11. Przepisy końcowe

Transkrypt

11. Przepisy końcowe
11. Przepisy końcowe
§ 48
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy prawa.
1

Podobne dokumenty