Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych

Transkrypt

Opracowanie zagadnień egzaminacyjnych
9 kup – biały pas z żółtą belką
Umiejętności tradycyjne
Sogi - pozycje
chariot sogi - stopy złączone piętami jak baczność, juchum sogi - pozycja szeroka stopy
równolegle-pozycja „jeźdźca” / naranhi sogi, jumbi sogi - pozycja gotowości, stopy
równolegle na szerokość bioder
chariot sogi
juchum sogi
naranhi sogi
jumbi sogi
Makki - bloki
Are makki - blok poniżej pasa
strefy ciała
Jireugi - uderzenia ręczne w przód
Momtong jireugi - uderzenie pięścią na wysokość brzucha
Chagi – kopnięcia
Ap chaoligi - wymach nogą prostą,
Ap chagi - kopnięcie w przód
Przepisy teoria
 Liczebniki koreańskie:
1 – hana
2 – dul
3 – set
4 – net
5 – dasot
6 – yosot (josot)
7 – ilgop
8 – yodul (jodul)
9 – ahob
10 – yol (jol)
Etykieta dojang i co to jest TAEKWONDO - podział
Będę uprzejmy w dojang na ulicy i w domu.
Będę punktualny i będę szanował starszych wiekiem i stopniem.
W czasie zajęć Taekwondo będę myślał tylko o treningu.
Będę utrzymywał ciało i dobok (strój treningowy) w czystości i gotowości.
Będę ćwiczył wytrwale aż do osiągnięcia doskonałości w sztuce walki.
Nie będę używał umiejętności nabytych w dojang poza nim.
Przepisy teoria
Historia taekwondo
Taekwondo jest sztuką samoobrony, która rozwinęła się w Korei w ciągu ostatnich
dwudziestu stuleci. Jej nazwę tworzą trzy słowa: TAE – oznacza stopę, wyskok lub uderzenie
stopą, KWON – pięść lub uderzenie pięścią, DO – sztukę, drogę lub metodę. Taekwondo jest
więc „sztuką walki za pomocą rąk i nóg”. Współczesne taekwondo jest nie tylko sztuką
walki, ale również dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportową. I Mistrzostwa Świata
odbyły się w 1973 r., ale walory sportowe, atrakcyjność walki i stale rosnąca popularność na
świecie zadecydowały o włączeniu w 2000 r. tej dyscypliny do XXIV Igrzysk Olimpijskich w
Sydney w Australii. Wcześniej taekwondo było imprezą pokazową na XXI Igrzyskach
Olimpijskich w Seulu, oraz na XXII Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie. W 1972 r. na
wzór japońskiego Kodokanu (centrum światowego judo) powstaje w Seulu Kukkiwon –
Szkoła Mistrzów i Światowego Centrum Taekwondo. W dniach 25 – 27 maja 1973 r.
odbywają się tu I Mistrzostwa Świata w taekwondo. 28 maja 1973 r. oficjalnie zatwierdzono
powstanie Światowej Federacji Taekwondo (WTF), mającej za zadanie koordynowanie
rozwoju taekwondo jako sportu na świecie.
Prezydentem WTF został Um Yong Kim, który cały czas piastuje tę funkcję. Dzięki
jego wysiłkom 5 października 1975 r. WTF został włączony w skład General Association of
the International Sports Federation (GAISF), by 17 lipca 1980 r. w trakcie 83 sesji MKOL w
Moskwie zostać uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
8 kup – żółty pas
Umiejętności tradycyjne
Poomse - ćwiczenia formalne
Taeguk Il Jang - poomse nr 1
Sogi – pozycje
ap sogi – pozycja krótka,
ap gubi - pozycja długa
Makki - bloki
Momtong an makki- blok na wysokości tułowia do wewnątrz, olgul makki-blok na wysokości
głowy
momtong an makki
olgul makki
Jireugi - uderzenia ręczne w przód
Baro jireugi - uderzenie różnoimienne, bandae jireugi- uderzenie jednoimienne
Chagi - kopnięcia
Yop chaoligi - wymach nogi w bok
Umiejętności sportowe
Kyoromsae - pozycja walki
Prawidłowa pozycja walki
dollyo chagi nogą zakroczną monton i olgul
Bezpośrednio z pozycji walki
7 kup – żółty pas z zieloną belką
Umiejętności tradycyjne
Poomse - ćwiczenia formalne Taeguk I Jang - poomse nr 2
Han bon kyorugi - walka na jeden krok
Jedna akcja z użyciem technik z wymaganego zakresu
Hosinsul - samoobrona
2 akcje uwolnienia z chwytu za nadgarstki
Jireugi - uderzenia ręczne w przód
Dubon jireugi - podwójne uderzenie proste, sambon jireugi – potrójne uderzenie w przód
Chagi - kopniecia
Huryo chaoligi
Przepisy teoria
Nazewnictwo technik, pozycji na wymagany stopień.
