Rajd Parasolowy - Gryfiński Dom Kultury

Transkrypt

Rajd Parasolowy - Gryfiński Dom Kultury
41 RAJD PARASOLOWY
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR: Gryfiński Dom Kultury
2. DATA: sobota 22 października 2016 r., odjazd autokaru o godz. 10.00 z
parking przy gimnazjum na Górnym Tarasie
3. MIEJSCE: ogród dendrologiczny w Glinnej
4. W PROGRAMIE RAJDU:
• wycieczka piesza po Puszczy Bukowej;
• zwiedzanie ogrodu dendrologicznego w Glinnej (bezpłatne);
• konkurs na najciekawszy parasol – konkurs indywidualny w kategorii szkół
podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;
• ognisko – prosimy o zabranie własnego prowiantu i zaopatrzenie się w kijki
na kiełbaski.
5. WPISOWE: 5 ZŁ (opiekunowie grup bezpłatnie) – wpisowe może być
wpłacone w dniu rajdu po wcześniejszym zgłoszeniu.
6. KONTAKT I ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia przyjmowane są u Kamilli Gadomskiej, instruktora turystyki
GDK, tel. 695455771, e-mail: [email protected]
Ilość miejsc ograniczona.
7. ŚWIADCZENIA:
• nagrody i dyplomy dla zwycięzców w konkursie parasolowym;
• znaczek okolicznościowy;
• ognisko (własny prowiant);
• punkty do Odznaki Turystyki Pieszej (OTP).
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
•
Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.
•
Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
•
Organizatorzy nie odpowiadają za szkody poniesione i spowodowane przez uczestników,
za które odpowiadają opiekunowie lub pełnoletni uczestnicy.
•
W trakcie trwania imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia
tytoniu oraz zażywania środków psychoaktywnych.
•
Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu rajdu, Karty Turysty, przepisów
ruchu drogowego, ppoż, o ochronie przyrody.
•
Osoby niepełnoletnie i niepełnosprawne mogą brać udział w rajdzie wyłącznie pod
opieką dorosłych lub opiekunów.
•
Uczestnicy będą pozbawieni świadczeń w przypadku niestawienia się na rajd lub
nieprzestrzegania obowiązków wymienionych w regulaminie.
•
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
•
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie, o czym będą informować.
ZAPRASZAMY!

Podobne dokumenty