regulamin- sąsiad

Transkrypt

regulamin- sąsiad
Regulamin konkursu dla gimnazjalistów:
Nie taki sąsiad straszny, jak go malują.
1. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą
Rosji, przełamanie stereotypów dotyczących Rosji i jej mieszkańców.
2. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy uczniowie gimnazjów
niezależnie od znajomości języka rosyjskiego.
3. Konkurs przebiega dwuetapowo: w I etapie uczestnicy przygotowują w
języku polskim indywidualną pracę plastyczną lub multimedialną,
tematyką nawiązującą do kultury rosyjskiej, łamiącą stereotypy
kulturowe. Etap II to konkurs wiedzy (w formie testu) na temat
szeroko rozumianej kultury, historii, realiów życia w Rosji.
4. Jedna szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
5. Podpisane prace, wraz z informacją o nauczycielu przygotowującym
należy składać w sekretariacie III LO lub przesłać pocztą na adres III
LO z dopiskiem „konkurs- Sąsiad…” do 18 stycznia 2013r.
Przewidywany termin konkursu wiedzy: luty 2013r. Rozstrzygnięcie
konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas „Drzwi Otwartych
Szkoły” 12 – 13 kwietnia 2013r.
6. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na
jej opublikowanie na terenie III LO oraz na stronie internetowej III
LO.
Nauczycielki j. rosyjskiego
Renata Prus
Ewa Fijuth