Umiejętności sportowe
Kyoromsae - pozycja walki
Poruszanie się w pozycji walki
Poruszanie się w przód
Naga-jitki (krok startowy w przód z nogą wykroczną jako osią obrotu)
dollyo chagi nogą zakroczną monton i olgul
Z pozycji walki w ataku
dollyo chagi nogą wykroczną monton i olgul
Bezpośrednio z pozycji walki
Naeryo chagi
Bezpośrednio z pozycji walki
Dwi chagi
Dwi chagi (kopnięcie w tył)
Inne kopnięcia
twio w wyskoku, twio chagi - kopnięcia powtarzalne tą samą nogą,
dubal dangseong chagi - kopnięcia wielokrotne obiema stopami
Po wyskoku w górę obie stopy wykonują kopnięcia naprzemienne. Tylna stopa uderza
pierwsza
a
potem
przednia.
Pierwsze uderzenie jest pozorowane lub celowe i następuje w dolną część, a następne musi
trafić dokładnie w cel wyżej niż pierwsze. Dubal dangseong chagi może być wykorzystane w
zaawansowanym ataku do „sięgnięcia” odsuniętego oponenta lub przy wyskoku w celu
trafienia wyższego celu.
6 kup – zielony pas
Umiejętności tradycyjne
Poomse - ćwiczenia formalne
Taeguk Sam Jang - poomse nr 3
Han bon kyorugi - walka na jeden krok
2 akcje z wykorzystaniem technik z wymaganego zakresu
Hosinsul - samoobrona
2 akcje uwolnienia z uchwytów tułowia
Sogi - pozycje
dwit gubi sogi - pozycja z ciężarem na tylnej nodze
Makki - bloki
han sonnal momtong yop makki - blok kantem dłoni na wysokość tułowia
Chigi - uderzenia ręczne
sonnal an chigi - uderzenie kantem dłoni w szyję do wewnątrz, sonnal bakkat chigi uderzenie kantem dłoni w szyję na zewnątrz
sonnal olgul an chagi
sonnal olgul bakkat chigi
Chagi - kopniecia
dwit cha oligi - wymach nogi w tył
Przepisy teoria
Nazewnictwo technik, pozycji na wymagany stopień.
Umiejętności sportowe
Kyoromsae - pozycja walki
pozycja zamknięta – dachimsae
Poruszanie się w przód
kkeuro-jitki (krok dostawny w przód)
Poruszanie się w tył
mullo-jitki (krok wycofujący w tył - ze stopą zakroczną jako osią obrotu)
dollyo chagi nogą zakroczną monton i olgul
z pozycji walki w kontrataku
dollyo chagi nogą wykroczną monton i olgul
z pozycji walki w ataku
Dubal dangseon dollyo chagi zaczynane od nogi zakrocznej i wykrocznej na montong i olgul
bezpośrednio z pozycji walki rozpoczynane nogą wykroczną
Mireo chagi
bezpośrednio z pozycji walki
Naeryo chagi
z pozycji walki w ataku
Inne kopnięcia (twio w wyskoku, twio chagi - kopnięcia powtarzalne tą samą nogą,
dubal dangseong chagi - kopnięcia wielokrotne obiema stopami
Po wyskoku w górę obie stopy wykonują kopnięcia naprzemienne. Tylna stopa uderza
pierwsza
a
potem
przednia.
Pierwsze uderzenie jest pozorowane lub celowe i następuje w dolną część, a następne musi
trafić dokładnie w cel wyżej niż pierwsze. Dubal dangseong chagi może być wykorzystane w
zaawansowanym ataku do „sięgnięcia” odsuniętego oponenta lub przy wyskoku w celu
trafienia wyższego celu.
