WTÓRNY METABOLIZM ROŚLINNY I JEGO WYKORZYSTANIE

Transkrypt

WTÓRNY METABOLIZM ROŚLINNY I JEGO WYKORZYSTANIE
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
Zapraszam na seminarium Wydziałowe, w ramach którego
prof. dr hab. Wiesław Oleszek
z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
PIB w Puławach
wygłosi wykład:
WTÓRNY METABOLIZM ROŚLINNY
I JEGO WYKORZYSTANIE
który odbędzie się w dniu 7 listopada 2011 roku (poniedziałek)
o godz. 13.00 w sali Kolegium Rungego Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu
Dziekan WHiBZ

Podobne dokumenty