C35 L
L
450 g
74 - 89 cm
57 - 67 cm
-
C57 1
1
540 g
60 - 88 cm
44 - 57 cm
-
C57 2
2
615 g
75 - 101 cm
50 - 67 cm
-
C51 1
1
510 g
60 - 90 cm
48 - 58 cm
-
C51 2
2
560 g
75 - 105 cm
56 - 68 cm
-
C24 0
0
400 g
53 - 72 cm
40 - 58 cm
-
C24 1
1
430 g
68 - 94 cm
48 - 62 cm
-
C24 2
2
435 g
86 - 110 cm
57 - 70 cm
-
PANDION
C29
-
400 g
60 - 101 cm
< 67 cm
-
GYM
C32
-
390 g
60 - 101 cm
< 67 cm
-
OUISTITI
C68
-
350 g
-
< 51 cm
45 - 60 cm
SIMBA
C65
-
390 g
-
< 51 cm
35 - 60 cm
C05 1
1
600 g
60 - 95 cm
42 - 62 cm
-
C05 2
2
635 g
75 - 105 cm
52 - 77 cm
-
C16 1
1
485 g
60 - 88 cm
43 - 60 cm
-
C16 2
2
592 g
75 - 103 cm
50 - 72 cm
-
C12 1
1
435 g
60 - 88 cm
43 - 60 cm
-
C12 2
2
485 g
75 - 103 cm
50 - 72 cm
-
C86
-
700 g
67 - 120 cm
52 - 77 cm
-
LUNA
FRACTIO
SUPERAVANTI C12
Wysokość klatki piersiowej
405 g
8003
FRACTIO C16
Obwód uda
L
ASPIR
8003 C05
Obwód pasa
S
CORAX
SIMBA C65
Ciężar
C55 L
CALIDRIS
OUISTITI C68
Rozmiar
C22 S4
ADJAMA
ASPIR C24
Kod
SUPERAVANTI
CANYON
Kaski
114-115
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/helmets
Nazwa produktu
METEOR III
METEOR® III A71 W
VIZION A44 1
Ultralekki kask wspinaczkowy
Osłona na twarz do kasku METEOR III i ELIOS
Kod
Obwód głowy
Certyfikacja
Kolor
Ciężar
A71 W
53 - 61 cm
CE / UIAA
Biały
235 g
A42 1W1
48 - 56 cm
Biały
315 g
A42 2W1
53 - 61 cm
Biały
345 g
A42 1B
48 - 56 cm
Niebieski
315 g
A42 2B
53 - 61 cm
Niebieski
345 g
A42 1O
48 - 56 cm
Pomarańczowy
315 g
ELIOS
new
new
new
new
new
CE / UIAA
A42 2O
53 - 61 cm
Pomarańczowy
345 g
A42 1G
48 - 56 cm
Zielony
315 g
A42 2G
53 - 61 cm
Zielony
345 g
A42 1A
48 - 56 cm
Antracytowy
315 g
A42 2A
53 - 61 cm
Antracytowy
345 g
A01 W
ECRIN ROC
ELIOS® A42
A01 R
Kask lekki i wytrzymały
ECRIN ROC A01
BOUCHON A01 870
Kask o dużej wytrzymałości
Zatyczki do kasku ECRIN ROC
Biały
53 - 63 cm
CE / UIAA
445 g
Czerwony
Asekuracja, zjazd
116-117
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/belaydevices
Przyrządy asekuracyjne
Nazwa produktu
Kod
Średnica liny
Certyfikacja
Ciężar
D14
D14 B
D14 R
10 - 11 mm
CE
224 g
REVERSO®
D15
lina pojedyncza: 10 - 11 mm
lina podwójna: 8 - 9 mm
-
80 g
REVERSINO
D16
lina podwójna: 7,5 - 8,2 mm
-
57 g
PIRANA
D05
8 - 13 mm
-
90 g
HUIT
HUIT ANTIBRULURE
D02
D01
8 - 13 mm
-
100 g
110 g
STOP
D09
9 - 12 mm
CE
326 g
SIMPLE
D04
9 - 12 mm
-
240 g
RACK
D11
lina pojedyncza: 9 - 12 mm
lina podwójna: 8 - 11 mm
-
470 g
SCORPIO EASHOOK
L60 H
-
CE - UIAA
540 g
SCORPIO VERTIGO
L60 2CK
-
CE - UIAA
565 g
SCORPIO
L60 2
-
CE - UIAA
300 g
ZYPER® VERTIGO
L56 CK
-
CE - UIAA
660 g
L56
-
CE - UIAA
395 g
GRIGRI®
GRIGRI®
D14 - D14 b - D14 R
Przyrząd asekuracyjny z automatyczną blokadą, do lin
pojedynczych
REVERSO® D15
REVERSINO D16
Uniwersalny przyrząd asekuracyjno-zjazdowy
Uniwersalny przyrząd asekuracyjno-zjazdowy do cienkich lin
Przyrządy zjazdowe
PIRANA D05
HUIT D02
HUIT ANTIBRULURE D01
STOP D09
SIMPLE D04
RACK D11
Przyrząd zjazdowy do
kanioningu, z możliwością
regulacji siły hamowania
Ósemka - przyrząd zjazdowy
Ósemka - przyrząd zjazdowy
z uchwytem antyoparzeniowym
Przyrząd zjazdowy
z automatyczną blokadą
Przyrząd zjazdowy
Drabinka zjazdowa
Przyrządy asekuracyjne na via ferrata
new
SCORPIO EASHOOK L60 H
ZYPER®-Y
SCORPIO VERTIGO L60 2CK
SCORPIO L60 2
ZYPER® VERTIGO L56 CK
Lonża na via ferraty, z rozrywającym Lonża na via ferraty, z rozrywającym Lonża na via ferraty, z rozrywającym Lonża z absorberem działającym na
się absorberem
zasadzie tarcia, przeznaczona na via
się absorberem i karabinkami
się absorberem i karabinkami
EASHOOK
VERTIGO
ferraty, z karabinkami VERTIGO
ZYPER®-Y L56
Lonża na via ferraty, z absorberem
działającym na zasadzie tarcia
Karabinki
118-119
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/carabiners
Karabinki z blokadą
Systemy blokowania zamka
ATTACHE SCREW-LOCK M35 SL
OK M33 sl - M33 Tl
Karabinek w kształcie gruszki,
do asekuracji
Karabinek owalny
do wpinania bloczków
Specjalistyczne karabinki z blokadą
FREINO M42
VERTIGO M40
OMNI M37 SL - M37 TL
Karabinek do przyrządów zjazdowych, ze zintegrowanym
hamulcem
Karabinek na via ferraty
Karabinek półokrągły. Do uprzęży o 2 punktach wpinania
Ręczny system zakręcania
• Jeżeli zamek nie jest zamknięty, pojawia się czerwony pasek
na ramieniu karabinka.