5 kup – zielony pas z niebieską belka
Umiejętności tradycyjne
Poomse - ćwiczenia formalne
Taeguk Sa Jang - poomse nr 4
Han bon kyorugi - walka na jeden krok
3 akcje
Hosinsul - samoobrona
4 akcje po uwolnieniu z chwytu przejście do kontrataku lub dźwigni
Sogi - pozycje
moa sogi - pozycja stopy złączone
Makki - bloki
momtong bakkat makki blok przedramieniem na
zewnątrz
sonnal momtong makki blok kantem dłoni
Jireugi - uderzenia ręczne w przód
pyonson kut sewo jireugi - uderzenie palcami w przód, ręka ułożona w sonnal, dłoń wykonuje
¼ obrotu
Chigi - uderzenia ręczne
dung jumok ap chigi - uderzenie grzbietem pięści w przód,
jebi pum sonnal mok chigi - uderzenie kantem dłoni w przód ze skrętem
tułowia
Chagi – kopniecia
yop chagi - kopnięcie boczne
Kyokpa - rozbicia
1 x technika ręczna - sonnal chigi/jireugi 1 x technika nożna ap chagi/nerio
Przepisy teoria
Nazwy części ręki. Nazewnictwo technik, pozycji na wymagany stopień.
Umiejętności sportowe
Kyoromsae - pozycja walki
pozycja otwarta – yollimsae
Poruszanie się w przód
naga-jitki (krok startowy w przód na obu stopach jednocześnie)
Poruszanie się w tył
kkeuro-jitki (krok dostawny w tył)
dollyo chagi nogą zakroczną monton i olgul
po krokach w przód lub w tył w ataku i w kontrataku
dollyo chagi nogą wykroczną monton i olgul
z pozycji walki w kontrataku
Dubal dangseong dollyo chagi zaczynane od nogi zakrocznej i wykrocznej na momtong i
olgul bezpośrednio z pozycji walki rozpoczynane nogą zakroczną
Dollyo chagi noga wykroczna po obrocie 360 stopni - dolge chagi
bezpośrednio z pozycji walki
Mireo chagi
z pozycji walki w ataku
Naerio chagi
z pozycji walki w kontrataku
Inne kopnięcia (twio w wyskoku,
twio chagi - kopnięcia powtarzalne tą samą nogą,
dubal dangseong chagi - kopnięcia wielokrotne obiema stopami
Po wyskoku w górę obie stopy wykonują kopnięcia naprzemienne. Tylna stopa uderza
pierwsza
a
potem
przednia.
Pierwsze uderzenie jest pozorowane lub celowe i następuje w dolną część, a następne musi
trafić dokładnie w cel wyżej niż pierwsze. Dubal dangseong chagi może być wykorzystane w
zaawansowanym ataku do „sięgnięcia” odsuniętego oponenta lub przy wyskoku w celu
trafienia wyższego celu.
4 kup – niebieski pas
Umiejętności tradycyjne
Poomse - ćwiczenia formalne
Taeguk O Jang - poomse nr 5
Han bon kyorugi - walka na jeden krok
4 akcje
Hosinsul - samoobrona
2 akcje obrony przed ciosem prostym z przejściem do kontrataku/dźwigni
Sogi – pozycje
dwikkoa sogi,
Makki – bloki
pyonhi sogi
han sonal bakkat momtong makki
Jireugi - uderzenia ręczne w przód
yop jireugi - uderzenie pięścią w bok
Chigi - uderzenia ręczne
mejumoek naeryo chigi - uderzenie boczną częścią pięści z góry w dół ,
palkup dollyo chigi - uderzenie łokciem okrężne,
palkup pyojeok chigi - uderzenie łokciem okrężne w
nasadę nadgarstka drugiej ręki,
palkup yop chigi - uderzenie łokciem w bok
Kyokpa - rozbicia
1 x technika ręczna zadana 1 x technika nożna obrotowa yop/dwit/ twio dolleo
Przepisy teoria
Nazwy części nogi. Nazewnictwo technik, pozycji na wymagany stopień.
Umiejętności sportowe
Poruszanie się w przód
Dwi dora-jitki (krok obrotowy - stopa wykroczna stanowi oś obrotu)
Poruszanie się w tył
mullo-jitki (krok wycofujący w tył na obu stopach jednocześnie)
dollyo chagi nogą zakroczną monton i olgul
po krokach w przód lub w tył w ataku i w kontrataku łączone z innymi technikami
dollyo chagi nogą wykroczną monton i olgul
po krokach w przód lub w tył w ataku i w kontrataku
Dubal dangseon dollyo chagi zaczynane od nogi zakrocznej i wykrocznej na momtong i olgul
z pozycji walki w ataku
Dollyo chagi noga wykroczna po obrocie 360 stopni - dolge chagi
z pozycji walki w ataku
Mireo chagi
po krokach w przód lub w tył w ataku łączone z innymi technikami
Naerio chagi
po krokach w przód lub w tył w ataku i w kontrataku
Dwi chagi
Bezpośrednio z pozycji walki
Dwi huryo chagi
Bezpośrednio z pozycji walki
Inne kopnięcia (twio w wyskoku,
twio chagi - kopnięcia powtarzalne tą samą nogą,
dubal dangseon chagi - kopnięcia wielokrotne obiema stopami
Po wyskoku w górę obie stopy wykonują kopnięcia naprzemienne. Tylna stopa uderza
pierwsza
a
potem
przednia.
