Światłowodowe Systemy Transmisji Danych od HELUKABEL 10

Transkrypt

Światłowodowe Systemy Transmisji Danych od HELUKABEL 10
INFORMACJA PRASOWA
Krze DuŜe, październik 2009
Światłowodowe Systemy Transmisji Danych od HELUKABEL
Technika światłowodowa stanowi bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę elektroniki.
Wzrasta wykorzystanie kabli światłowodowych w wielu branŜach: telekomunikacji, technice
pomiarowej, medycynie, lotnictwie. Firma HELUKABEL Polska Sp. z o. o. pragnąc sprostać
wymaganiom jakościowym rynku, rozszerzy w najbliŜszym czasie swoją ofertę dotyczącą
okablowania strukturalnego HELUKAT® oraz systemów połączeń światłowodowych HELUCOM®.
Technika komunikacji zyskała w ostatnich latach na znaczeniu w naszym świecie, w którym informacja odgrywa
coraz większą rolę. Jest to najbardziej widoczne w zbliŜaniu się do siebie kontynentów poprzez szybkie
przetwarzanie informacji w rozprzestrzeniających się mediach. Szybki dostęp do informacji ma szczególne
znaczenie dla przemysłu i organizacji biur, których sukces ekonomiczny pozostaje w ścisłym związku z
posiadaniem i dysponowaniem danymi. Dobrze rozbudowane drogi informacji i infrastruktura oznaczają przewagę
nad konkurencją. Warunkiem wymiany informacji jest fizycznie połączenie systemów kabli do transmisji danych.
Spółka w najbliŜszym czasie rozszerzy swoją ofertę o kompletną paletę kabli do sieci teleinformatycznych, m. in.
zbrojone kable skrętkowe do ziemi kategorii 7, jak równieŜ kable światłowodowe. Dodatkowo asortyment zostanie
uzupełniony o systemy połączeń dla okablowania z miedzi i włókna szklanego , co pozwoli na kompleksową
realizację inwestycji związanych z okablowaniem strukturalnym. Nowe systemy HELUKAT® oraz HELUCOM®
będą objęte 25-letnią gwarancją producenta.
Firma HELUKABEL Polska Sp. z o. o. jest oddziałem niemieckiego przedsiębiorstwa, które jest jednym z
najbardziej znaczących na rynku światowym producentów kabli i przewodów do wszystkich branŜ oraz wszelkich
zastosowań. Firma juŜ od ponad 30 lat oferuje kable i przewody odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne,
działanie temperatur, promieniowanie oraz w produkcji kabli niepalnych. W Polsce siedziba oraz nowoczesny
magazyn wraz z budynkiem biurowym znajduje się w miejscowości Krze DuŜe na Mazowszu przy trasie
Warszawa-Katowice. Doskonała lokalizacja oraz system wysokiego składowania na przeszło 3000 miejsc
paletowych z dokami transportowymi sprawia, Ŝe HELUKABEL Polska dostarcza zamówiony towar ze swych
zasobów w ciągu 24 godzin. www.helukabel.pl

Podobne dokumenty