Reading, 2 lutego 2013 Jutro 3 LUTEGO 2013

Transkrypt

Reading, 2 lutego 2013 Jutro 3 LUTEGO 2013
Polska Szkoła Sobotnia im. Mikołaja Kopernika w Reading
Pod Patronatem – Polska Macierz Szkolna Za Granicą
www.polskaszkolawreading.co.uk
Reading, 2 lutego 2013
Jutro 3 LUTEGO 2013- Msza św. rodzinna oraz “kawa i herbata”
organizowana przez Polską Szkołę. Serdecznie zapraszamy do salki przy
kościele na kawę, herbatę oraz domowej roboty ciasto. Organizacją i
przygotowaniem tego spotkania zajmie się klasa V p. Wioli Czekaj.
Po
mszy
w
kościele
odbędzie
się
równieŜ
spotkanie
dzieci
pierwszokomunijnych.
9 LUTEGO 2013 sobota godz. 20.00- Zabawa karnawałowa dla
dorosłych organizowana przez radę parafialną. Zachęcamy do przebrania się
w dowolny kostium. Za najciekawsze przebranie przewidziana jest nagroda.
Bilety w cenie £10/os do nabycia u p. Prezes Misi Nicpoń oraz w sklepach
“Malinka” i “Delicja”. Przekąski oraz trunki w zakresie własnym.
FOTOGRAFIE KLASOWE
9 LUTEGO 2013 – odbiór zdjęć klasowych. Fotografie zostaną rozdane
dzieciom podczas zajęć szkolnych.
OPŁATA II RATY ZA SZKOŁĘ
Przypominamy, Ŝe od 12 stycznia przyjmujemy opłaty II raty za naukę w
Polskiej Szkole. Bardzo prosimy o uregulowanie zaległości do soboty 9 lutego.
Proszę pamiętać, Ŝe w tym roku szkolnym ferie zimowe przypadają na soboty
16 i 23 lutego. śyczymy uczniom oraz rodzicom miłych ferii.
28 LUTEGO 2013 czwartek w godz. 18.30- 20.30. Dom Polski Warsztaty dla rodziców.
Kolejne spotkanie dla rodzciów zainteresowanych rozwojem swoich kompetecji
rodzicielskich.
Temat najbliŜszego spotkania: Rola nagród w wychowaniu. Jak działają nagrody
i czy są potrzebne oraz o tym jak zachęcać dzieci do współdziałania. Zajęcia
prowadzone są przez psychologów.
Zapisy pod numerami: Joanna: 07813 124 667, Ewelina : 07784 199 573.
Koszt udziału w spotkaniu: £5 od osoby.
Małgorzata Niedbalo
Dyrektor Polksiej Szkoły Sobotniej w Reading

Podobne dokumenty