W sprawie otrzymania przez Radę Rodziców statusu non

Transkrypt

W sprawie otrzymania przez Radę Rodziców statusu non
6 października 2014
Z dniem 11 września 2014 roku Rada Rodziców otrzymała potwierdzenie
z IRS o przyznaniu nam statusu organizacji non-profit i wiążącego się z tym
zwolnienia od podatku dochodowego.
Status ten był niezbędny dla sformalizowania funkcjonowania Rady jako
jednostki cywilno -prawnej na terytorium Stanów Zjednoczonych.
Dziękujemy serdecznie ubiegłorocznej Radzie Rodziców za podjęcie
inicjatywy zalegalizowania naszej instytucji. Szczególnie dziękujemy Pani
Sandrze Tvarian Stevens i jej firmie prawniczej Wiley Rein LLP
za nieodpłatną pomoc w przeprowadzeniu kosztowniej i długotrwałej
procedury rejestracji Rady Rodziców oraz Pani Małgorzacie Bochenek
za wsparcie i wszystkie trafne porady.
Rada Rodziców
Sandra Tvarian Stevens | Attorney At Law | Wiley Rein LLP |
1776 K Street NW | Washington, DC 20006 |(Tel) 202.719.3229 |
(Fax) 202.719.7049 | [email protected]