Kołysanka dla Dzieciątka

Transkrypt

Kołysanka dla Dzieciątka
KOŁYSANKA DLA DZIECIĄTKA
z rep. zespołu: Baśniowa Kapela
odtworzył: Piotr Pawlukowicz
e
D
1. W żłó bku bę
2. W nie bie tro
5
dzie
ny
Ci
i
naj le piej
sa lo ny
D
O
Tu
9
H7
e
 42                
                
tu li my
na zie mi
mój Syn ku ko
mój Syn ku je
H7
e
Cię mi ło ścią
skrom ny żłó bek
G
przy kry je
nie god ny
D
cha ny,
dy ny,
my sia nem.
Dzie ci ny.
a
e
D
gwia
zdom
               
                  
Ref.: A
13
nioł ko
wie
e
Byś do Oj
sta
je ne czkę,
D
ca
u nio są
ku
H7
się przy tu
lił
www.nuty.religijne.org
e
i spo koj
nie
za snął.

Podobne dokumenty