czytaj całość - miastorybnik.pl

Transkrypt

czytaj całość - miastorybnik.pl
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO OIE KURSOR
w związku z ubieganiem się szkoły o certyfikat
"WIEMY JAK! Nowe technologie w szkole"
W połowie września 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej
Inicjatywy
Edukacyjnej
Kursor,
której
organizatorem
jest
Naukowa
i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Nauka i Wiedza.
W trakcie dwóch miesięcy realizacji projektu edukacyjnego skierowaliśmy szereg
działań wobec uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu rozwijanie
kompetencji tych grup w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania
z nowoczesnych technologii.
W październiku odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej, którego głównym celem
było uświadomienie nauczycielom zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci
i młodzież z nowoczesnych technologii, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na zjawisko cyberprzemocy. Prowadzący szkolenie nauczyciel zajęć komputerowych
zaprezentował
pedagogom
materiały
edukacyjne
zamieszczone
na
stronie
www.edukator.pl.
Kolejne działania skierowaliśmy w stronę rodziców naszych uczniów. Na szkolnej
stronie internetowej pod adresem www.rybnik.pl/sp28 (w zakładce Rodzice,
w temacie Twoje dziecko a Internet) zamieściliśmy link do prezentacji Dla Rodziców
na stronie www.edukator.pl.
Szczególnie dużo czasu i uwagi poświęciliśmy edukacji naszych uczniów.
W realizację celów tego projektu edukacyjnego włączyło się wielu nauczycieli.
Uczniowie klas IV-VI - z wielką przyjemnością - obejrzeli całą serię filmów
animowanych pt "Krasnoludki". Po każdym odcinku odbywała się dyskusja
panelowa, której celem była ocena zachowania bohaterów kreskówek w zakresie
wykorzystania nowoczesnych technologii. W ramach pracy domowej uczniowie
tworzyli wypracowania na podstawie obejrzanych historii.
Ponadto uczniowie klas V-VI podczas zajęć komputerowych uczestniczyli w grze
decyzyjnej "Rufus w opałach".
1
Najmłodsi użytkownicy Internetu - czyli uczniowie klas I-III pod kierunkiem
swoich nauczycieli oglądali filmy z serii „Przygody Plika i Foldera w Sieci”, który
powstał w 2010 r. w ramach projektu „Bądźmy bezpieczni w Internecie”
realizowanego przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) oraz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z grupą teatralną
Zygzaki.
Najmłodszych uczniów zatem w podróż w świat multimedialny zabrali dwaj zabawni
bohaterowie zamieszkujący pulpit pewnego komputera – urwis Plik i jego bystry
przyjaciel Folder. Z ich pomocą nauczyciele wytłumaczyli im jak korzystać
ze swojego komputera.
Przygody Plika i Foldera były dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego punktem
wyjścia do prowadzenia gier i zabaw interaktywnych z uczniami, tworzenia prac
plastycznych, tworzenia historyjek obrazkowych, uzupełniania kart pracy.
Szkolne korytarze i klasopracownie zostały ozdobione uczniowskimi plakatami
o bezpiecznym Internecie, które oglądać może cała szkolna społeczność.
Realizując projekt edukacyjny OIE KURSOR nasza szkoła ubiega się o przyznanie
certyfikatu "WIEMY JAK! Nowe technologie w szkole".
materiał przygotowały:
mgr Katarzyna Sielska, nauczyciel zajęć komputerowych, koordynator projektu w szkole
mgr Agnieszka Gorzawska, nauczyciel kształcenia zintegrowanego, koordynator programu w klasach I-III
2