• Zalecany w środowisku potencjalnych zanieczyszczeń (błoto,
lód, itd.).
• Zastosowany w modelach: Am’D, WILLIAM, ATTACHE,
OK, OMNI.
Nazwa produktu
Am’D
Karabinki
WILLIAM
11 cm
17 cm
SPIRIT M15 A
SPIRIT M10 A
Karabinek o prostym ramieniu
Karabinek o wygiętym ramieniu
SPIRIT EXPRESS M30 11A - M30 17A
OWALL M41
Komplet: SPIRIT wygięty, SPIRIT prosty i taśma
Karabinek owalny przeznaczony
EXPRESS
do wspinaczki klasycznej w dużych ścianach
Akcesoria
STRING M90000 XL
EXPRESS C40 11 - C40 17 - C40 25
NITRO 3 67800
Ochrona taśmy (szerokość 25 do 35 mm),
nadaje karabinkowi właściwą pozycję
Zszywana taśma do przelotów, wyposażona
w STRING
Zszywana pętla z absorberem energii
M34 SL
21 mm
BALL-LOCK
M34 BL
22 mm
TRIACT-LOCK
M34 TL
21 mm
SCREW-LOCK
M36 SL
25 mm
BALL-LOCK
M36 BL
25 mm
TRIACT-LOCK
M36 TL
24 mm
ATTACHE
SCREW-LOCK
M35 SL
FREINO
TWIST-LOCK
M42
SCREW-LOCK
M37 SL
TRIACT-LOCK
M37 TL
Automatyczny
M40
SPIRIT (wygięty)
STRING M90000 L
SCREW-LOCK
M33 TL
SPIRIT (prosty)
Ochrona taśmy (szerokość 15 do 20 mm),
nadaje karabinkowi właściwą pozycję
Prześwit
M33 SL
VERTIGO
11 cm
17 cm
25 cm
Kod
SCREW-LOCK
OMNI
OWALL
Automatyczny system blokowania zamka, z wizualnym
wskaźnikiem bezpieczeństwa
• Aby otworzyć zamek należy nacisnąć małą, zieloną kulkę
i przekręcić nakrętkę do oporu.
• Może być obsługiwany nawet jedną ręką.
• Zastosowany w modelach: Am’D, WILLIAM.
Blokowanie
TRIACT-LOCK
OK
TRIACT-LOCK
WILLIAM M36 SL - M36 BL - M36 TL
Karabinek w kształcie gruszki, z dużym prześwitem,
do asekuracji oraz jako karabinek stanowiskowy
BALL-LOCK
Am’D M34 SL -M34 BL - M34 TL
Karabinek w kształcie „D”, do wpinania przyrządów
do uprzęży
SCREW-LOCK
Mechanizm blokujący może być ręczny (SCREW-LOCK) lub automatyczny (BALL-LOCK, TRIACT-LOCK).
-
M15 A
M10 A
M41
System automatycznego zamykania i szybkiego
odblokowywania zamka.
• Łatwość obsługi, nawet w rękawiczkach.
• Szybkie otwieranie zamka.
• Zastosowany w modelach: Am’D, WILLIAM, OK, OMNI.
Wytrzymałość
oś podłużna
Wytrzymałość
oś krótka
Wytrzymałość
otwarty zamek
Certyfikacja
Ciężar
28 kN
7 kN
8 kN
CE EN 362
EN 12275 typ B & H
75 g
25 kN
7 kN
7 kN
CE EN 362
EN 12275 typ B & H
90 g
7 kN
CE EN 362
EN 12275 typ B & H
75 g
10 kN
19 mm
24 kN
20 mm
23 kN
7 kN
6 kN
CE EN 362
EN 12275 typ H
80 g
25 kN
10 kN
9 kN
CE EN 362
EN 12275 typ B
85 g
22 mm
20 kN
15 kN
7 kN
CE EN 362
EN 12275 typ B
86 g
24 mm
25 kN
10 kN
8 kN
CE
94 g
20 mm
23 kN
10 kN
9,5 kN
CE
UIAA
86 g
22 mm
24 kN
10 kN
7 kN
CE
68 g
15 mm
12 mm (hamulec)
8 kN
92 g
92 g
Czekany
120-121
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/iceaxes
Alpinizm klasyczny
Wpinaczka w lodzie
NOMIC U21
QUARK U19 P - U19 M
COSMIQUE U08
COSMI’TEC U12
COSMIQUE LIGHT U07
Czekan do wspinaczki lodowej,
bez pętli nadgarstkowej
Czekan do wspinaczki lodowej,
wersja z młotkiem lub łopatką
Czekan do alpinizmu klasycznego
Czekan z wygiętym styliskiem,
do alpinizmu klasycznego
Lekki czekan alpinistyczny
Turystyka lodowcowa
Alpinizm techniczny
Kijki
AZTAR U10 P -U10 M
AZTAREX U11 P - U11 M
SNOWALKER U01
SNOWSCOPIC U03
SNOWRACER U02
GALAXY TREK U71
GALAXY COMPACT U70
Czekan wielofunkcyjny,
wersja z młotkiem lub łopatką
Bardzo lekki czekan wielofunkcyjny,
wersja z młotkiem lub łopatką
Czekan do turystyki lodowcowej
Czekan / kijek teleskopowy
Bardzo lekki czekan
Kijek teleskopowy
z ergonomiczną rękojeścią
Kijek teleskopowy
Czekany
122-123
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/iceaxes
Akcesoria i pętle nadgarstkowe
CASCADE 68367
QUAD U91000
ŁOPATKA DO QUARKA 68369
MŁOTEK DO QUARKA 68368
GRIPREST U19900
Ostrze lodowe
do czekana QUARK
Ostrze mikstowe
do czekana QUARK
Szeroka łopatka do wycinania stopni
w twardym śniegu i oczyszczania skały
z lodu.
Trapezoidalny kształt
Wspornik do czekana QUARK
Nazwa produktu
Kod
Długość
Typ styliska
Ostrze
Typ ostrza
Pętla nadgarstkowa
Ciężar
NOMIC
U 21
48 cm
T
ASTRO - Typ B
nie
635 g
50 cm
T
CASCADE - Typ B
CLIPPER
645 g
50 cm
T
BLUEICE - Typ B
FREELOCK
590 g
50 cm
T
BLUEICE - Typ B
nie
500 g
QUARK
AZTAR
AZTAREX
QUATRO U93000
GRIPTAPE U21700
ASTRO u21000
Ostrze lodowe
do czekana AZTAR i AZTAREX
Ostrze mikstowe
do czekana AZTAR i AZTAREX
Samoprzylepna taśma do rękojeści.
