zobacz - Gamm-bud

Transkrypt

zobacz - Gamm-bud
Strona 1 z 1
WinCan VX
Zakres modułów w poszczególnych wersjach
WinCan VX ENTRY
Funkcje podstawowe:
- funkcje podstawowe
- dane sekcji
- podstawowe raportowanie
- przeglądarka projektów (Data Viewer)
- wszystkie języki i normy
- PhotoAssistant
- podstawowe rysowanie
(Drawing function)
- Meta DB
- SQL & Oracle databases
- wielokrotna inspekcja
WinCan VX LITE
- funkcje podstawowe,
- obsługa video MPEG1,
- obsługa generatora tekstu (OSD)
WinCan VX ADVANCED
- funkcje podstawowe,
- obsługa video MPEG 1+2+4,
- obsługa generatora tekstu (OSD)
- obsługa spadków
- obsługa pomiarów deformacji i pęknięć z użyciem lasera
- data validation
WinCan VX EXPERT
- funkcje podstawowe,
- obsługa video MPEG 1+2+4,
- obsługa generatora tekstu (OSD)
- obsługa spadków
- obsługa pomiarów deformacji i pęknięć z użyciem lasera
- data validation
- obsługa przyłączy
- inspekcje studni
- generator raportów (Report Generator)
- obsługa GIS (WinCan 3D, Map Expert, Statistics, GIS
Queries, Work Order Management)
WinCan VX OFFICE
- funkcje podstawowe,
- obsługa spadków
- obsługa pomiarów deformacji i pęknięć z użyciem lasera
- data validation
- obsługa przyłączy
- inspekcje studni
- generator raportów (Report Generator)
GAMM-BUD Sp. z o.o. 71-018 Szczecin, ul. Harnasiów 4, tel. 091/483-11-57, 483-50-11 mobile 0602 302 216
NIP 852-040-13-24, REGON 810543239, KRS 0000020023, kapitał zakładowy 25.000,00zł
e-mail: [email protected]
www.gamm-bud.pl
www.wdmuchiwarki.eu

Podobne dokumenty