Capalo - BASF Polska

Transkrypt

Capalo - BASF Polska
Capalo
®
Informacje o produkcie
Rodzaj preparatu
fungicyd zbożowy
Substancje aktywne
fenpropimorf 200 g/litr,
epoksykonazol 62,5 g/litr,
metrafenon 75 g/litr
Sposób działania
systemiczny – zapobiegawczo i interwencyjnie
Forma użytkowa
koncentrat w postaci zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą
Zwalczane choroby
łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza jęczmienia, septorioza liści, septorioza plew, rynchosporioza, plamistość siatkowa
Capalo
®
Najmocniejsze ogniwo ochrony...
Roślina polecana do ochrony pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary
Zalecana dawka
1,4–2,0 l/ha
Zalecana ilość wody
200–400 l/ha
Najważniejsze zalety:
Najlepszy wybór na pierwszy zabieg we wszystkich zbożach
Sprawdzone, kluczowe ogniwo w zwalczaniu najważniejszych chorób
– łącznie z mączniakiem
Wypróbowane w najtrudniejszych warunkach interwencyjne i zapobiegawcze
działanie połączonych nierozerwalnie substancji aktywnych
Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu
na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych
produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki
glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np.
szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów
lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje
dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
...łącznie ze zwalczaniem
chorób podstawy źdźbła i mączniaka!
150 lat
Capalo I Najmocniejsze ogniwo ochrony
®
Capalo 337,5 SE
®
Mączniak prawdziwy
Pierwszy zabieg wykonany
Capalo - wysokie plony
bardzo dobrej jakości!
®
Plonowanie pszenicy ozimej (dt/ha)
po zastosowaniu różnych fungicydów.
80
fungicydem Capalo to
Końcowym efektem starań dokładanych podczas całej wegetacji jest
doskonały wybór na dobry
plon – jego wielkość i jakość. Można ponieść wiele nakładów związanych
70
z uprawą zboża – począwszy od uprawy gleby, a na końcowym
65
niezawodnych substancji
nawożeniu skończywszy – a efekt nie zawsze bywa zadowalający.
60
aktywnych (metrafenon,
Czasami jest to spowodowane zupełnym brakiem zastosowania ochrony
55
fenpropimorf, epoksykonazol) we
fungicydowej lub jej niewłaściwym doborem. Jak ważny stanowi to
50
wczesnych fazach rozwojowych
element całej technologii uprawy, pokazuje wykres obok, wskazujący,
początek. Zastosowanie trzech
zapewnia długotrwałą i bardzo
skuteczną ochronę przed
Łamliwość
podstawy źdźbła
Fuzaryjna zgorzel
podstawy źdźbła
75
Capalo
1,4 l/ha
kontrola
produkt 1 produkt 2
produkt 3
Zabieg jednokrotny w dawkach rejestracyjnych.
Doświadczenia ścisłe, n=4, BASF Polska 2007
jak Capalo jest pomocne w uzyskaniu optymalnego efektu końcowego.
Capalo - sprawdzone na milionach hektarów przez rolników w Polsce i całej Europie!
szerokim spektrum chorób,
®
w tym chorób podstawy źdźbła.
W ostatnich latach fungicyd Capalo został zastosowany na powierzchni milionów hekatrów w Polsce i całej Europie.
W praktyce rolniczej została wielokrotnie potwierdzona długotrwała ochrona i wysoka skuteczność przeciwko pełnemu
Niezwykle ważnym
Septorioza plew
atutem tego produktu jest
Capalo
®
– najlepszy produkt do
pierwszego zabiegu
– rośliny zdrowe
już od samego
początku!
spektrum chorób zbóż. Fungicyd Capalo jest najczęściej stosowany w pierwszym zabiegu,
aby stworzyć fundament pod przyszłe wysokie plony!
zarówno interwencyjne, jak
i zapobiegawcze działanie
wzajemnie uzupełniających
się substancji aktywnych.
®
Rdza brunatna
Capalo skutecznie zwalcza
mączniaka prawdziwego i chorób
podstawy źdźbła jest najlepszym
specjalistą!
Plamistość siatkowa
jęczmienia
wo
ść
Adexar Plus
1,5 l/ha
1,5 l/ha
lub
Capalo 337,5 SE
Adexar Plus
Osiris 65 EC
1,0-1,5 l/ha
1,25 l/ha
1,5 l/ha
lub
stanowiska i przebiegu pogody
plamistość liści oraz rdzę
No
Capalo 337,5 SE
Jedno jest pewne! Niezależnie od
septoriozę liści, brunatną
brunatną, a w zwalczaniu
Capalo - zalecenia
stosowania
Capalo 337,5 SE
Osiris 65 EC
1,5 l/ha
2,0 l/ha
zastosowanie fungicydu Capalo 337,5 SE
we wczesnych fazach rozwojowych
to gwarancja wybitnej skuteczności
w zwalczaniu chorób oraz pierwszy
krok w kierunku najwyższych plonów!
21
25
Początek
Pełnia
krzewienia krzewienia
29
30
31
32
37
39
49
51
59
61-69
71-92
Koniec
krzewienia
Początek
strzelania
w źdźbło
Stadium
1. kolanka
Stadium
2. kolanka
Ukazanie się
ostatniego
liścia
Stadium
języczka
liścia
Otwarcie
pochwy
liściowej
Początek
kłoszenia
Koniec
kłoszenia
Pełnia
kwitnienia
Dojrzałość
pełna