Literatura : Miasto niebiańskiego ognia

Transkrypt

Literatura : Miasto niebiańskiego ognia
Literatura : Miasto niebia?skiego ognia
Miasto niebia?skiego ognia
Ciemno?? ogarn??a ?wiat Nocnych ?owców. Chaos i destrukcja obezw?adniaj? Nefilim, ale Clary, Jace, Simon i ich przyjaciele ??cz? si?y, ?eby
walczy? z najwi?kszym z?em, z jakim kiedykolwiek si? zetkn?li. Brat Clary, Sebastian Morgenstern, systematycznie usi?uje zniszczy? Nocnych
?owców. Pos?uguj?c si? Piekielnym Kielichem, zmienia ich w istoty z koszmaru, rozdziela rodziny i kochanków, powi?ksza szeregi swojej armii
Mrocznych. Nic na ?wiecie nie jest w stanie go pokona?… ale je?li Clary i jej dru?yna wyprawi? si? do królestwa demonów, mog? mie? szans?…
Ludzie strac? ?ycie, mi?o?? zostanie po?wi?cona, ca?y ?wiat si? zmieni. Kto prze?yje w szóstej i ostatniej, wybuchowej cz??ci „Darów
Anio?a"?
Ocena: Nie ma jeszcze oceny
Cena
Cena netto po rabacie: 11,11 €
Cena po rabacie
Cena sprzeda?y brutto: 12,11 €
Cena sprzeda?y netto: 11,11 €
Kwota podatku: 1,00 €
Zadaj pytanie o produkt
Producent: Mag
Szczegó?y produktu Ciemno?? ogarn??a ?wiat Nocnych ?owców. Chaos i destrukcja obezw?adniaj? Nefilim, ale Clary, Jace, Simon i ich
przyjaciele ??cz? si?y, ?eby walczy? z najwi?kszym z?em, z jakim kiedykolwiek si? zetkn?li. Brat Clary, Sebastian Morgenstern, systematycznie
usi?uje zniszczy? Nocnych ?owców. Pos?uguj?c si? Piekielnym Kielichem, zmienia ich w istoty z koszmaru, rozdziela rodziny i kochanków,
powi?ksza szeregi swojej armii Mrocznych. Nic na ?wiecie nie jest w stanie go pokona?… ale je?li Clary i jej dru?yna wyprawi? si? do królestwa
demonów, mog? mie? szans?… Ludzie strac? ?ycie, mi?o?? zostanie po?wi?cona, ca?y ?wiat si? zmieni. Kto prze?yje w szóstej i ostatniej,
wybuchowej cz??ci „Darów Anio?a"?
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)