Ostrze do czekana NOMIC
U08 59
59 cm
U08 66
66 cm
U08 73
73 cm
U12 55
52 cm
U12 62
62 cm
U07 52
52 cm
U07 59
59 cm
U07 66
66 cm
U07 73
73 cm
U01 60
60 cm
U01 68
68 cm
U01 75
75 cm
SNOWRACER
U02
50 cm
B
SNOWSCOPIC
U03
65 - 105 cm
GALAXY TREK
U71
GALAXY COMPACT
U70
COSMI’TEC
SNOWALKER
FREELOCK U81000
RANDO U82000
REGLABLE 68504
Pętla nadgarstkowa z „szybkim’’ zaczepem
do czekana QUARK, NOMIC i AZTAR
Mocowana na stałe pętla,
do wspinczaki w lodzie
Prosta, ruchoma pętla nadgarstkowa
Regulowana pętla nadgarstkowa
OCHRONA NA DZIÓB I ŁOPATKĘ 68402
OCHRONA NA GROT 68395
OCHRONA NA GROT RONDE 68401
U11 P
U11 M
52 cm
COSMIQUE LIGHT
CLIPPER U80000
U10 P
U10 M
U08 52
COSMIQUE
BLUEICE U92000
U19 P
U19 M
585 g
T
-
nie
615 g
650 g
680 g
B
-
nie
470 g
490 g
510 g
B
-
nie
535 g
555 g
580 g
nie
415 g
nie
438 g
nie
458 g
-
nie
340 g
B
-
nie
450 g
80 - 145 cm
-
-
nie
308 g
60 - 130 cm
-
-
nie
265 g
B
-
Raki
124-125
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/crampons
Alpinizm techniczny
Wpinaczka w lodzie
SIDELOCK
LEVERLOCK FIL
SIDELOCK
DART T22 - T22 LLF
SARKEN T10 SL - T10 SPL - T10 LL
Raki „mono-point’’
Raki do alpinizmu technicznego
SPIRLOCK
LEVERLOCK
LEVERLOCK
SPIRLOCK
SPIRLOCK
FLEXLOCK
Alpinizm
SIDELOCK
LEVERLOCK FIL
SIDELOCK
DARTWIN T21 - T21 LLF
VASAK T05 SL - T05 LL - T05 SPL - T05 FL
Raki „bi-point’’
Raki do alpinizmu klasycznego
Turystyka lodowcowa
SIDELOCK
LEVERLOCK FIL
M10 T23
IRVIS T03 SL - T03 SPL - T03 FL
Raki do wspinaczki wyczynowej
Raki do turystyki lodowcowej i ski alpinizmu
FLEXLOCK
3IDELOCK
Raki
126-127
www.petzl.com
3PIRLOCK
3IDELOCK
www.petzl.com/sport/crampons
Akcesoria
Systemy mocowania
ŁĄCZNIKI L ZAKRZYWIONET01950
Długie łączniki do raków dla butów asymetrycznych
ANTISNOW®
EPERONS T21850
Podkładki przeciwśnieżne
Ostrogi do raków DART lub DARTWIN
obejmy z pręta.
• Szybkie zapięcie boczne,
eliminujące uciążliwości związane
z uciskiem pięty.
• Bardzo precyzyjna regulacja
,EVERLOCK
dzięki podwójnym otworom na
przednią i tylną obejmę.
• Do butów z wycięciami z tyłu:
z przodu zamocowanie elastyczne,
z tyłu obejma z pręta.
• Tylny pręt dokładnie przylega
do buta i dzięki temu świetnie
„trzyma”.
,EVERLOCK
• Do butów z wycięciami z tyłu.
• Z przodu zamocowanie
&LEXLOCK
elastyczne, z tyłu automat ze śrubą
mikrometryczną o dużym zakresie
regulacji.
&LEXLOCK
FLEXLOCK
,EVERLOCK
3PIRLOCK
• Do butów z wycięciami z przodu
3PIRLOCK
i z tyłu: mocowanie za pomocą
LEVERLOCK FIL
3IDELOCK
,EVERLOCK
3PIRLOCK
LEVERLOCK
SPIRLOCK
SIDELOCK
3IDELOCK
Składają się z minimalnej ilości części,
są lekkie, pewne i łatwe do zapięcia.
Regulacja raków, co pół numeru, nie wymaga narzędzi.
&LEXLOCK
• Do butów z wycięciami z przodu
i z tyłu. Mocowanie z przodu za
pomocą obejmy z pręta, z tyłu
automat ze śrubą mikrometryczną
o dużym zakresie regulacji.
• Bardzo precyzyjna regulacja
dzięki podwójnym otworom na
przednią i tylną obejmę.
• Do butów bez wycięć.
• Elastyczne zamocowanie
z przodu i z tyłu dostosowujące
się do kształtu buta, zapięcie
taśmowe - zabezpieczające przed
zgubieniem raków.
