Z życia SITPChem oddziału w Cieszynie.

Transkrypt

Z życia SITPChem oddziału w Cieszynie.
Z życia SITPChem
Z życia SITPChem oddziału w Cieszynie.
Z życia SITPChem oddziału w Cieszynie.
Oddział Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Przemysłu Chemicznego SITPChem w Cieszynie
zorganizował w dniu 3 czerwca 2016 Sesję „Dzień
Chemii 2016” dedykowaną młodzieży gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych z powiatu Cieszyńskiego oraz wybranych szkół średnich z Republiki Czeskiej. Sesję zorganizowano przy współpracy
dyrekcji i kadry pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.
Program sesji obejmował głównie:
• Konkurs prezentacji multimedialnych dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat:
„Promieniotwórczość – czy się jej boimy?”.
• Konkurs wiedzy chemicznej – test dla szkół
ponadgimnazjalnych
• Wykład „Katastrofa w elektrowni Fukushima
i jej reperkusje dla rozwoju energetyki” – prezentował Jana Surówka Dyrektor firmy Energy Engineering & Management Systems
w Gliwicach
• Warsztaty chemiczne dla młodzieży licealnej.
• Występ artystyczny (kabaret) młodzieży II LO
• Wręczenie odznaczeń
W konkursach wzięło udział 10 szkół gimnazjalnych oraz 13 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu
Cieszyńskiego oraz z Republiki Czeskiej, reprezentowanych łącznie przez ponad 30 uczniów. Przewodnim
tematem naukowym była promieniotwórczość i jej
praktyczne zastosowanie. Młodzież zaprezentowała
bardzo interesujące podejścia do tych zagadnień.
Komisja Konkursowa oceniła i wybrała prezentacje uczniów pt: „Promieniotwórczość – czy nadal się
jej boimy?”. Oceniana była kreatywność, oryginalność, poprawność merytoryczna oraz przejrzystość
prezentacji przygotowanych przez uczniów. W trakcie prezentacji oceny dokonali także przez tajne głosowanie uczestnicy Sesji (publiczność).
Specjalne wyróżnienie przyznano dla uczniów:
Jan Zajíček i Adam Kiška z Gymnázium Františka
Živného z Bohumína, Republika Czeska
4
Nagrody dla uczniów Gimnazjów przyznano:
1. Pierwsza nagroda: Matylda Forszpaniak i Marta
Chrapek z Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie
2. Druga nagroda: Aleksadra Gabzdyl i Aleksandra
Podżorska z Gimnazjum im. Ziemi Cieszyńskiej
w Pogwizdowie
3. Trzecia nagroda: Katarzyna Krajewska, Mateusz
Kucz z Gimnazjum nr 4 Skoczów
Nagrody dla szkół ponadgimnazjalnych przyznano:
1. Pierwsza nagroda: Anna Babicka z I LO im. Osuchowskiego Cieszyn
2. Druga nagroda: Marta Polak Ewelina Machej, Julia Malirz z I LO im. Osuchowskiego Cieszyn
3. Trzecia nagroda: Ewelina Machej, Julia Malirz
z I LO im. Osuchowskiego Cieszyn
W konkursie wiedzy o promieniotwórczości
przyznano:
1. Pierwsza nagroda: Magda Kubala z LO Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn
2. Druga nagroda: Agnieszka Goryczka z LO Towarzystwa Ewangelickiego Cieszyn
3. Trzecia nagroda: Paweł Grzybek z I LO im. Osuchowskiego Cieszyn
Podsumowując należy stwierdzić że osiągnięto
założone cele, w tym popularyzowanie nauki i techniki wśród młodzieży, motywowanie do poszerzania
wiadomości, współpracę i integrację uczniów szkół
powiatu cieszyńskiego i Republiki Czeskiej oraz
wsparcie procesu dydaktycznego szkół.
Imprezę zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Powiatu Cieszyńskiego, Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Sekretarz Generalny Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Jerzy Kropiwnicki, dyrektorzy i pedagodzy szkół średnich z Powiatu i szkół czeskich.
Specjalne podziękowania przekazano dla dyrekcji i pedagogów Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie za ogrom pracy włożony w organizację Sesji
oraz przedstawicielom władz i pedagogów szkół
Farby i Lakiery (Paints and Varnishes) 3/2016
Z życia SITPChem
z powiatu cieszyńskiego oraz z Republiki Czeskiej
za udział w Sesji „Dzień Chemii 2016”. Pogratulowano młodzieży interesujących prezentacji i otrzymanych nagród.
Prezes ZO SITPChem Józef Kozieł przekazał podziękowania dla partnerów i instytucji wspierających Sesję, w tym:
• Starostwo Powiatowe
• Zarząd Główny SITPChem
• Beskidzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT-NOT
Bielsko-Biała
• Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”
• LAKMA SAT Sp.z o.o
• PHU ELTREX
• Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”
• Czasopisma: „Chemik”, „Przemysł Chemiczny”,
„Ochrona przed Korozją”, „Farby i Lakiery”
W trakcie Sesji wręczono odznaczenia SITPChem
i NOT dla:
• Wioletta Wędrowczyk- Zamarska – Honorowa
Odznaka SITPChem
• Jacek Nagórniewicz – Srebrna Odznaka
FSNT-NOT
• Elżbieta Sułek – Srebrna Odznaka FSNT-NOT
• Regina Rakowska – Dyplom Sympatyka
SITPChem:
Farby i Lakiery (Paints and Varnishes) 3/2016
Opracowanie: Józef Kozieł
5