Sesja satelitarna - BIO 2016 - Polskie Towarzystwo Biochemiczne

Transkrypt

Sesja satelitarna - BIO 2016 - Polskie Towarzystwo Biochemiczne
Sesja satelitarna
„Współczesne trendy w glikobiologii 2016”
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Wrocław, 13 września 2016 roku, Sala wykładowa Instytutu Immunologii i Terapii
Doświadczalnej PAN we Wrocławiu
Program
8:30 – 9:30
Otwarcie sesji
Wykłady okolicznościowe poświęcone działalności naukowej prof. Elwiry
Lisowskiej i prof. Jerzego Kościelaka
Wykład inauguracyjny “Adventures in Red Blood Cells biology: inspired
by Elwira Lisowska and Jerzy Kościelak – dr Steven L. Spitalnik
(Columbia University, USA)
9:30 – 9:50 Rola glikozylacji białek w integralności ściany komórkowej i morfogenezie
Candida albicans. Prof. dr hab. Grażyna Palamarczyk (Instytut Biochemii i Biofizyki,
Warszawa)
9:50 – 10:10
Czy transportery nukleotydo-cukrów aparatu Golgiego to niezależne
„pompy” dostarczające substraty dla glikozylotransferaz? Prof. dr hab. Olczak
(Uniwersyet Wrocławski)
10:10 – 10:30
Proteoglikany śródbłonka. Prof. dr hab. Krzysztof Zwierz (Państwowa
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
10:30 – 10:50
Jagielloński)
10:50 – 11:20
Markery cukrowe czerniaka. Dr hab. Dorota Hoja-Łukowicz (Uniwersytet
Przerwa kawowa
11:20 – 11:40
Struktura chemiczna i rola biologiczna lipopolisacharydów bakterii
z rodzajów Proteus i Providencia. Prof. dr hab. Antoni Różalski (Uniwersytet Łódzki)
11:40 – 12:00
Molekularne podstawy i efekty biologiczne oddziaływań endotoksyn
z fikoliną-3 układu dopełniacza. Dr hab. Jolanta Łukasiewicz (Instytut Immunologii i
Terapii Doświadczalnej, Wrocław)
12:00 – 12:20
Neoglikokonjugaty – nowe potencjalne składniki szczepionki
przeciwkrztuścowej. Dr hab. Tomasz Niedziela (Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej, Wrocław)
12:20 – 13:00
Przerwa na obiad
13:00 – 14:00
Wybrane prezentacje ustne
14:00 – 15:00
Sesja plakatowa

Podobne dokumenty