&LEXLOCK
Nazwa produktu
PRZEDNIE PRĘTY TELEMARK T03600
Przednie pręty do butów do telemarku
FAKIR V01
M10
Pokrowiec na raki
DARTWIN
Raki specjalne
DART
SARKEN
VASAK
IRVIS
SPIKY PLUS 79510 - 79520 - 79530
CRAB 6 64160
Podeszwa antypoślizgowa
Raki 6-ścio zębne
System mocowania
Kod
Ilość ostrzy
Antisnow
Ciężar
LEVERLOCK FIL
T23
14
opcja : T23900
2 x 525 g = 1050 g
LEVERLOCK FIL
T21 LLF
11
opcja (tył) : T21900
2 x 432 g = 864 g
SIDELOCK
T21
11
opcja (tył) : T21900
2 x 430 g = 860 g
LEVERLOCK FIL
T22 LLF
12
opcja (tył) : T21900
2 x 412 g = 824 g
SIDELOCK
T22
12
opcja (tył) : T21900
2 x 408 g = 816 g
SIDELOCK
T10 SL
12
tak (T05960)
2 x 475 g = 950 g
SPIRLOCK
T10 SPL
12
tak (T05960)
2 x 480 g = 960 g
LEVERLOCK
T10 LL
12
tak (T05960)
2 x 505 g = 1010 g
FLEXLOCK
T05 FL
12
tak (T05960)
2 x 470 g = 940 g
SPIRLOCK
T05 SPL
12
tak (T05960)
2 x 465 g = 930 g
SIDELOCK
T05 SL
12
tak (T05960)
2 x 460 g = 920 g
LEVERLOCK
T05 LL
12
tak (T05960)
2 x 490 g = 980 g
FLEXLOCK
T03 FL
10
tak (T03960)
2 x 410 g = 820 g
SPIRLOCK
T03S SPL
10
tak (T03960)
2 x 400 g = 800 g
SIDELOCK
T03 SL
10
tak (T03960)
2 x 405 g = 810 g
Punkty zaczepienia
128-129
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/anchors
Stanowiska w lodzie i w śniegu
Stanowiska jaskiniowe
10 cm
13 cm
17 cm
21 cm
10 cm
13 cm
17 cm
21 cm
55 cm
100 cm
150 cm
LASER SONIC P70
LASER P71
SNOWTUBE 68810
Śruba lodowa z plakietką - korbką
Śruba lodowa
„Kotwa” do śniegu
Akcesoria lodowe
CLOWN P20
COUDEE P04
VRILLEE P13
CHEVILLE AUTOFOREUSE P12
Plakietka jaskiniowa pozwalająca
na wpięcie liny bez użycia karabinka
Plakietka jaskiniowa ustawiająca karabinek
prostopadle do ściany, zwiększając odległość
liny od skały
Plakietka jaskiniowa ustawiająca karabinek
równolegle do ściany
Spit ze specjalnie hartowanej stali
Maillon rapide
TURBINE 65050
ICEFLUTE V10
HAND HOOK 64801
MULTIHOOK 04950
NITRO 3 67800
CARITOOL P42
DELTA P11
GO P15
SPEEDY P14
DEMI ROND P18
PRESTO P10
Korbka do dokręcania śrub
Uchwyt na śruby w postaci tub
Haczyk do tymczasowej
autoasekuracji w terenie
lodowym
Wielofunkcyjny haczyk
Ekspres - absorber energii
Uchwyt sprzętowy
Trójkątny, stalowy Maillon Rapide
Owalny, stalowy Maillon Rapide
Aluminiowy Maillon Rapide,
szybkie otwieranie
Półokrągły, aluminiowy
Maillon Rapide
Stalowy Maillon Rapide,
szybkie otwieranie
Stanowiska w skale
7 cm
11 cm
V CONIQUE 66007
Akcesoria
10 cm
12 cm
U 65312
6 cm
8 cm
10 cm
ROCHER MIXTE 65106
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
LIVANOS 65504
Hak gięty ze stali chromowanej Hak z półtwardej stali (rynna) Hak z półtwardej stali (łyżka) Hak gięty, ze stali chromowanej
(„v-ka’’) do poszerzających się
do granitu i wapienia, do
do granitu i wapienia, do
(łyżka) do granitu i twardych
szczelin o obłych krawędziach
szerokich szczelin
wąskich szczelin
skał, do wąskich szczelin
5 cm
7 cm
9 cm
Ø 10 mm
Ø 12 mm
UNIVERSEL 65406
CŒUR P34050 / P38150
BONGO P27
TAM TAM P16
ROCPEC P26
PERFO SPE P08
ROCPEC ADP P26
Hak z półtwardej stali
(diagonal) do granitu
i wapienia, szczelin
rozszerzających się
Plakietka
Młotek skalny
Młotek jaskiniowy
Spitownica na wiertła SDS
Wiertło 10 mm P26210
Wiertło 12 mm P26212
Spitownica do kotew z koronką do
wiercenia (spitów)
Adapter do spitownicy ROCPEC
Ø 10 mm
Ø 12 mm
CŒUR GOUJON P32 / P33
LONG LIFE P38
BAT’INOX P57
COLLINOX P55
AMPOULE BAT’INOX P41
AMPOULE COLLINOX P56
BOLTBAG C11
PROTEC C45
SWIVEL S P58 S
PAW S P63 S
Nierdzewny komplet
Kotwa rozporowa 12 mm
Kotwa wklejana o średnicy
14 mm
Kotwa wklejana o średnicy
10 mm
Klej w ampułce do kotew
BAT’INOX
Klej w ampułce do kotew
COLLINOX
Torebka na zestaw do spitowania
Osłona na linę
Krętlik do wyciągarek
Wielootworowa płytka stanowiskowa
Bloczki
130-131
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/pulleys
Bloczki z blokadą
Bloczki Prusiki
MINI TRAXION P07
PRO TRAXION P51
MINI P59
GEMINI P66
Lekki bloczek z blokadą, o zwartej konstrukcji
Bardzo wydajny bloczek z blokadą
Lekki bloczek Prusik o okładkach ruchomych
Podwójny bloczek Prusik
o okładkach ruchomych
Bloczki
RESCUE P50
FIXE P05
OSCILLANTE P02
ULTRALEGERE P00
Bloczek o okładkach ruchomych
Bloczek o okładkach nieruchomych
Awaryjny bloczek o ruchomych okładkach
Rolka awaryjna
Bloczki do transportu
TANDEM P21
TANDEM CABLE P21 CAB
TANDEM SPEED P21 SPE
Podwójny bloczek do tyrolek na linie
Podwójny bloczek do tyrolek na linie lub linie stalowej
Podwójny, wydajny bloczek do tyrolek
na linie lub linie stalowej
Nazwa produktu
Kod
Średnica liny
Rolka
Wydajność
Obciążenie robocze
Certyfikacja
Ciężar
MINI
TRAXION
P07
8 - 13 mm
19 mm
