Danuta Piskorek Nauczyciel gry na fortepianie

Transkrypt

Danuta Piskorek Nauczyciel gry na fortepianie
Danuta Piskorek
Nauczyciel gry na fortepianie-mianowany. Zatrudniona w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego od 1974 roku. Wcześniej pracowała w
Społecznym Ognisku Muzycznym oraz w Księgarni Muzycznej na stanowisku kierownika
działu muzycznego. W 1984 r. ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu na Wydziale
Instrumentalnym w specjalności pedagogika instrumentalna-fortepian. W latach 1992-1998
była kierownikiem sekcji fortepianu w tutejszej szkole.
Organizowała wiele koncertów na terenie szkoły jak i również w środowisku
lokalnym, między innymi koncert mikołajkowy w Klubie 13 Muz, koncerty kolęd jak również
koncerty okolicznościowe w przedszkolach.
W celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestniczy w warsztatach
prowadzonych przez prof. Marię Niemirę (2004), prof. Grzegorza Kurzyńskiego (2007), prof.
Katarzynę Popową-Zydroń (2009), Jarosława, Stanisława i Jekaterinę Drzewieckich (2010),
prof. Elżbietę Karaś-Krasztel (2012).
Spośród uczniów, którzy kontynuują dalszą naukę gry na fortepianie w szkole
muzycznej II stopnia jak i na wyższych uczelniach muzycznych są również laureaci
konkursów, festiwali i przesłuchań o zasięgu ogólnopolskim, międzyregionalnym i szkolnym:
Szymon Lech, Tomasz Jocz, Natalia Smereczyńska, Anna Płotek i Halina Staszak.

Podobne dokumenty