Pierwsze uderzenie jest pozorowane lub celowe i następuje w dolną część, a następne musi
trafić dokładnie w cel wyżej niż pierwsze. Dubal dangseong chagi może być wykorzystane w
zaawansowanym ataku do „sięgnięcia” odsuniętego oponenta lub przy wyskoku w celu
trafienia wyższego celu.
3 kup – niebieski pas z czerwoną belką
Umiejętności tradycyjne
Poomse - ćwiczenia formalne
Taeguk Yuk Jang - poomse nr 6
Teoria: To co na 4 kup, nazewnictwo wykonywanych technik. Wykonywanie poomse z
nazewnictwem.
Habon kyorugi 9 ręcznych i 9 nożnych lub łączone 18 akcje
Chagi
Twio ap dorra yop chagi /360/ Twio dorra dollio chagi
Hosinsul – samoobrona Uwolnienie z chwytu zadanego przez egzaminatora do 12 akcji
Kyorugi Wolna walka 3x3 w sprzęcie
Sogi – pozycje
Beom sogi
Hakdari sogi
Kyokpa - rozbicia
1x technika ręczna 1x technika obrotowa nożna w wyskoku 1x technika nożna w wyskoku1x
technika nożna z ziemi wybrane przez egzaminatora
Baljitki Ataki złożone z technik wybranych przez egzaminatora-kombinacje. Poruszanie się
w walce sportowej. Kroki, zmiany odskoki doskoki itp.
Pompki 40, oraz inne ćwiczenia sprawnościowe i siłowe: akrobatyczne ćwiczenia na
materacach, wielokrotne kopnięcia technik na wysokość głowy.
2 kup – czerwony pas
Umiejętności tradycyjne
Poomse - ćwiczenia formalne
Taeguk Chil Jang - poomse nr 7
Teoria: To co na 3 kup, nazewnictwo wykonywanych technik. Wykonywanie poomse z
nazewnictwem, terminologia stosowana w treningu, prowadzenie zajęć treningowych
Habon kyorugi: 10 ręcznych i 10 nożnych lub łączone 20 akcje
Chagi – kopniecia:
Twio ap dorra dwi dollio chagi
Hosinsul – samoobrona: Uwolnienie z chwytu zadanego przez egzaminatora16 akcji
Kyorugi: Wolna walka 3x3 w sprzęcie
Kyokpa – rozbicia
1x technika ręczna,3x technika nożne wybrane przez egzaminatora.
Pompki 45 oraz inne ćwiczenia akrobatyczne i gibkościowe
1 kup – czerwony pas z czarną belką
Umiejętności tradycyjne
Poomse - ćwiczenia formalne
Taeguk Pal Jang - poomse nr 8
Teoria: To co na 2 kup, znajomość wszystkich pozycji oraz technik z poomse 1-8,
interpretacja technik. Symbolika i nazewnictwo poomse.
Habon
kyorugi:
12
ręcznych
i
12
nożnych
lub
łączone
24
akcje
Chagi – kopniecia:
Kombinacje technik zadanych przez egzaminatora Pokaz kombinacji przez ćwiczącego
Hosinsul – samoobrona: Uwolnienie z chwytu zadanego przez egzaminatora do 20 akcji.
Kyorugi: Wolna walka 3x2 w sprzęcie
Kyokpa – rozbicia
2x techniki ręczna /np.pion son kut/ 2x techniki nożne wybrane przez egzaminatora. Ataki
złożone z technik wybranych przez egzaminatora-kombinacje.