Łożysko samosmarujące
71%
bloczek: 2,5 kN x 2 = 5 kN
bloczek z blokadą: 2,5 kN
CE EN 567
CE EN 12278
165 g
PRO
TRAXION
P51
8 - 13 mm
38 mm
Łożysko samosmarujące
95%
bloczek: 3 kN x 2 = 6 kN
bloczek z blokadą: 2,5 kN
CE EN 567
CE EN 12278
265 g
MINI
P59
≤ 11 mm
25 mm
Wodoszczelne łożysko
kulkowe
91%
2 kN x 2 = 4 kN
CE EN 12278
80 g
GEMINI
P66
≤ 11 mm
25 mm
Wodoszczelne łożysko
kulkowe
91%
2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN
CE EN 12278
130 g
RESCUE
P50
≤ 13 mm
38 mm
Wodoszczelne łożysko
kulkowe
95%
4 kN x 2 = 8 kN
CE EN 12278
186 g
FIXE
P05
≤ 13 mm
21 mm
Łożysko samosmarujące
71%
2,5 kN x 2 = 5 kN
CE EN 12278
90 g
OSCILLANTE
P02
≤ 13 mm
25 mm
71%
2 kN x 2 = 4 kN
CE EN 12278
55 g
ULTRALEGERE
P00
≤ 13 mm
-
-
0,5 kN x 2 = 1 kN
-
10 g
TANDEM
P21
lina ≤ 13 mm
21 mm
Łożysko samosmarujące
71%
10 kN
CE EN 12278
195 g
TANDEM
CABLE
P21 CAB
lina ≤ 13 mm
lina stalowa ≤ 12 mm
21 mm
Łożysko samosmarujące
71%
10 kN
CE EN 12278
258 g
TANDEM
SPEED
P21 SPE
lina ≤ 13 mm
lina stalowa ≤ 12 mm
21 mm
Wodoszczelne łożysko
kulkowe
95%
10 kN
CE EN 12278
270 g
Przyrządy zaciskowe
132-133
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/ascenders
Przyrządy zaciskowe, pętle nożne
Nazwa produktu
Kod
Średnica liny
Certyfikacja
Ciężar
B17 R
B17 L
8 - 13 mm
CE EN 567
UIAA
196 g
CROLL
B16
8 - 13 mm
CE EN 567
UIAA
130 g
PANTIN
B02
8 - 13 mm
-
120 g
SHUNT
B03
8 - 13 mm
CE
UIAA
188 g
BASIC
B18
8 - 13 mm
CE EN 567
135 g
MICROCENDER
B54
9 - 13 mm
CE EN 567
160 g
TIBLOC
B01
8 - 11 mm
CE EN 567
40 g
ASCENSION
ASCENSION B17
Przyrząd zaciskowy z rączką
- wersja dla prawo i leworęcznych
CROLL B16
FOOTAPE C47
FOOTCORD C48
PANTIN B02
Piersiowy przyrząd zaciskowy
Regulowana pętla nożna z taśmy
Regulowana pętla nożna z repsznurka, do jaskiń
Kostkowy przyrząd zaciskowy
Przyrządy wielofunkcyjne
SHUNT B03
BASIC B18
MICROCENDER B54
TIBLOC B01
Przyrząd autoasekuracyjny
Przyrząd zaciskowy bez rączki
Mały przyrząd zaciskowy o zwartej obudowie
Awaryjny, ultralekki przyrząd zaciskowy
Akcesoria, worki
134-135
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/accessories, www.petzl.com/sport/packs
Akcesoria do wspinaczki hakowej
Akcesoria różne
FIFI V12
MAILLON RAPIDE N° 5 P49100
GOUTTE D’EAU P06
REGLETTE P06 S
SPATHA S92 S / S92 L
POWER CRUNCH P22
CODALIX S36
CHALK ROUND C50
CARNET S90 / S91
Haczyk pomocniczy do ławeczek
Karabinek Maillon Rapide przeznaczony do
podciągania haczyka FIFI
Duży haczyk pomocniczy
Mały haczyk pomocniczy
Nóż
Magnezja ziarnista
Woreczek na magnezję z zamkiem
błyskawicznym.
Duży woreczek na magnezję
Notes topograficzny
Worki - speleologia, kanioning
QUICKSTEP C09
WALLSTEP C01
LOOPING C25
GRADISTEP C08
QUICKFIX C09100
Regulowana, jednostopniowa pętla
- ławeczka
Siedmiostopniowa ławeczka
Czterostopniowa ławeczka
Pięciostopniowa ławeczka
Regulowana lonża do „hakówki”
ALCANADRE S64
ARTUBY S63
TRANSPORT C02
PORTAGE S32
Worek do kanioningu o pojemności 37 litrów
z szelkami z wyściółką
Worek do kanioningu o pojemności 22 litrów
Duży plecak transportowy do jaskiń
o pojemności 45 litrów
Worek jaskiniowy o pojemności 35 litrów
Nosze
Lonże i pętle
24 cm
60 cm
80 cm
120 cm
150 cm
24 cm
60 cm
120 cm
24 cm
60 cm
120 cm
180 cm
SPELEGYCA C44
ANNEAU C40
ST’ANNEAU C07
FIN’ANNEAU C06
CLASSIQUE C03
PERSONNEL C14
NEST S61
Podwójna lonża w kształcie Y
Pętla zszywana z poliamidu,
ciężar : 36 g/m
Pętla zszywana z Dyneemy,
ciężar : 15,2 g/m
Bardzo lekka pętla zszywana z Dyneemy,
ciężar : 13,3 g/m
Worek jaskiniowy o średniej pojemności,
z okrągłym dnem
Mały worek jaskiniowy
Nosze do ratownictwa jaskiniowego
Latarki czołowe
136-137
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/headlamps
TIKKINA
Seria TIKKA - ZIPKA
Oświetlenie awaryjne
new
new
new
e+LITE® E02 P
new
Latarka czołowa do sytuacji awaryjnych
Seria TIKKA XP
new
®
TIKKA
new
®
ZIPKA
new
TACTIKKA E46 P2 - E46 PC2
TIKKINA E41 PM
Latarka czołowa z 3 diodami, mechanizm
z wciąganym sznurkiem
Latarka czołowa z 3 diodami,
z czerwonym filtrem
Latarka czołowa z 2 diodami
MYO XP E83 p
MYOBELT XP E84 P
Latarka czołowa o mocnym świetle:
trzy poziomy oświetlenia, tryb Boost,
filtr rozpraszający,
wskaźnik rozładowania baterii
Latarka czołowa o mocnym świetle:
trzy poziomy oświetlenia, tryb Boost,
filtr rozpraszający,
wskaźnik rozładowania baterii, odłączany
pojemnik na baterie
ACCU MYOBELT XP + ładowarka sieciowa EUR E85
E43 PT - E43 PS - E43 PM
Latarka czołowa z 3 diodami
E44 PT - E44 PM
Seria MYO
new
®
TIKKA XP E86 PR
TACTIKKA® XP E89 PC - E89 PD
TACTIKKA XP® ADAPT E89 P
Latarka czołowa o mocnym świetle:
trzy poziomy oświetlenia,
