HYGUARDO B - SAATEN

Transkrypt

HYGUARDO B - SAATEN
Pszenica ozima mieszańcowa
HYGUARDO
B
Dobry chleb z niepewnego stanowiska
Pszenica chlebowa
Zalety
Mieszaniec średniopóźny z wysokim potencjałem
plonu ziarna i słomy,
Dobra odporność na choroby podsuszkowe i choroby
liścia,
Zalecana do wczesnych i optymalnych terminów
siewu,
Pierwsza odmiana pszenicy mieszańcowej
tolerancyjna na żerowanie Pryszczarka zbożowego!
Wskazówki
Sprawdza się w wczesnych terminach siewu. Zaleca się
ochronę fungicydową w kierunku zwalczania fuzarioz.
Krótka
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
charakterystyka
Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
Rozwój
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
3,0 pkt. w skali COBORU (obserwacje własne).
Odporność na
wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Odporność na choroby
Mączniak
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
9
Strona 1 z 3
Pszenica ozima mieszańcowa
HYGUARDO
B
Dobry chleb z niepewnego stanowiska
Pszenica chlebowa
Profil
Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Zimotrwałość
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
9
3,0 pkt. w skali COBORU (obserwacje własne).
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Odporność na choroby
Mączniak
DTR
Rdza brunatna
Septorioza liści
Fuzarioza kłosów
Choroby podstawy źdźbła
Charakterystyka jakościowa
Zawartość białka
Wskaźnik sedymentacyjny
Liczba opadania
Wydajność mąki T550
Objętość chleba ze 100g mąki
Wodochłonność
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 2 z 3
Pszenica ozima mieszańcowa
HYGUARDO
B
Dobry chleb z niepewnego stanowiska
Pszenica chlebowa
Termin wysiewu
Od 15 września do 15 października.
Gęstość wysiewu
Wczesny siew
Optymalny
Późny siew
130-150 ziaren/m²
150-170 ziaren/m²
180-190 ziaren/m²
Nawożenie
krzewienie
strzelanie w źdźbło
dawka późna
BBCH 13-25
BBCH 29-31
BBCH 39
110-130 kg N/ha
60-80 kg N/ha
70-90 kg N/ha
Regulator wzrostu
BBCH 25-29 1,0-1,2 l/ha Chlorek chloromekwatu
BBCH 31
0,3-0,5 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,1-0,2 l/ha Trineksapak etylu
Ochrona roślin
Insektycyd
Przy wczesnych siewach zaleca się monitorowanie i zwalczanie pojawu mszyc oraz cykad.
Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów
BBCH 31-32
+ BBCH 47-49
Tolerancja na CTU
Można stosować herbicydy zawierające w swym składzie chlorotoluron.
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 20.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 3 z 3