SU ALLAWI - Saaten Union

Transkrypt

SU ALLAWI - Saaten Union
Żyto ozime mieszańcowe
SU ALLAWI
TURBO rozwój – wyższy i wcześniejszy plon.
Zalety
bardzo wysokie plony 9/9 punktów, wg BSA w
Niemczech oraz bardzo wysokie plony w Polsce,
zarówno w uprawie ekstensywnej jak i intensywnej
(nawet do 130 % wzorca),
Bardzo wczesna odmiana o szybkim rozwoju,
Podwyższona ilość dobrze zaziarnionych kłosów/m².
Wskazówki
Ten TURBO-MIESZANIEC ma szczególnie małe
zapotrzebowanie na temperatury i dlatego kwitnie kilka
dni wcześniej niż inne odmiany. Oprócz tego na
stanowiskach przesuszonych
SU ALLAWI F1 osiąga bardzo dobre plony. Wydłużona
faza wypełniania ziarna zapewnia jego bardzo dobre i
stabilne wykształcenie.
Krótka
charakterystyka
Profil
1
Rozwój
Termin dojrzałości
Odporność na
wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Odporność na choroby
Mączniak
Stan: 16.10.2016
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
2
3
4
5
6
7
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
8
9
Strona 1 z 3
Żyto ozime mieszańcowe
SU ALLAWI
TURBO rozwój – wyższy i wcześniejszy plon.
Profil
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość cechy: 1 – bardzo niska; 5 – średnia; 9 – bardzo wysoka
9
Rozwój
Termin kłoszenia
Termin dojrzałości
Wysokość roślin
Odporność na wyleganie
Struktura plonu
Potencjał plonu A1
Potencjał plonu A2
Gęstość łanu
Ilość ziaren w kłosie
MTZ
Odporność na choroby
Mączniak
Rdza brunatna
Rynchosporioza
Charakterystyka jakościowa
Liczba opadania
Zawartość białka
Lepkość kleiku skrobiowego
Temperatura kleikowania
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 16.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 2 z 3
Żyto ozime mieszańcowe
SU ALLAWI
TURBO rozwój – wyższy i wcześniejszy plon.
Termin wysiewu
Od 5 września do 5 października
Gęstość wysiewu
Wczesny siew
Optymalny
Późny siew
150-190 ziaren/m²
190-240 ziaren/m²
240-300 ziaren/m²
Nawożenie
krzewienie
BBCH 21-25
strzelanie w źdźbło
dawka późna
BBCH 32-39
BBCH 39-49
110-120 kg N/ha (suche stanowiska)
100-110 kg N/ha (lepsze stanowiska)
30-40 kg N/ha (suche stanowiska)
40-50 kg N/ha (lepsze stanowiska)
Regulator wzrostu
BBCH 31-32 0,4-0,6 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,15-0,2 l/ha Trineksapak etylu
BBCH 39-49 0,2-0,3 l/ha Etefon
lub w jednej dawce
BBCH 37-39
0,4-0,5 l/ha Chlorek chloromekwatu + 0,3-0,4 l/ha Etefon
Ochrona roślin
Fungicyd
Uprawa tradycyjna, niska presja patogenów
Uprawa intensywna, wysoka presja patogenów
BBCH 39-49
BBCH 32
+
BBCH 49
Uwaga! Przedstawione na niniejszej stronie charakterystyki i opisy odmian zostały opracowane na podstawie wyników
oficjalnych opublikowanych w Polsce przez COBORU (lub/i jego odpowiedniki w innych krajach Unii Europejskiej np.: w
Czechach przez ÚKZÚZ, w Niemczech przez BSA), jak również najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców.
Ze względu na dużą zmienność warunków środowiskowych mogą odbiegać od wyników uzyskanych w praktyce rolniczej i
dlatego należy je rozumieć jako informacje o jakości i potencjale plonowania.
Stan: 16.10.2016
© 2017 SAATEN-UNION Polska Sp.z.o.o.
Strona 3 z 3

Podobne dokumenty