tryb Boost, filtr rozpraszający,
wskaźnik rozładowania baterii
Latarka czołowa o mocnym świetle:
trzy poziomy oświetlenia,
tryb Boost, kolorowy filtr rozpraszający,
wskaźnik rozładowania baterii
Wersja TACTIKKA XP wyposażona w system ADAPT
umożliwiający odczepienie źródła światła
i przypięcie go do różnego typu podłoża
Seria TIKKA PLUS - ZIPKA PLUS
new
new
new
new
®
Akumulator do MYOBELT XP z ładowarką
sieciową (Europa)
MYOBELT SB 5 E33 P
Latarka czołowa z podwójnym źródłem światła:
5 LED / ksenon-halogen, trzy stabilizowane
poziomy oświetlenia, pojemnik na baterie
na kablu
new
®
new
TIKKA PLUS E47 PT - E47 PS - E47 PM
ZIPKA PLUS E48 PT - E48 PM
TACTIKKA PLUS E49 P - E49 PC
TACTIKKA PLUS ADAPT E49 PA
MYO 3 noir E27 PN
MYOLITE 3 E32 P
MYOLITE E31 P
Latarka czołowa. 4 diody,
trzy poziomy oświetlenia
Bardzo lekka latarka czołowa. 4 diody,
trzy poziomy oświetlenia, mechanizm
z wciąganym sznurkiem
Latarka czołowa. 4 diody,
trzy poziomy oświetlenia,
czerwony filtr
Wersja TACTIKKA PLUS wyposażona w system
ADAPT umożliwiający odczepienie źródła
światła i przypięcie go do różnego typu podłoża
Latarka czołowa z podwójnym źródłem światła:
3 LED / ksenon-halogen
Lekka latarka czołowa z podwójnym źródłem światła:
3 LED / ksenon-halogen
Latarka czołowa z pojedynczym źródłem światła:
ksenon-halogen
Latarki czołowe
138-139
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/headlamps
Seria SAXO
Akcesoria
SAXO® E35 NOI
SAXO® AQUA E39
Dwa w jednym: latarka czołowa i ręczna
Dwa w jednym: wodoszczelna latarka czołowa i ręczna
Seria DUO
Pojemnik na baterie
MYOBELT XP E84400
ADAPT TIKKA E86900
Umożliwia odczepienie źródła światła
i przypięcie go do różnego typu podłoża
(seria TIKKA - ZIPKA)
DUO® LED 14 E72 P
DUO® LED 14 ACCU E72 AC
DUOBELT LED 14 E73 P
Wodoszczelna latarka czołowa z podwójnym źródłem
światła: 14 LED / żarówka halogenowa, trzy stabilizowane
poziomy oświetlenia
Wodoszczelna latarka czołowa z podwójnym źródłem
światła: 14 LED / żarówka halogenowa, trzy stabilizowane
poziomy oświetlenia, akumulator, ładowarka
Wodoszczelna latarka czołowa z podwójnym źródłem
światła: 14 LED / żarówka halogenowa, trzy stabilizowane
poziomy oświetlenia, odłączany pojemnik na baterie
DUO® LED 5 E69 P
DUOBELT LED 5 E73 P
FIXO DUO® LED 14 E63 L14
Wodoszczelna latarka czołowa z podwójnym źródłem
światła: 5 LED / żarówka halogenowa
Wodoszczelna latarka czołowa z podwójnym źródłem
światła: 5 LED / żarówka halogenowa,
odłączany pojemnik na baterie
Latarka czołowa do mocowania na kasku, z podwójnym
źródłem światła: 14 LED / żarówka halogenowa, trzy
stabilizowane poziomy oświetlenia,
Oświetlenie jaskiniowe
new
new
SPELIOS E75
EXPLORER LED 14 E70 L14
ARIANE E50
Kask jaskiniowy z oświetleniem elektrycznym:
14 LED / żarówka halogenowa, trzy stabilizowane poziomy
oświetlenia
Kask jaskiniowy z oświetleniem elektrycznym i acetylenowym:
14 LED / żarówka halogenowa, trzy stabilizowane poziomy
oświetlenia
Wytwornica acetylenu
Zestaw szkiełek E44850
Pojemnik na baterie
Zestaw szkiełek: bezbarwne,
czerwone, zielone
(seria TIKKA - ZIPKA)
new
Zestaw filtrów rozpraszająch
TIKKA XP E86870
Filtry rozpraszające:
czerwony, zielony, niebieski
Uchwyt na filtr
TIKKA XP E86750
Uchwyt na dodatkowy filtr
rozpraszający np. w innym kolorze
lub zapasowy
new
KIT FILTER SAXO E35900
POCHE TIKKA E43990
POCHE ZIPKA E44990
POCHE E12
Zestaw filtrów: biały i czerwony
Pokrowiec na minilatarki czołowe
Pokrowiec na minilatarki czołowe
z mechanizmem z wciąganym sznurkiem
Pokrowiec na latarkę czołową
TOPSTRAP E32999
CROCHLAMP L E04405
CROCHLAMP S E04350
ACETO E18
Górny pasek do zamontowania na latarkach
czołowych MYOLITE
Zestaw 4 uchwytów do mocowania
latarki czołowej na kasku o grubym brzegu
Zestaw 4 uchwytów do mocowania
latarki czołowej na kasku o cienkim brzegu
Oświetlenie acetylenowe, zapalarka piezo
ACCU DUO
+ ładowarka EUR / US E65 2
Akumulator o dużej pojemności do
latarek DUO LED 5 i 14
+ szybka ładowarka
ACCU DUO E65100 2
Akumulator o dużej pojemności do
latarek DUO LED 5 i 14
Ładowarka DUO
sieciowa EUR / US E65200 2
Ładowarka DUO
samochodowa 12 V E65300 2
Szybka ładowarka do ACCU DUO
Ładowarka samochodowa
do ACCU DUO
MODU’LED 14 DUO® E60970
Zestaw zawierający specjalny reflektor
i moduł 14 diod z 3 poziomami
oświetlenia stabilizowanego
Latarki czołowe
140-141
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/headlamps
Nazwa produktu
Kod
Ciężar
Szczelność
Baterie
Żarówki
Oświetlenie
stabilizowane
Poziom oświetlenia
z bateriami (na głowie)
Zasięg
Ilość światła
(w lumenach)
Kategoria
mocy latarki
X
16 lm