Liczebniki koreańskie
Hana
Dul
Set
Net
Da-Sot
Yo-Sot
Ill-Gop
Yo-Dul
A-Hope
Yeol
Yeol Hana
Su-Mul
Su-Mul Hana
Su-Mul Dul
Sul-Hun
Ma-Hun
She-Hun
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)
- (9)
- (10)
- (11)
- (20)
- (21)
- (22)
- (30)
- (40)
- (50)
A-Soon
Ill-Hun
Yaw-Dun
A-Heun
Pek
- (60)
- (70)
- (80)
- (90)
- (100)
Kierunki
- przód
- tył
- nawrót
- zewnętrzny
- wewnętrzny
- do wewnątrz
- na zewnątrz
- prawo
- lewo
Ap
Dwi
Bandae
Bakat
An
Anuro
Bakuro
OhReun
Wen
Słowniczek terminów koreańskich stosowanych w TaeKwon-Do
Agum son (Agum son)
-
An (An)
Ap (Ap)
Ap-chagi (Ap-czagi)
Apchuk (Apczuk)
-
A
część ręki pomiędzy odwiedzionym kciukiem a palcem
wskazującym
do wewnątrz
w przód
kopnięcie w przód
część podeszwy stopy u podstawy palców stopy
-
postawa przednia
postawa przednia wysoka
dolny obszar ciała
blok dolny
-
B
kopnięcie kontrujące
sędziowie jurrorzy
na zewnątrz
noga
powierzchnia podeszwowa stopy
powierzchnia grzbietowa stopy
krok
krawędź stopy
pięść z wysuniętym III palcem
przeciwny, przeciwległa strona
uderzenie przeciwległe
technika obronna
uderzenie jednoimienne
podstawa dłoni
krok po przekątnej
postawa tygrysa
sędzia punktowy
Chagi (Czagi)
Charyot (Czarjot)
Charyot-sogi (Czarjot-sogi)
Cha-olligi (Cza-oligi)
Chigi (Czigi)
Chirugi (Czirugi)
Chong-sung (Czong-sung)
Chung-lee-un-dong (czung-li-undong)
-
C
kopnięcie
baczność
postawa gotowości
wymach nogą
cios okrężny
uderzenie otwartą dłonią (palcami)
zwycięstwo zawodnika w niebieskim protektorze
ćwiczenia uspakajające (ochładzające) organizm
Danjon (Dandżon)
Dari (Dari)
Dobok (Dobok)
Dojang (Dodziang)
Dollyo-chagi (Doljo-czagi)
Dongjak (Dongdziak)
Dorra (Dora)
Dullo-jumok (Dung-baldzit)
Dung-jumok (dung-dziumok)
Dung-sonnal (Dung-sonnal)
Dwi (Di)
Dwidolla-baljit (Didola-baldzit)
Dwi-dollyo-chagi (Di-doljo-
-
D
przepona
kość
ubiór treningowy zawodnika w taekwondo
sala treningowa
kopnięcie okrężne
ruch
obrót
krok z uniesioną nogą
grzbietowa powierzchnia pięści
krawędź promieniowa ręki
w tył
krok obrotowy
obrotowe tylne kopnięcie okrężne
Apkubi (Apgubi)
Ap sogi (Ap sogi)
Arae (Are)
Arae-makki (Are maki)
Bato-chagi (Bato-czagi)
Baesim (Besim)
Bakkat (Bakat)
Bal (bal)
Balbadak (Balbadak)
Baldung (Baldung)
Baljit (Baldzit)
Balnal (Balnal)
Bam-jumok (Bam-dzumok)
Bandae (Bandae)
Bandae-jirugi (Bandae-dzirugi)
Bangoki (Bangoki)
Baro-jirugi (Baro-dzirugi)
Batang-son (Batangson)
Bikyo-baljit (Bikjo-baldzit)
Bom sogi (Bom sogi)
Busim (Busim)
czagi)
Dwit-chagi (Dit-czagi)
Dwitchuk (Ditczuk)
Dwitkubi (Ditkubi)
- kopnięcie w tył
- pięta
- postawa tylna
E
F
Gawi-makki (Gałi-makki)
Gibon (Gibon)
Godulo-makki (Godulo-makki)
Guman (Guman)
Hagdari-sogi (Hagdari-sogi)
Hanbon-kyorugi (Hanbonkjorugi)
Han-sonnal-makki (Han-sonnalmakki)
Hong-sung (Hong-sung)
Hosinsul (Hosinsul)
Huryo-chagi
I Hoejon (I Hedzion)
II Hoejon (II Hedzion)
Injung (Indziung)
-
G
