HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Transkrypt

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
FORMULARZ 3
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Nazwa formy edukacyjnej: „Ubezpieczenia i umowy w działalności gospodarczej
prowadzonej na obszarach wiejskich i w rolnictwie” –
szkolenie e-learning.
Termin realizacji: 8 luty – 31 sierpnia 2016 roku
Miejsce realizacji: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
Lp. Tematyka modułów i inne formy aktywności
1
Umowy cywilnoprawne- wiadomości podstawowe
3
2
Wybrane rodzaje umów cywilnoprawnych
4
3
Ubezpieczenia – wiadomości podstawowe
3
4
Wybrane rodzaje ubezpieczeń. Ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej. Źródła prawa ubezpieczeniowego.
4
5
Ubezpieczenia w przedsiębiorstwach
3
6
Rodzaje ryzyk występujących w rolnictwie
2
7
Ubezpieczenia rolnicze
4
Testy zaliczeniowe
1
Razem
1
Liczba
godzin1
Czas niezbędny na zapoznanie się z udostępnionym wykładem i zrozumienie oraz przyswojenie jego treści.
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie
24

Podobne dokumenty