Wodorotlenek wapnia(wapno gaszone, wapno lasowane) – związek

Komentarze

Transkrypt

Wodorotlenek wapnia(wapno gaszone, wapno lasowane) – związek
Wodorotlenek wapnia (wapno gaszone, wapno lasowane) – związek
chemiczny o wzorze Ca(OH)2, słabo rozpuszczalny w wodzie (około
1,3 g/dm3 w 293 K).
Jego stężony roztwór jest mocną zasadą o silnym działaniu żrącym
(pH ok. 12) nazywany wodą wapienną, wykorzystuje się ją w
laboratorium do wykrywania dwutlenku węgla. Reakcja przebiega
według równania:
Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O
Sposoby otrzymywania
Wodorotlenek wapnia otrzymuje się na skalę przemysłową w reakcji
gaszenia wapna palonego, czyli reakcji tlenku wapnia z wodą:
CaO + H2O → Ca(OH)2
Zastosowania
w stomatologii jako podkład pod wypełnienie ubytku przy pokryciu
miazgi pośrednim i bezpośrednim oraz opatrunek w kanale między
wizytami szczególnie przy długich przerwach i zapaleniu tkanek
okołowierzchołkowych
Pokrycie bezpośrednie miazgi
Bezpośrednie pokrycie miazgi ma na celu zachowanie żywotności
miazgi poprzez bezpośrednie zastosowanie materiału, zazwyczaj
wodorotlenku wapnia w kontakcie z miazgą komorową. Dla
próchnicowo obnażonych trzonowców mlecznych preferowaną
techniką jest pulpotomia przyżyciowa, gdyż sukces przykrycia
bezpośredniego w tych zębach jest niski.

Podobne dokumenty