blok nożycowy
podstawa, podstawowy
blok z podparciem
koniec (ćwiczenia, walki)
H
- postawa żurawia
walka na jeden krok
-
blok kantem dłoni
- zwycięstwo zawodnika w czerwonym protektorze
- samoobrona
- kopnięcie biczowe
I
- I runda
- II runda
- podstawa nosa
Jayu-kyorugi (Dziaju-kjorugi)
Jirugi (Dzirugi)
Jua-uhyang-u (Dzia-ujang-u)
Juchum-sogi (Dzuczum-sogi)
Jumok (Dziumok)
Junbi (Dżunbi)
Junbi-sogi (Dżunbi-sogi)
Junbi-un-dong (Dżunbi-undong)
Jusim (Dziusim)
Jang (Dziang)
-
Kallyo (kaljo)
Kamjom (Kamdziom)
Kyesok (Kjesok)
Kihap (Kiap)
Kkoa-baljit (Koa-baldzit)
Kkoa-sogi (Koa-sogi)
-
J
wolna walka
uderzenie pięścią
obrót twarzą ku sobie
postawa siedząca
pięść
przygotować się
postawa gotowości
ćwiczenia rozgrzewające organizm
- sędzia pola walki
- część, rozdział
K
rozdzielić się
punkt ujemny
kontynuować (walkę)
okrzyk mobilizujący energię
krok krzyżowy
postawa skrzyżowana
Konggyoki (Kongjoki)
Kumgang-makki (Kumgangmakki)
Kuryong (Kurjong)
Kyopka (Kjokpa)
Kyonggo (Kjongo)
Kyongle (Kjongne)
Kyorugi (Kjorugi)
Kyorumse (Kjorumse)
- technika ataku
blok obiema rękami (górny i dolny)
-
komenda
rozbicie
ostrzeżenie
ukłon
walka
podstawowa postawa walki
L
M
blok
łokciowa krawędź pięści
uderzenie ze ślizgiem na stopach
krok dostawny
postawa gotowości (złączone stopy)
kark
tułów, korpus
Makki (Maki)
Me-jumok (Me-dziumok)
Mikurumbal (Mikurumbal)
Moa-baljit (Ma-baldzit)
Moa-sogi (Ma-sogi)
Mok (Mok)
Momtong (Momtong)
Momtong-makki (Momtongmaki)
Murup (Murup)
Mudanja (Mudandzia)
Myongchi (Mjongczi)
-
Naeryo (Nerjo)
Naeryo-chagi (Nerjo-czagi)
Naga-baljit (Naga-baldzit)
Nullo-makki (Nullo-maki)
-
N
w dół
kopnięcie w dół
krok startowy
blok podstawą dłoni
-
O
lewa strona
strefa wysoka
blok wysoki
prawa strona
blok krzyżowy (skrzyżowanie przedramiona)
-
P
oswobodzenie, uwolnienie
ręka
łokieć
przedramię
akcja
ćwiczenie formalne
cel
półzamknięta pięść
końce palców otwartej ręki
Oen (Oen)
Olgul (Olgul)
Olgul-makki (Olgul-maki)
Orun (Orun)
Otgolo-makki (Otgolo-maki)
Paegi (Pegi)
Pal (Pal)
Palgup (Palgup)
Palmok (Palmok)
Poom (Pum)
Poomse (Pumse)
Pyojok (Pjodziok)
Pyon-jumok (pyon-dziumok)
Pyonson-kut (Pjonson-kut)
blok na wysokość tułowia
- kolano
- uczeń, posiadacz stopnia uczniowskiego
- splot słoneczny
R
Sabom/-nim/ (Sabom/-nim/)
Sam Hoejon (Sam Hedzion)
Sewo (Seło)
Shijak (Szidziak)
Shigan (Szigan)
Simpan (Simpan)
Sogi (Sogi)
Son (Son)
Sonnal (Sonnal)
Sonnal-chigi (Sonnal-czigi)
Sonnal-makki (Sonnal-makki)
Tok (Tok)
Tul (Tul)
Twio (Tijo)
Twimio (Timio)
-
S
mistrz, nauczyciel
3 runda
pionowy
rozpocząć (ćwiczenie, walkę)
zatrzymać czas
sędzia walki
postawa
ręka
kant ręki
cios kantem ręki
blok kantem ręki
-
T
podbródek
ćwiczenie formalne
wyskok
wyskok
U
W
Y
Yop (Jop)
Yop-chagi (Jop-czagi)
Yonsop-kyorugi (Jonsopkjorugi)
Yudanja (Judandzia)
- bok
- kopnięcie w bok
walka treningowa
- posiadacz stopnia mistrzowskiego

Podobne dokumenty