Zwrot kosztów za posiłek „Zima w mieście 2017r.”

Transkrypt

Zwrot kosztów za posiłek „Zima w mieście 2017r.”
Warszawa,……………
Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna:
……………………………………
Adres zamieszkania:
……………………………………
Tel. kontaktowy
…………………………………….
Zwrot kosztów za posiłek „Zima w mieście 2017r.”
Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów za posiłki „Zima w mieście 2017r.” za
dni: ……………………………………………………………………………,
kwota: ……………..
Imię i Nazwisko dziecka: ……………………………………………………..
……………………
(Podpis)

Podobne dokumenty