Pobierz program spotkania dla Bydgoszczy

Transkrypt

Pobierz program spotkania dla Bydgoszczy
Spotkanie informacyjne pt. „Środa z Funduszami na wsparcie zakładania
działalności gospodarczej i rozwój zawodowy”
Organizator:
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w
województwie kujawsko-pomorskim
Termin:
9 listopada 2016r.
Godziny:
10:00-13:30
Miejsce:
Bydgoszcz, Park Hotel, ul. Wrocławska 3, sala „Panorama”
10.00 – 10.05
10.05 – 10.35
10.35 – 11.05
Rejestracja uczestników i powitanie gości
Oferta Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego – wsparcie
zwrotne na zakładanie działalności gospodarczej
Możliwości dofinansowania w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata
2014 -2020
11.05 – 11.20
Urząd Miasta w Bydgoszczy – Referat Działalności Gospodarczej
11.20 – 11.35
Przerwa kawowa
11.35 – 12.10
Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój:
- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;
- Wojewódzki Urząd Pracy
12.10 – 12.30
Wsparcie udzielane przez Polską Fundację Przedsiębiorczości
12.30 – 13.00
Oferta Powiatowego Urzędu Pracy
13.00 – 13.15
Źródła informacji o Funduszach Europejskich
12.30– 13.00
Konsultacje indywidualne
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie
Spotkanie współfinansowane z Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Podobne dokumenty