STANDARD
Czas świecenia
Typ wiązki
t=0
t=0h30
t=10 h
t=30 h
całkowity
awaryjny
maksymalny
19 m
12 m
5m
3m
35 h
/
szeroka
skupiona
E02 P
27 g
waterproof
CR2032 x 2
Led x 3
Led czerwona x 1
ekonomiczny
11 m
10 m
5m
3m
45 h
/
E41 PM
78 g
water resistant
LR03 x 3
Led x 2
-
23 m
20 m
15 m
8m
140 h
/
X
18 lm
STANDARD
TIKKA
E43 PT - E43 PS - E43 PM
78 g
ZIPKA
E44 PT - E44 PM
65 g
water resistant
LR03 x 3
Led x 3
-
27 m
22 m
14 m
6m
120 h
/
X
26 lm
STANDARD
TACTIKKA
E46 P2 - E46 PC2
78 g
TIKKA PLUS
E47 PT - E47 PS - E47 PM
78 g
maksymalny
32 m
25 m
15 m
5m
100 h
/
ZIPKA PLUS
E48 PT - E48 PM
65 g
optymalny
23 m
20 m
13 m
6m
120 h
/
X
78 g
35 lm
(maksymalny)
POWER
E49 P - E49 PC
TACTIKKA PLUS ADAPT
E49 PA
92 g
ekonomiczny
15 m
14 m
11 m
9m
150 h
/
TIKKA XP
E86 PR
95 g
maksymalny
35 m
30 m
20 m
7m
60 h
/
E89 PC - E89 PD
95 g
optymalny
27 m
25 m
19 m
9m
80 h
/
ekonomiczny
18 m
17 m
15 m
13 m
120 h
/
X
40 lm
(Boost)
POWER
E89 P
120 g
boost
50 m
/
/
/
/
E35 NOI
215 g
water resistant
LR06 x 4
Standard
-
50 m
40 m
/
/
9h
/
Halogen (opcja)
-
100 m
70 m
/
/
4h
/
X
15 lm
STANDARD
E39
235 g
waterproof
- 70 m
LR06 x 4
krypton
-
70 m
60 m
/
/
9h
/
X
20 lm
STANDARD
E31 P
175 g
water resistant
LR06 x 3
ksenon halogen
-
76 m
50 m
/
/
3 h 30
/
standard (opcja)
-
31 m
25 m
/
/
8 h 30
/
X
X
20 lm
ksenon halogen
STANDARD
ksenon halogen
-
76 m
50 m
/
/
3 h 30
/
standard (opcja)
-
31 m
25 m
/
/
8 h 30
/
X
X
STANDARD
Led x 3
-
25 m
22 m
19 m
10 m
130 h
/
20 lm
ksenon halogen
X
40 lm
ksenon halogen
POWER
e+LITE
TIKKINA
TACTIKKA PLUS
TACTIKKA XP
TACTIKKA XP ADAPT
SAXO
SAXO AQUA
MYOLITE
MYOLITE 3
MYO 3
water resistant
E32 P
E27 PN
185 g
240 g
water resistant
water resistant
water resistant
LR03 x 3
LR03 x 3
LR06 x 3
LR06 x 4
Led x 4
Mocna dioda
ksenon halogen
-
90 m
60 m
/
/
4h
/
standard (opcja)
-
35 m
30 m
15 m
0m
10 h 30
/
Led x 3
-
25 m
22 m
19 m
10 m
130 h
/
X
X
X
X
Latarki czołowe
142-143
www.petzl.com
www.petzl.com/sport/headlamps
Nazwa produktu
Kod
Ciężar
z bateriami
MYOBELT SB 5
E33 P
255 g
Szczelność
Baterie
Żarówki
MYOBELT XP
Accu MYOBELT XP
(MYOBELT XP)
E83 P
E84 P
E85
175 g
220 g
335 g
300 g
DUO LED 5
105 g
water resistant
DUOBELT LED 5
75 g
75 g
300 g
E73 P
550 g
380 g
140 g
water resistant
water resistant
waterproof
-5m
waterproof
-5m
waterproof
-5m
NiMH
LR6 x 4
NiMH (opcja)
LR14 X 4
E72 P
300 g
300 g
waterproof
-5m
LR6 x 4
t=0
t=0h30
t=10 h
t=30 h
całkowity
awaryjny
60 m
/
/
4h
/
standard (opcja)
-
35 m
30 m
15 m
0m
10 h 30
/
7m
/
70 h
64 h
maksymalny
X
Mocna dioda
Mocna dioda
X
28 m --> 6 h
optymalny
17 m --> 30 h
80 h
50 h
ekonomiczny
14 m --> 75 h
90 h
15 h
maksymalny
45 m
35 m
25 m
11 m
70 h
/
optymalny
35 m
30 m
25 m
13 m
90 h
/
ekonomiczny
20 m
17 m
15 m
14 m
170 h
/
boost
65 m
/
/
/
380 g
380 g
waterproof
-5m
NiMH
550 g
140 g
waterproof
-5m
LR14 x 4
60 h
33 h
19 m --> 55 h
110 h
55 h
boost
65 m
/
/
/
/
/
-
100 m
70 m
/
/
4h
/
10 m
Led x 5
-
28 m
24 m
20 m
halogen
-
100 m
75 m
/
Led x 5
-
halogen
-
100 m
80 m
35 m
Led x 5
-
28 m
24 m
22 m
19 m
-
100 m
70 m
/
/
24 m --> 12 h
optymalny
Led x 14
X
maksymalny
26 m --> 10 h
34 m --> 3 h 30
-
Led x 14
X
maksymalny
optymalny
Led x 14
X
maksymalny
ekonomiczny
9m
/
15 m --> 63 h
100 m
75 m
optymalny
halogen
E76 P
31 m --> 27 h
optymalny
ekonomiczny
/
/
26 m --> 17 h
34 m --> 5 h
ekonomiczny
DUOBELT LED 14
/
32 h
41 m --> 12 h
halogen
halogen
E72 AC
/
44 h
maksymalny
ekonomiczny
DUO LED 14 ACCU
Typ wiązki
90 m
halogen
DUO LED 14
Czas świecenia
-
LR6 x 4
LR6 x 3
Zasięg
ksenon halogen
175 g
E69 P
380 g
Poziom oświetlenia
na głowie
Led x 5
MYO XP
Oświetlenie
stabilizowane
9m
/
15 m --> 70 h
100 m
80 m
35 m
/
26 m --> 35 h
34 m --> 9 h 30
9m
15 m --> 210 h
/
65 h
/
5 h 30
/
30 h
18 h
11 h 30
/
350 h
/
4h
/
148 h
138 h
183 h 30
180 h
110 h
47 h
5 h 30
/
40 h
23 h
33 h
28 h
96 h
26 h
11 h 30
/
305 h
270 h
294 h 30
285 h
430 h
220 h
szeroka
skupiona
X
X
X
Ilość światła
Kategoria
mocy latarki
40 lm
ksenon halogen
POWER
X
X
50 lm
(Boost)
HIGH POWER
X
X
50 lm
(Boost)
HIGH POWER
40 lm
(5 Led)
POWER
40 lm
(5 Led)
POWER
67 lm
(14 Led)
HIGH POWER
67 lm
(14 Led)
HIGH POWER
67 lm
(14 Led)
HIGH POWER
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
www.petzl.com
Koszulki, przewodniki…
Koszulki…
new
new
T-SHIRT ML Z42 07
T-SHIRT MC Z41 07
CEINTURE Z10
PORTE-CLES C4505
Koszulka z długimi rękawami
Koszulka z krótkimi rękawami
Pasek z taśmy z klamrą DoubleBack
Breloczek na klucze ze zszywanej taśmy
• Obejrzyjcie i ściągnijcie wszystkie filmy na www.petzl.com/video
© Sébastien Devrient
new
Aktualności Petzl:
nowe produkty, wydarzenia...
