Wynik przetargu na zakup sprzętu komputerowego

Transkrypt

Wynik przetargu na zakup sprzętu komputerowego
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Warszawa, 22.04.2015
Informacja o wyniku postępowania ofertowego
Firma OFFSHORE INSTRUMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na zakup trzech
laptopów w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 UDA-POIG.08.02.00-14-456/14-00
dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez MAŁY-AUTO Paweł Bębenek.

Podobne dokumenty