Nowotomyskie gimnazjum - Innowacyjna Szkoła w Londynie.

Transkrypt

Nowotomyskie gimnazjum - Innowacyjna Szkoła w Londynie.
Nowotomyskie gimnazjum - Innowacyjna Szkoła w Londynie.
W dniach 12-16 stycznia, na zaproszenie Microsoft Corporation - twórców Programu Wspierania Edukacji
Informatycznej "Partnerstwo dla Przyszłości" oraz organizatorów Ogólnopolskiego Konkursu "Innowacyjna Szkoła",
dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu Andrzej Wałęsa oraz wicedyrektor szkoły Dariusz
Stachecki reprezentowali Polskę w warsztatach Microsoft Innovative Schools European Workshops oraz uczestniczyli
w 25 targach British Education Technology & Training (BETT) Pobyt w Londynie stanowił częśd I nagrody jaką
uzyskało Gimnazjum w 2008 roku zdobywając tytuł "Innowacyjnej Szkoły 2008 r.
W warsztatach uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli szkół i instytucji oświatowych z całego świata, w tym 5cioosobowa reprezentacja z Polski. Ich ideą było zapoznanie się z pracą szkół na świecie, wymiana doświadczeo
związanych ze sposobami wykorzystywania ICT w szeroko rozumianej edukacji – zarówno w procesie dydaktycznym
jak i zarządzaniu i administrowaniu szkołą.
Poznając rozmaite osiągnięcia szkół, mogliśmy określid na jakim etapie zastosowao technologii znajduje się nasza
szkoła. Bardzo interesujące były doświadczenia szkół dotyczące pracy grupowej wspomaganej technologią, która w
sposób efektywny podnosi jakośd pracy, daje uczniom zadowolenie i pozwala osiągnąd sukces. Konkluzją warsztatów
była teza, że XXI wiek to wiek e-technologii, edukacji, która staje się transparentna poprzez szeroki dostęp do
multimedialnych treści, przenikania się kultur oraz pracy zespołowej zorientowanej na wirtualne społeczności. – mówi
Dariusz Stachecki
Drugiego dnia pobytu w Londynie, delegacja polskich nauczycieli odwiedziła w ogromnej hali "Olimpii" targi "BETT".
Tegoroczna edycja była już 25. w historii. W jej trakcie prezentowane są najnowsze zastosowania zaawansowanych
technologii w edukacji. Swoje propozycje i rozwiązania zaprezentowało ponad 650 wystawców z całego świata.
Mieliśmy okazję obejrzed ciekawe rozwiązania sprzętowe, zapoznad z wieloma ciekawymi pomysłami na
wykorzystanie technologii w pracy z młodzieżą. Szczególnie zainteresował nas olbrzymi wybór oprogramowania
edukacyjnego przeznaczonego do pracy w grupach, z tablicami interaktywnymi, tabletami, netbookami. Bardzo
ciekawe były rozwiązania meblowe pozwalające praktycznie w dowolny sposób ustawiad szkolne stanowiska pracy
zarówno dla grup jak i pojedynczego ucznia, wszystkie mobilne, z systemami pozwalającymi łatwo podłączyd mobilne
urządzenia interaktywne i korzystad z nich w trakcie zajęd grupowych i pracy własnej. – mówi Andrzej Wałęsa.
Targi odwiedziło dziesiątki tysięcy gości reprezentujących wszystkie poziomy szkół – od podstawowych po
uniwersytety. Przedstawiciele brytyjskiej administracji lokalnej doradzający szkołom przy wydatkach na
infrastrukturę informatyczną, nauczyciele z Wielkiej Brytanii i bardzo wielu z innych krajów świata, a także
ministrowie edukacji krajów europejskich. Polskiej delegacji przewodniczył Krzysztof Stanowski, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Edukacji Narodowej, z którym także dyrektorzy nowotomyskiego gimnazjum mieli okazję spotkad się
i wymienid poglądy.
Obaj panowie twierdzą, że: zarówno warsztaty jak i targi potwierdziły, że w naszej szkole jesteśmy na bieżąco z
najnowocześniejszymi informatycznymi technologiami edukacyjnymi stosowanymi w tej chwili na świecie. Jest to
bardzo, ale to bardzo dla nas satysfakcjonujące.
Podczas wizyty panu Wałęsie i panu Stacheckiemu towarzyszyli dr Jan Polak i Krzysztof Święcicki /"Partnerstwo dla
Przyszłości"/ oraz Grzegorz Zajączkowski /Fundacja Edukacja dla Demokracji/.
Relacja z warsztatów i targów zamieszczona została także na portalu "Partnerstwa dla Przyszłości" pod adresem
http://www.partnerstwodlaprzyszlosci.edu.pl/pdp/Lists/Wydarzenia/DispForm1.aspx?List=597c860a%2D6677%2D4
47e%2D92fa%2D65ce18c6b0f5&ID=48