Produkty:
- prezentacja grup i pojedynczych produktów, szczegółowy opis działania i parametry
techniczne
- możliwość ściągnięcia zgubionej instrukcji obsługi...
Części zamienne:
Pdf, na którym znajdują sie wszystkie części zamienne.
Porady techniczne:
- porady techniczne dotyczące różnych rodzajów sportów górskich: techniki przemieszczania
się i asekuracji, informacje o prawidłowym wyposażeniu sprzętowym
- możliwość sprawdzenia swojej wiedzy o technikach asekuracji, zjazdu, zakładania stanowisk...
• Ściągnijcie różne katalogi Petzl na www.petzl.com/catalog
• Znajdźcie najbliższy sklep, skontaktujcie się z dystrybutorem przez www.petzl.com/contact
Przewodniki Mont-Blanc, Oisans
new
MONT BLANC 4 808 m,
5 voies pour le sommet
Neige, glace et mixte
Le topo du massif du Mont-Blanc
Cascades autour du Mont-Blanc
Oisans aux 6 vallées
Z02 / Z02 ENG
Z01 FR / Z01 ENG - Z0102 FR / Z0102 ENG
90705 / 90706
Z03 1 / Z03 2
5 klasycznych dróg na najwyższy szczyt alpejski,
opisanych w najdrobniejszych szczegółach.
Całość uzupełniona poradami technicznymi.
Dostępny wyłącznie w języku angielskim lub
francuskim
Przewodnik po Mont-Blanc autorstwa François
François Damilano i Godefroy Perroux
Opis lodospadów w Oisans. Dwa tomy, autorzy:
Damilano. W dwóch tomach zostały opisane opisują lodospady w dolinach wokół masywu
François Damilano i Godefroy Perroux.
wszystkie drogi śnieżne, lodowe i mikstowe.
Mont-Blanc. Wyłącznie w języku francuskim
Wyłącznie w języku francuskim
Dostępny wyłącznie w języku angielskim lub
francuskim
Książka
CD ROM
ONE MOVE TOO MANY... Z18
CD ROM EPI Z29 C
Opis kontuzji oraz syndromów związanych ze
zbyt intensywnym uprawianiem wspinaczki.
Dostępny wyłącznie w języku angielskim.
Sprawdźcie sami wasz Sprzęt Ochrony
Indywidualnej (SOI)
Na CD-romie znajdują się wszystkie niezbędne informacje do sprawdzenia waszego Sprzętu
Ochrony Indywidualnej (SOI):
- filmy demonstrujące procedury kontroli waszego SOI
- duża ilość zdjęć miejsc kluczowych dla kontroli
- omówienie poszczególnych norm dotyczących SOI
- wskazówki dotyczące konserwacji sprzętu.
Procedury sprawdzania zaprezentowane na filmach są zamieszczone również w postaci tekstowej,
którą można wydrukować.
Możecie zainstalować Easy Inspect, program do sprawdzania sprzętu, umożliwiający planowanie
kontroli i archiwizację wyników.
Całą zawartość CD-romu oraz uaktualnienia można także znaleźć na www.petzl.com/PPE
Dostępne języki: FR, EN, DE, IT, ES, PT
Ostrzeżenie
Wspinaczka, speleologia, canyoning i inne działania w ekspozycji są z samej swej natury
niebezpieczne. Prosimy, poświęćcie trochę czasu, aby dokładnie przeczytać i zrozumieć ten
katalog, a także wszystkie instrukcje dołączone do nabywanego przez Was sprzętu.
Informacje zawarte w katalogu nie zastąpią jednak specjalistycznego szkolenia. Aby zapewnić
bezpieczeństwo sobie i partnerom należy praktycznie zapoznać się z funkcjonowaniem sprzętu
i zawsze używać go zgodnie z przeznaczeniem, postępować rozważnie i odpowiedzialnie.
To w końcu Wy sami odpowiadacie za własne bezpieczeństwo.
PETZL zastrzega sobie prawo modyfikacji, bez uprzedzenia, specyfikacji produktów
przedstawionych w katalogu. Nie ponosi także odpowiedzialności cywilnej za sprzęt
przerabiany lub montowany poza jego fabrykami.
W przypadku wątpliwości lub trudności ze zrozumieniem informacji zawartych w katalogu,
należy skontaktować się z PETZL (www.petzl.com/contact)
SERWIS:
Części zamienne mogą być zamawiane bezpośrednio w fabryce: PETZL CEDEX 105 A ZI
38920 CROLLES, FRANCJA lub za pośrednictwem dystrybutora. Aby uniknąć nieporozumień
należy przesłać do producenta zużytą część albo rysunek potrzebnego elementu.
Strony 1 do 144 zostały wydrukowane na papierze V.GREEN.
100 % recyklingu, pochodzący z posegregowanych odpadów.
Wybielany bez chloru, jego produkcja w sposób szczególny jest zgodna
wymaganiami związanymi z ochroną środowiska, zmniejszeniem ilości
zanieczyszczeń wody i powietrza.
Nagroda "Produkt Ekologiczny 2004" Komisji Europejskiej.
Okładka wydrukowana na papierze NEPAL, pochodzącym z lasów zarządzanych
zgodnie z PEFC (Ogólnoeuropejski System Certyfikacji Leśnej).
© PETZL 2007
GWARANCJA:
3-letnia gwarancja PETZL dotyczy wyłącznie wad materiałowych lub produkcyjnych.
Gwarancji nie podlegają: normalne zużycie produktu, zastosowanie niezgodne
z przeznaczeniem, przeróbki i modyfi kacje, uszkodzenia mechaniczne (szczegóły
w instrukcjach). Warunkiem korzystania z gwarancji jest zwrot wadliwego produktu do
producenta.
WPROWADZANIE ULEPSZEŃ:
Użytkownicy sprzętu wspinaczkowego i jaskiniowego mogą czynnie uczestniczyć w jego
udoskonalaniu. Firma PETZL będzie wdzięczna za wszelkie uwagi i sugestie.
(www.petzl.com/contact)
Conception
Petzl
Laurent Gasmi
Jocelyn Chavy _ www.jocelynchavy.com
Graphic design
Pierre Bena design _www.pierrebenadesign.com
Technical drawings
Petzl
Yves Marchand _ [email protected]
Products photos _ Non contractual photos
Petzl / Kalice _ www.kalice.fr
Printed by FOT - France
Z12 POLISH
www.petzl.com
Dane naszych przedstawicieli na całym świecie:
www.petzl.com/dealers
2007
Chris Sharma / Kalymnos / Petzl Roc Trip 2006 / © Sam Bié

Podobne dokumenty